Nyt esillä – Kosketus

View full image

Kosketus on Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely EMMAssa. Suomalaista ja kansainvälistä nykytaidetta esittelevän näyttelyn ydinteemana on ihmisyys, jonka kautta pohditaan elämän peruskysymyksiä. Kokonaisuus koostuu eri teemoista, jotka käsittelevät mm. identiteettiä ja havaintoa sekä suhdettamme kehoon ja ympäröivään tilaan. Kosketus-näyttelyä suunnitellaan yhteistyössä EMMAn ja Saastamoisen säätiön asiantuntijoiden kesken. Näyttelyä uudistetaan säännöllisesti kokonaisuuksien ja yksittäisten teosten kautta.

Näyttelyn nimi liittyy taiteen koskettavuuteen. Taide koskettaa meitä esteettisesti, emotionaalisesti, kokemuksellisesti, älyllisesti ja henkisesti. Jokaisella on oma tapansa kokea taidetta ja kokemus voi luoda yhteyden toiseen ihmiseen.

Kosketus-näyttelyn uusi kokonaisuus on Ihminen ja luonto. Kosketus-näyttelyn uudessa osiossa esitellään taideteoksia, joissa luonto on läsnä eri tavoin. Ihminen on osa luontoa ja eläinkuntaa, mutta tasapaino välillämme on usein kadoksissa. Luonnollisen ja luonnottoman välinen suhde on aikanamme hämärtynyt ja luonnontilaa ilman ihmisen vaikutusta on vaikea löytää. Ihminen ja luonto -osiossa on esillä teoksia seuraavilta taiteilijoilta: Tilo Baumgärtel, Maria Duncker, Latifa Echakhch, Juhani Harri, Pekka Jylhä, Kimmo Kaivanto, Sanna Kannisto, Otto Karvonen, Essi Kuokkanen, nabbteeri, Inka Nieminen, Roland Persson, Jani Ruscica, Hanna Saarikoski, Olli Suorlahti, Jaakko Tornberg, Janna Syvänoja, Ferdinand von Wright ja Wilhelm von Wright.

Kosketus-näyttelyn osio Ihminen, arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö käsittelee ihmisen suhdetta arkkitehtuuriin ja rakennettuun ympäristöön. Teosten lähtökohtana ovat rakennukset, niiden historia ja niihin liittyvät erilaiset järjestelmät sekä ihmisen suhde rakennettuun ympäristöön. Elina Brotheruksen ja Artor Jesus Inkerön mediateoksissa tarkastellaan ihmiskehon suhdetta arkkitehtuuriin ja kulttuuriseen ympäristöön. Paikkasidonnaisista teoksistaan tunnetun Hans Rosenströmin Kaiken osana (2011-2019) ääni-installaatio sijaitsee sille rakennetussa omassa tilassaan. Teoksen äänitallenne on äänitetty siinä tilassa binauraalisella tekniikalla keinopään avulla. Oikeaa kuuntelutilannetta simuloiva ääniteos luo voimakkaan läsnäolon tunteen. Kokonaisuuteen kuuluvat myös Alicja Kwaden Trans-For-Men (2018) ja Olafur Eliassonin Pentagonal Mirror Tunnel (2017), jotka ovat molemmat Saastamoisen säätiön tilausteoksia, ja varta vasten suunniteltuja EMMAan ympäristöä ja arkkitehtuuria ajatellen. Osion ovat kuratoineet Laura Kokkonen, Ingrid Orman ja Henna Paunu EMMAsta.

Kosketus-näyttelyn aikaisemmat osiot kuratoivat alun perin EMMAn museonjohtaja Pilvi Kalhama, Saastamoisen säätiön kokoelman taideasiantuntija Päivi Karttunen ja EMMAn kokoelmista vastaava intendentti Henna Paunu. Ihminentila ja kohtaaminen käsittelee taiteen kokemuksellisuutta ja vuorovaikutteisuutta. Teosten äärellä taiteilijan luoma todellisuus ja katsojan todellisuus kohtaavat.

Valokuvaaja: Ari Karttunen, EMMA

Jaume Plensa

Leena Nio

Maija Albrecht

Ville Andersson

Emma Helle

Janne Räisänen

Mari Sunna

Chantal Joffe

Jenny Hiltunen

Pauno Pohjolainen

Hans Rosenström

Susanne Gottberg

Radoslaw Gryta

Ola Kolehmainen

Elina Brotherus

Kosketus interiööri

Kosketus interiööri

Kosketus interiööri