Helsinki Graduate School of Economics

Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) on Aalto-yliopiston, Hankenin ja Helsingin yliopiston yhteinen taloustieteen tutkimus- ja opetusyksikkö. Sen toimintaperiaatteena on tarjota laadukasta ja innovatiivista maisteri- ja tohtorikoulutusta parhaiden kansainvälisten tutkijoiden avulla sekä edistää yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Yhtenä tavoitteena on myös lisätä taloustieteen professuurien määrää Suomessa sekä uudistaa taloustieteen maisteri- ja tohtorikoulutusta. Suomessa on tällä hetkellä selvästi vähemmän taloustieteen professuureja moniin muihin Pohjoismaihin verrattuna, vaikka taloustieteen osaajien kysyntä on kasvanut voimakkaasti monilla yhteiskunnan sektoreilla.

Koulutusyksikön tavoitteena on vuoteen 2022 mennessä nostaa taloustieteen tutkimuksen määrää ja laatua Suomessa, uudistaa taloustieteen maisteri- ja tohtorikoulutus, tukea päätöksentekoa julkisella ja yksityisellä sektorilla tarjoamalla asiantuntijapalveluita sekä lisätä tieteiden välistä yhteistyötä. Helsinki GSE:n painoaloihin lukeutuvat muun muassa makrotaloustiede, julkistalous, kvantitatiivinen taloustiede ja data science.

Saastamoisen säätiö tukee yhdessä Wihurin rahaston kanssa ohjelmaan kuuluvaa Aalto-yliopiston Economics of Data Science -professuuria. Helsinki GSE -ohjelman muita rahoittajia ovat muun muassa Yrjö Jahnssonin säätiö, VATT, pääkaupunkiseudun kunnat sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuva: Aalto EE