Gutsy Go – Make Peace Visible

50 000 nuorta. Aseina kännykät ja parviäly. Uuden ajan rauhan iskujoukot eivät marssi, eivätkä synnytä manifesteja, vaan todellisia ratkaisuja, jotka ovat monistettavissa ympäri maailmaa. Gutsy Go on valmennusmenetelmä, joka muuttaa tavan ajatella rauhaa, nuoria ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Suomalaisten pedagogien ja median ammattilaisten yhdessä nuorten kanssa kehittämä Gutsy Go on menetelmä, joka ehkäisee polarisaatiota ja syrjäytymistä tarjoamalla yläkoululaisille välittömän ja näkyvän kokemuksen yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Se haastaa kerralla koko kahdeksasluokkalaisten ikäluokan kehittämään ja toteuttamaan oman alueensa ihmisten hyväksi tekoja, jotka vahvistavat myönteistä vuorovaikutusta, luottamusta ja hyvinvointia.

Nuoret kuvaavat rauhanteoistaan videot, jotka Gutsy Go -valmennussprinttien päätteeksi julkaistaan paikallisissa ensi-illoissa sekä sosiaalisessa mediassa inspiraatioksi koko Suomelle. Median kautta nuorten yhteiskunnallinen potentiaali ja ratkaisut tulevat näkyväksi sadoille tuhansille.

Gutsy Go on Suomen suurimman ideakilpailun Vuosisadan rakentajat voittaja. Kilpailussa Saastamoisen säätiö ja muut suomalaiset säätiöt yhdessä etsivät merkittäviä ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Saastamoisen säätiön tuella jo tuhannet suomalaiset nuoret ovat Gutsy Go:n kautta saaneet vaikuttavan kokemuksen rauhantekijyydestä. Gutsy Go videot ovat tavoittaneet yli 50 mediajutun kautta yli miljoona suomalaista. Lähivuosina Gutsy Go:n tavoitteena on kouluttaa vuosittain koko 14-vuotiaiden ikäluokka, jopa 50 000 nuorta.

Gutsy Go:n yhteistyökumppaneita ovat mm. Oikeusministeriö, suomalaiset säätiöt, lääkäriseura Duodecim, Nuorisotutkimusseura, Mielenterveyden keskusliitto, Lastensuojelun keskusliitto, sekä suomalaiset koulut ja kaupungit. Gutsy Go on palkittu Euroopan rikoksentorjuntapalkinnolla osana Forssan yhteisösovittelumallia ja Ehkäisevän päihdetyön taitaja -palkinnolla. Se on nelinkertainen Ylen Shortland -voittaja.

Gutsy Go sosiaalisessa mediassa:

https://www.facebook.com/GutsyCollective/

https://www.instagram.com/gutsycollective/

https://twitter.com/GutsyCollective

Photo: Gutsy Go