Vesiympäristön kestävän käytön tutkimus­ohjelman johtajaksi valittiin Jussi Kukkonen

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyneen tutkimusohjelman ”Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä” johtajana on aloittanut lokakuun alussa professori Jussi Kukkonen. Monialaista hanketta rahoittavat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Olvi-säätiö ja Saastamoisen säätiö.

Uusi tutkimusohjelmamme on kunnianhimoinen, mutta realistinen kokonaisuus, jolla pystytään lisäämään Itä-Suomen yliopistossa tehtävän veteen ja vesiympäristöön liittyvän tutkimuksen laatua, sekä alueellista, että kansainvälistä vaikuttavuutta, Kukkonen toteaa.

-Tutkimusalojen ja tieteiden välinen yhteistyö yliopistossamme tulee olemaan yksi tärkeä tekijä. Yhteistyö Kuopion ja Joensuun muiden alueellisten toimijoiden, kuten oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa on tärkeää riittävän laajojen konsortioiden kehittämisessä.

-Katson, että hankkimani kokemus sekä tutkimukseen liittyvissä tehtävissä, että kansainvälisessä toiminnassa tukevat toimintaani, ja antavat tarvittavaa näkemystä tässä tehtävässä, jonka otan vastaan mielenkiintoisena haasteena ja vaikuttamismahdollisuutena. Yhteistyöllä voimme nostaa nyt jo erinomaisen vesitutkimuksen seuraavalle tasolle, Kukkonen sanoo.

-Suomen ympäristötutkimuksen kenttä on ollut tärkeä vaikuttaja uraani ja urakehitykseeni viimeisen 30 vuoden ajan. Olen toiminut tutkimus- ja opetustehtävissä, sekä hallinnon eri tasoilla.

Taustalla laaja kansainvälinen ura tutkijana, tutkimuksen johtajana ja arvioijana

Kukkonen on valmistunut filosofian tohtoriksi vuonna 1992 Joensuun yliopistosta. Hän toimi vuosina 1995-1998 Joensuun yliopiston biologian laitoksella apulaisprofessorina, ja vuosina 1998-2012 Joensuun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston professorina. Hän on toiminut urallaan laitosjohdossa, tiedekuntaneuvostoissa ja Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaanina.

Kukkonen on työskennellyt USA:ssa, Norjassa ja Saksassa muutaman vuoden ajan. Vuosina 2005-2010 hän toimi akatemiaprofessorina, ja on ohjannut uransa aikana 36 väitöskirjaa. Kukkosen julkaisuluettelossa on noin 200 vertaisarvioitua lehti- tai kirja-artikkelia, ja lisäksi runsaasti muita julkaisuja. Tutkimuksen johtamis- ja suunnittelukokemusta hän on saanut useissa laajoissa Suomen Akatemian ja EU:n rahoittamissa hankkeissa. Valtakunnallisen Ympäristötieteen ja -tekniikan tutkijakoulun (EnSTe) johtajana hän toimi vuosina 2003-2015, ja toimii tällä hetkellä muun muassa Suomen Akatemian Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan jäsenenä.

-Eräs uraani ja näkemyksiini merkittävästi vaikuttanut organisaation on SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry). Se on ollut tieteellinen kotini, viitekehys, jonka piiristä ovat löytyneet monet kansainväliset yhteistyökumppanit ja tutkimusaiheet, Kukkonen kertoo.

-Olen toiminut myös SETAC-EU:n hallituksessa kahdeksan vuotta, joista kolme presidentin eri tehtävissä. Lisäksi olen toiminut Itä-Suomen yliopiston ja Nanjingin yliopiston yhteisen ympäristötutkimuskeskuksen, Sino-Finnish Environmental Research Centre, Suomen johtajana kaksi vuotta. Uusin kansainvälinen tehtäväni on toimia Haagin Pysyvän välitystuomioistuimen ympäristötieteen asiantuntijana kuuden vuoden ajan.

Lisätietoja: Professori Jussi Kukkonen, p. 040 148 5410, jussi.kukkonen (a) uef.fi

Kuva: Raija Törrönen © UEF