Säätiön ydin ja arvot

Saastamoisen säätiö on ankkuroinut itsensä osaksi suomalaista yhteiskuntaa edistämällä tieteen ja taiteen toimijoiden työtä ja verkostoitumista sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Faktoja Saastamoisen säätiöstä

• Perustettu vuonna 1968 yleiseksi kulttuurisäätiöksi
• Perustajat Liisa ja Osmo P. Karttunen
• Alkuperäinen kotipaikka Kuopio, toimisto Helsingissä
• Hallituksessa on 6 jäsentä
• Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen
• Työllistää yhden vakituisen työntekijän
• Taseen loppusumma 152 miljoonaa euroa
• Vuosittaiset apurahat n. 4 miljoonaa euroa
• Sijoitussalkun koko 180 miljoonaa euroa (2019)
• Alati karttuva taidekokoelma kattaa tällä hetkellä noin 2600 teosta
• Taidekokoelma on esillä EMMA - Espoon modernin taiteen museossa, jossa 5000 m² näyttelytila vastaanottaa noin 130 000 kävijää vuodessa

Saastamoisen säätiön tehtäviin kuuluu

• Ylläpitää, kehittää ja asettaa näytteille taidekokoelmaa ja sitä kautta tukea taidetta ja taiteilijoita niin Suomessa kuin kansainvälisesti
• Säätiön taidekokoelma on pysyvästi näytteillä, ja sitä kehitetään aktiivisesti
• Tukea ja jakaa apurahoja tieteelle ja koulutukselle. Säätiö tekee yhteistyötä muun muassa Itä-Suomen yliopiston, Aalto-yliopiston sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on kansainvälisen tutkimuksen, koulutuksen ja verkostoitumisen edistäminen
• Hoitaa säätiön varallisuutta siten, että se mahdollistaa edellä mainittujen tehtävien toteuttamisen ja kehittämisen pitkällä aikavälillä

Saastamoisen säätiön arvoja ovat

• Avoimuus ja kansainvälisyys. Säätiö edistää kaikessa toiminnassaan kansainvälistä ja avointa yhteistyötä
• Asiantuntevuus. Säätiö on asiantuntija ja taustavaikuttaja, joka vie valitsemiaan asioita määrätietoisesti eteenpäin
• Jatkuvuus. Säätiö on ylpeä juuristaan, mutta sen katse on tiiviisti tulevaisuudessa. Säätiö on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön yhteiskunnan hyväksi tieteen ja taiteen edistämisen kautta

Saastamoisen säätiön kohderyhmiä ovat

• Taiteilijat ja tutkijat
• Yliopistot ja korkeakoulut
• Taidemuseot, taiteen ammattilaiset ja ystävät
• Koululaiset
• Säätiöt, rahastot ja muut vastaavat mahdollistajat

Kuva: Iiris Heikka, EMMA