Nyt esillä – Kosketus

View full image

Kosketus on Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely EMMAssa. Suomalaista ja kansainvälistä nykytaidetta esittelevän näyttelyn ydinteemana on ihmisyys, jonka kautta pohditaan elämän peruskysymyksiä. Kokonaisuus koostuu eri teemoista, jotka käsittelevät mm. identiteettiä ja havaintoa sekä suhdettamme kehoon ja ympäröivään tilaan. Kosketus-näyttelyä suunnitellaan yhteistyössä EMMAn ja Saastamoisen säätiön asiantuntijoiden kesken.

Näyttelyn nimi liittyy taiteen koskettavuuteen. Taide voi koskettaa meitä esteettisesti, emotionaalisesti, kokemuksellisesti, älyllisesti tai henkisesti. Jokaisella on oma tapansa kokea taidetta ja kokemus voi luoda yhteyden toiseen ihmiseen. Kosketus on myös yksi näyttelyssä esillä olevista teoksista, jonka tekijä on Marianna Uutinen (2001).

Kosketus-näyttelyn uusi kokonaisuus Ihminen, arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö käsittelee ihmisen suhdetta arkkitehtuuriin ja rakennettuun ympäristöön. Teosten lähtökohtana ovat rakennukset, niiden historia ja niihin liittyvät erilaiset järjestelmät sekä ihmisen suhde rakennettuun ympäristöön. Uusimman osion ovat kuratoineet Laura Kokkonen, Ingrid Orman ja Henna Paunu EMMAsta.

Elina Brotheruksen ja Artor Jesus Inkerön mediateoksissa tarkastellaan ihmiskehon suhdetta arkkitehtuuriin ja kulttuuriseen ympäristöön. Paikkasidonnaisista teoksistaan tunnetun Hans Rosenströmin Kaiken osana (2011-2019) on ääni-installaatio, johon kuuluu sille rakennettu oma tilansa. Teoksen äänitallenne on äänitetty paikan päällä binauraalisella tekniikalla keinopään avulla. Oikeaa kuuntelutilannetta simuloiva ääniteos luo voimakkaan vieraan läsnäolon tunteen. Kokonaisuudessa ovat myös mukana Alicja Kwaden Trans-For-Men (2018) ja Olafur Eliassonin Pentagonal Mirror Tunnel (2017), jotka ovat molemmat Saastamoisen säätiön tilausteoksia, ja varta vasten suunniteltu EMMAan ympäristöä ja arkkitehtuuria ajatellen.

Kosketus-näyttelyn aikaisemmat osiot kuratoivat alun perin EMMAn museonjohtaja Pilvi Kalhama, Saastamoisen säätiön kokoelman taideasiantuntija Päivi Karttunen ja EMMAn kokoelmista vastaava intendentti Henna Paunu. Ihminentila ja kohtaaminen käsittelee taiteen kokemuksellisuutta ja vuorovaikutteisuutta. Teosten äärellä taiteilijan luoma todellisuus ja katsojan todellisuus kohtaavat. Ihminen, identiteetti ja keho pureutuu ihmisyyden peruskysymyksiin. Tässä osassa tarkastellaan identiteettiä, kehollisuutta sekä ihmisen suhdetta historiaan ja muistoihin.

Valokuvaaja: Ari Karttunen, EMMA

Jaume Plensa

Leena Nio

Maija Albrecht

Ville Andersson

Emma Helle

Janne Räisänen

Mari Sunna

Chantal Joffe

Jenny Hiltunen

Pauno Pohjolainen

Hans Rosenström

Susanne Gottberg

Radoslaw Gryta

Ola Kolehmainen

Elina Brotherus

Kosketus interiööri

Kosketus interiööri

Kosketus interiööri