Pienoismalli välittää ajankuvaa 1920-luvun teollisuustaajamasta

Kuopioon kuuluva Syvänniemen kylä sijaitsee kauniin Kuttajäven rannalla noin puolen tunnin ajomatkan päässä Kuopion keskustasta. Syvänniemen kylällä on pitkä ja merkityksellinen historia yhdessä Saastamoisen säätiön taustalla olevan Saastamoisen teollisuussuvun kanssa.

Syvänniemellä sijaitsi suvun kantaisän Herman Saastamoisen 1890-luvulla perustama rullatehdas Oy H. Saastamoinen Limited, johon Syvänniemen tehdas osana kuului, tunnettiin 1910—luvulta toiseen maailmasotaan asti maailman suurimpana lankarullien valmistajana. Toimintansa aikana Syvänniemen rullatehdas oli merkittävä työllistäjä 300 työntekijällään. Työväkeä varten rakennettiin asuntoja, koulu, kauppa, kokoontumistiloja ja jopa kirkko. Rullateollisuuden lisäksi Syvänniemellä harjoitettiin myös mittavaa maataloutta. Sotien jälkeen puurullista siirryttiin vähin erin muovirullien valmistukseen. Kannattamattomaksi muuttunut Syvänniemen puurullatehdas lakkautettiin ja purettiin 1960—luvun lopulla.

Syvänniemen kylähistoria

Nykyisin Syvänniemi on virkeä pikkukylä, jossa asuu yli 600 asukasta. Syvänniemen historia ry sai alkunsa kyläläisten huolesta kotiseutunsa puolesta, ja toisaalta kiinnostuksesta sen historiaa kohtaan. Yhdistys alkoi tallentaa muistitietoa ja kerätä vanhoja valokuvia. Toiminnan moottorina toimi mielenkiinnosta paikallishistoriaa kohtaan, paikallinen harrastaja Jaakko Kuldvere. Kuldveren vaikutus aineiston keräämisessä oli merkittävä. Tutkija Juhapekka Tuomainen julkaisi vuonna 2001 säätiön avustuksella kylän historiasta kertovan kirjan Keihästaival: historian murros Syvänniemellä. Suositusta kirjasta on otettu jo neljäs painos.

Pienoismalli kertoo kylän historiasta

Syvänniemen tehdastaajaman pienoismalli toteutettiin historiaprojektissa kerätyn aineiston avulla ja Saastamoisen säätiön tuella. Pienoismalli kuvaa Syvänniemeä 1920—luvulla, ja se valmistui Jaakko Kuldveren ja Martti Hammarin johdolla Vaihtoehtona työ -hankkeessa Suomussalmella vuonna 2006. Pienoismalli kuvasi juuri 1920—lukua, koska silloin tehdastaajama oli laajimmillaan. Syvänniemellä asui tuolloin jopa 800 asukasta. Pienoismalli on merkityksellinen kyläyhteisölle, sillä Syvänniemen alkuperäisestä rakennuskannasta on ehtinyt tuhoutua paljon. Pienoismallin rakennukset on tehty taitavasti vanhojen valokuvien perusteella alkuperäisen näköisiksi. Styroksista rakennettu ja sahanpuruilla pinnoitettu maasto on kumpuileva ja kuvaa kylää totuudenmukaisesti viljapeltoineen, joenuomineen ja muine yksityiskohtineen. Kuttajärvi lahtineen ja saarineen on syvän sininen antaen koko pienoismallille selkeät raamit.

Pienoismalli on sijoitettu Hermannitaloksi nimettyyn entisen rullatehtaan navettaan. Sitä saapuu Syvänniemen historiakierroksen yhteydessä katsomaan lähes tuhat vierasta vuosittain. Hermannitaloa ja Syvänniemen pienoismallia esitellään myös erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Hermannitalossa sijaitsee kunnostettu sali, jossa pidetään monenlaisia tapahtumia, kuten juhlia, kokouksia, häitä ja myyjäisiä. Siellä sijaitsevat myös suosittu kesäteatteri Teatteri Hermanni ja Lasten Hermanni. Hermannitalon tapahtumat keräävät vuositasolla runsaasti kävijöitä.

Kuva: ELKA, Syvänniemi 1920-luvulla