Fulbright-Saastamoinen Grant

Stipendiohjelma tuo yhdysvaltalaisia terveystieteiden ja ympäristötieteiden huippututkijoita Itä-Suomen yliopistoon ja avaa samalla mahdollisuuksia kehittää opetuksen ja tutkimuksen yhteistyöverkostoja Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Valtamerten yli ulottuvan yhteistyön vahvuus on osoitus Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen kansainvälisestä arvostuksesta.

Saastamoisen säätiön, Fulbright Centerin ja Itä-Suomen yliopiston yhdessä rahoittamilla Fulbright Saastamoinen Foundation Grants in Health and Environmental Sciences -apurahoilla mahdollistetaan amerikkalaisten yhteistyöyliopistojen professorien ja apulaisprofessorien osallistuminen Itä-Suomen yliopiston opetukseen ja tutkimushankkeisiin. Aluksi apurahoja myönnettiin vuosittain yksi terveystieteisiin. Tällä hetkellä apurahoja myönnetään vuosittain kaksi ja mukaan on otettu myös ympäristötieteet.

Ensimmäinen apuraha myönnettiin lukuvuodeksi 2008–2009 Purduen yliopiston professori Frank S. Rosenthalille ympäristöterveyden tutkimukseen ja koulutukseen ympäristötieteiden laitoksella. Terveystieteet ja luonnontieteet yhdistävä ympäristöterveys kuului silloisen Kuopion yliopiston kärkialoihin.

Lukuvuodeksi 2010–2011 apurahan sai professori Roger Coulombe Utahin osavaltionyliopistosta. Hän osallistui kliinisen ravitsemustieteen yksikön vierailevana professorina toksikologian opetuksen kehittämiseen sekä lääketurvallisuuden ja probioottien syöpää ehkäisevien vaikutusten tutkimukseen. Tutkimusyhteistyö jatkuu ja Coulombe käy edelleen pitämässä vierailuluentoja Kuopiossa. Hänen mukaansa suomalainen biolääketieteellinen tutkimus on maan kokoon suhteutettuna varsin mittavaa ja siksi myös kansainvälisesti erittäin tunnustettua.

Monipuolisia opetus- ja tutkimushankkeita

Vuoteen 2016 mennessä apurahoja on myönnetty kaikkiaan yhdeksälle yhdysvaltalaiselle professorille tai apulaisprofessorille.

Paula Riess Sherwood Pittsburghin yliopistosta osallistui post doc -ohjelman kehittämiseen hoitotieteen laitoksella. Suzanna Bräuer Appalakkien osavaltionyliopistosta tutki metaania tuottavia mikrobeja ja niiden vaikutusta ilmastonmuutokseen ympäristötieteiden laitoksella. Shalom Michaeli Minnesotan yliopistosta osallistui A. I. Virtanen -instituutissa funktionaaliseen magneettikuvaukseen perustuvan syväaimostimulaation kehittämiseen.

Elisabeth Bertone-Johnson Massachusettsin yliopistosta tutki kliinisen ravitsemustieteen yksikössä menopaussin, D-vitamiinin saannin ja sydäntautien yhteyttä suomalaisilla naisilla. Keith DeRuisseau Syracusen yliopistosta toteutti biolääketieteen yksikössä tutkimushanketta, jonka tavoitteena oli selvittää liikunnan vaikutuksia muun muassa hapetusstressiin. Lukuvuodeksi 2016–2017 apuraha on myönnetty Garrick Sean Cliffordille Minnesotan yliopistosta ja Sergey Nizkorodoville Kalifornian yliopistosta Irvinesta sovelletun fysiikan laitoksella toteutettavaan ilmastonmuutoksen pienhiukkastutkimukseen.

Sydän-, verisuoni- ja aineenvaihduntasairauksien huippututkijavierailut käyntiin

Vuodesta 2017 alkaen Itä-Suomen yliopisto on hyväksytty mukaan huippuprofessoreiden vierailuja rahoittavaan Fulbright Distinguished Chair -ohjelmaan. Saastamoisen säätiön, Fulbright Centerin ja Itä-Suomen yliopiston yhteisrahoituksella yliopistoon saapuu vuosittain kaksi yhdysvaltalaista huippututkijaa.

Fulbright Saastamoinen Foundation Distinguished Chair in Cardiovascular and Metabolic Diseases Research -ohjelman apurahat kohdennetaan terveystieteisiin, erityisesti sydän- ja verisuonitautien sekä aineenvaihduntasairauksien tutkimukseen. Tutkimus on yksi yliopiston strategiassa määritellyistä kansainvälisistä huippututkimusalueista.

Professori Shalom Michaeli, kuva: Raija Törrönen,