Gutsy Go – Make Peace Visible

Gutsy Go on yhteisömenetelmä, joka tuo yhteiskunnallisen vaikuttamisen nuorten ulottuville. Tutkitusti vaikuttava menetelmä vahvistaa nuorten osallisuuden kokemusta ja kasvattaa sosiaalista kompetenssia. 

Gutsy Go on pedagogien, media-ammattilaisten ja nuorten kehittämä menetelmä, joka vastaa yhteen Suomen suurimmista kysymyksistä: kuinka vahvistaa nuorten osallisuutta ja ehkäistä yhteiskunnallista polarisoitumista. 

Menetelmä haastaa kokonaiset nuorten ikäluokat kehittämään yhdessä rauhaa ja luottamusta vahvistavia ratkaisuja omien yhteisöjensä ihmisten hyväksi osana peruskoulua. Se antaa nuorille vapauden päättää, mihin he haluavat vaikuttaa ja jokaiselle luvan käyttää omia vahvuuksiaan toteuttaakseen projekteja, jotka lisäävät myönteistä vuorovaikutusta, luottamusta ja hyvinvointia yhteiskunnassa.

Nuorten teot kuvataan ja julkaistaan paikallisissa ensi-illoissa sekä sosiaalisessa mediassa inspiraatioksi kaikille. Median kautta nuorten yhteiskunnallinen potentiaali ja ratkaisut tulevat näkyväksi rakentavassa hengessä sadoille tuhansille ihmisille.

Gutsy Go on Suomen suurimman ideakilpailun Vuosisadan rakentajat voittaja. Kilpailussa Saastamoisen säätiö ja muut suomalaiset säätiöt yhdessä etsivät merkittäviä ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Saastamoisen säätiön pitkäjänteisellä tuella tuhannet suomalaiset nuoret ovat saaneet vaikuttavan kokemuksen aktiivisesta kansalaisuudesta ja olleet mukana rakentamassa sellaista maailmaa, jossa he haluavat elää. Menetelmää on kehitetty yhä useamman nuoren ulottuville ja se on otettu käyttöön myös Virossa ja Latviassa. Somessa nuorten teot ovat rakentaneet toiveikkaampaa narratiivia tulevaisuudesta, keräten miljoonia katseluita.

Gutsy Gon pääyhteistyökumppaneita ovat kaupunkien opetus- ja nuorisotoimet. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri asiantuntija- ja hankekumppaneiden kanssa menetelmän kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Toiminnan aikana yhteistyötä on tehty mm. Oikeusministeriön, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Karvin, Itlan, OPH:n, MLL:n, Mielenterveyden keskusliiton, Mieli ry:n, THL:n, SPR:n ja Nuorisotutkimusseuran kanssa.

Gutsy Gon tutkimuskumppani on Lääkäriseura Duodecim, joka on kiinnostunut menetelmän vaikutuksista nuorten itsetuntoon, osallisuuden kokemukseen ja positiiviseen mielenterveyteen. Gutsy Go on palkittu Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla, Euroopan rikoksentorjuntapalkinnolla osana Forssan yhteisösovittelumallia ja Ehkäisevän päihdetyön taitaja -palkinnolla. Se on nelinkertainen Ylen Shortland -voittaja. 2023 THL valitsi Gutsy Gon yhdeksi mielenterveyden edistämisen hyvistä käytännöistä.

Gutsy Go sosiaalisessa mediassa:

https://www.youtube.com/@GutsyGo

https://www.facebook.com/GutsyCollective/

https://www.instagram.com/gutsycollective/

https://twitter.com/GutsyCollective

https://www.tiktok.com/@gutsygo_

 

Photo: Gutsy Go