Katsaus säätiöön

Saastamoisen säätiö on ankkuroinut itsensä osaksi suomalaista yhteiskuntaa edistämällä tieteen ja taiteen toimijoiden työtä ja verkostoitumista sekä Suomessa että kansainvälisesti.

 

Faktoja Saastamoisen säätiöstä

• Perustettu vuonna 1968 yleiseksi kulttuurisäätiöksi
• Perustajat Liisa ja Osmo P. Karttunen
• Alkuperäinen kotipaikka Kuopio, toimisto Helsingissä
• Hallituksessa on seitsemän jäsentä
• Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen
• Säätiö työllistää kuusi ihmistä vakituisessa työsuhteessa
• Vuonna 2022 jaoimme apurahaa yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa
• Vuonna 2022 sijoitussalkun koko oli noin 220 miljoonaa euroa
• Alati karttuva ja kehittyvä taidekokoelma kattaa tällä hetkellä noin 2700 teosta kotimaisilta ja kansainvälisiltä taiteilijoilta
• Taidekokoelma on esillä EMMA - Espoon modernin taiteen museossa, jossa 5000 m² näyttelytila vastaanottaa jopa yli 170 000 kävijää vuodessa

Saastamoisen säätiön tehtäviin kuuluu

Ylläpitää ja kehittää taidekokoelmaa ja sitä kautta tukea taidetta ja taiteilijoita niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Säätiön taidekokoelma on pysyvästi näytteillä ja sitä kehitetään aktiivisesti.
• Tukea ja jakaa apurahoja tieteelle ja koulutukselle. Säätiö tekee yhteistyötä muun muassa Itä-Suomen yliopiston, Aalto-yliopiston sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on kansainvälisen tutkimuksen, koulutuksen ja verkostoitumisen edistäminen
• Tukea nuorisolle suunnattuja yhteiskunnallisia hankkeita, lasten ja nuorten kulttuurihankkeita sekä perheyrityksen historiaan liittyviä kulttuuriprojekteja
• Hoitaa säätiön varallisuutta siten, että se mahdollistaa edellä mainittujen tehtävien toteuttamisen ja kehittämisen pitkällä aikavälillä

Saastamoisen säätiön arvoja ovat

• Avoimuus ja kansainvälisyys. Säätiö edistää kaikessa toiminnassaan kansainvälistä ja avointa yhteistyötä
• Asiantuntevuus. Säätiö on asiantuntija ja taustavaikuttaja, joka vie valitsemiaan asioita määrätietoisesti eteenpäin
• Jatkuvuus. Säätiö on ylpeä juuristaan, mutta sen katse on tiiviisti tulevaisuudessa. Säätiö on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön yhteiskunnan hyväksi tieteen ja taiteen edistämisen kautta

Saastamoisen säätiön kohderyhmiä ovat

• Taiteilijat ja tutkijat
• Yliopistot ja korkeakoulut
• Taidemuseot, taiteen ammattilaiset ja ystävät
• Koululaiset ja nuoret
• Säätiöt, rahastot ja muut vastaavat mahdollistajat
• Apurahan saajat ja -hakijat
• Yritysmaailman kontaktit
• Kansainväliset kontaktit

 

 

Kuva: Iiris Heikka, EMMA