Kokoelman avajaisnäyttely

View full image

Saastamoisen säätiön taidekokoelman ensimmäinen ripustus EMMA – Espoon modernin taiteen museossa valmistui lokakuussa 2006, kun museo avautui yleisölle.

Kokoelman avajaisnäyttelyn suunnittelivat professori Leena Peltola ja FM Päivi Karttunen. Ajatuksena oli esittää mahdollisimman laaja ja monipuolinen kokonaisuus kokoelman pitkän varastossa olon jälkeen. Näyttelyssä oli esillä noin 500 teosta. Myös säätiön historiallista kokoelmaa 1910—luvulta alkaen esiteltiin runsaana salonkiripustuksena. Näyttely sai paljon positiivista palautetta muun muassa siitä, että se toi nähtäville Suomen taiteen historiallisen jatkumon tähän päivään, jota vuonna 2006 ei ollut mahdollista nähdä muualla pääkaupunkiseudun museoissa.

Alvar Cawén

Marcus Collin

Åke Mattas

Helge Dahlman

Juhani Linnovaara

Anitra Lucander

Lars-Gunnar Nordström

Kauko Lehtinen

Ahti Lavonen

Kimmo Kaivanto

Olli Lyytikäinen

Tapani Raittila

Silja Rantanen

Radoslaw Gryta

Chris af Enehielm

Markus Konttinen

Nina Roos

Lauri Astala

Reijo Hukkanen

Jussi Heikkilä

Ulla Pohjola

Kaarina Kaikkonen

Anu Tuominen

Marjatta Tapiola

Pekka Kauhanen

Markku Keränen

Hannele Kylänpää

Elina Merenmies

Mari Sunna

Matti Saanio

Pentti Sammallahti

Ola Kolehmainen

Nanna Hänninen

Interiööri

Interiööri

Interiööri

Interiööri

Interiööri

Interiööri