Sijoitusstrategia ja salkku

 Säätiön toiminnan rahoitus perustuu arvopaperisalkun tuottoon. Arvopaperisalkku on hajautettu eri omaisuuslajeihin, lisäksi omaisuuslajien sisäisellä hajautuksella tavoitellaan mahdollisimman tasaista tuottokehitystä. Säätiölaki, hyvän hallinnon ohjeistus sekä vallitseva markkinatilanne ohjaavat sijoitussalkun hoitoa.

Saastamoisen säätiön sijoitusstrategia noudattelee yksinkertaista ja selkeää linjaa. Sijoitusstrategia on säätiön hallituksen vuosittain vahvistama dokumentti, joka määrittelee sijoitussalkun strategian, rajoitukset ja riskitason. Säätiö luottaa siihen, että suomalaiset ja kansainväliset laatuyhtiöt toimivat sijoituskohteina yli ajan. Ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvän hallinnon periaatteet ovat asioita, jotka laatuyhtiöt huomioivat.

 Korkea osakeriski voi ajoittain johtaa merkittäviinkin arvonmuutoksiin, mutta hyvällä likviditeetin suunnittelulla toiminnan rahoitus pystytään takaamaan myös vaikeassa markkinatilanteessa. Sijoitussalkkua hoidetaan säätiön toimesta itse, mutta suomalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita konsultoiden. Salkusta ei pyritä tekemään indeksisalkkua, vaan varainhoidossa uskotaan aktiiviseen näkemyksen ottoon. Sijoitukset ovat pitkäjänteisiä ja näin ollen salkun kiertonopeus on hyvin alhainen. Salkkuraportti avaa säätiön arvopaperisalkun sekä omaisuuslaji- että instrumenttitasolla.

Kuvateksti: Egyptinparrua kauppaamassa viipurilaiset puutavara-agentit Pastinen ja Wolkoff
Kuva: Etelä-Karjalan museo