Fulbright-Saastamoinen – Stipendit

Saastamoisen säätiön, Fulbright Suomi -säätiön ja Itä- Suomen yliopiston yhdessä rahoittamat stipendiohjelmat tuovat yhdysvaltalaisia terveystieteiden ja ympäristötieteiden huippututkijoita Itä-Suomen yliopistoon ja avaavat samalla mahdollisuuksia kehittää opetuksen ja tutkimuksen yhteistyöverkostoja Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Valtamerten yli ulottuvan yhteistyön vahvuus on osoitus Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen kansainvälisestä arvostuksesta.

Yhteistyökumppanit tarjoavat yhdessä kaksi eri stipendiohjelmaa, joiden kautta mahdollistetaan amerikkalaisten yliopistojen professorien ja apulaisprofessorien osallistuminen Itä-Suomen yliopiston opetukseen ja tutkimushankkeisiin. Ensimmäinen yhteystyöstipendi perustettiin jo vuonna 2008. Aluksi Fulbright-Saastamoinen Foundation Grant in Health and Environmental Sciences -apurahoja myönnettiin vuosittain yksi terveystieteisiin. Tällä hetkellä kyseisiä apurahoja myönnetään vuosittain kaksi ja mukaan on otettu myös ympäristötieteet. Hakemuksia toivotaan erityisesti vesitutkimuksen, metsäbiotalouden sekä neurotieteiden alueilta.

Ensimmäinen apuraha myönnettiin lukuvuodeksi 2008–2009 Purduen yliopiston professori Frank S. Rosenthalille ympäristöterveyden tutkimukseen ja koulutukseen ympäristötieteiden laitoksella. Terveystieteet ja luonnontieteet yhdistävä ympäristöterveys kuului silloisen Kuopion yliopiston kärkialoihin.

Lukuvuodeksi 2010–2011 apurahan sai professori Roger Coulombe Utahin osavaltionyliopistosta. Hän osallistui kliinisen ravitsemustieteen yksikön vierailevana professorina toksikologian opetuksen kehittämiseen sekä lääketurvallisuuden ja probioottien syöpää ehkäisevien vaikutusten tutkimukseen. Tutkimusyhteistyö jatkuu ja Coulombe käy edelleen pitämässä vierailuluentoja Kuopiossa. Hänen mukaansa suomalainen biolääketieteellinen tutkimus on maan kokoon suhteutettuna varsin mittavaa ja siksi myös kansainvälisesti erittäin tunnustettua.

Monipuolisia opetus- ja tutkimushankkeita

Vuoteen 2023 mennessä apurahoja on myönnetty kaikkiaan kuudelletoista  yhdysvaltalaiselle professorille tai apulaisprofessorille. Paula Riess Sherwood Pittsburghin yliopistosta osallistui post doc -ohjelman kehittämiseen hoitotieteen laitoksella. Suzanna Bräuer Appalakkien osavaltionyliopistosta tutki metaania tuottavia mikrobeja ja niiden vaikutusta ilmastonmuutokseen ympäristötieteiden laitoksella. Shalom Michaeli Minnesotan yliopistosta osallistui A. I. Virtanen -instituutissa funktionaaliseen magneettikuvaukseen perustuvan syväaivostimulaation kehittämiseen.

Elisabeth Bertone-Johnson Massachusettsin yliopistosta tutki kliinisen ravitsemustieteen yksikössä menopaussin, D-vitamiinin saannin ja sydäntautien yhteyttä suomalaisilla naisilla. Keith DeRuisseau Syracusen yliopistosta toteutti biolääketieteen yksikössä tutkimushanketta, jonka tavoitteena oli selvittää liikunnan vaikutuksia muun muassa hapetusstressiin. Lukuvuonna 2016–2017 apuraha myönnettiin Sean Garrickille  Minnesotan yliopistosta ja Sergey Nizkorodoville Kalifornian yliopistosta Irvinesta sovelletun fysiikan laitoksella toteutettavaan ilmastonmuutoksen pienhiukkastutkimukseen.

Viimeisimpänä lukuvuonna 2022-2023 Adam Taylor Tennesseen yliopistosta vieraili metsätieteiden osastolla ja tutki kuinka metsänhoidolla ja metsätuotteiden valmistusta ja käyttöä koskevilla päätöksillä voidaan auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta.

Sydän-, verisuoni- ja aineenvaihduntasairauksien huippututkijavierailut käyntiin

Vuodesta 2017 alkaen Itä-Suomen yliopisto on ollut mukana myös  huippuprofessoreiden vierailuja rahoittavassa Fulbright Distinguished Chair -ohjelmassa. Saastamoisen säätiön, Fulbright Suomi -säätiön  ja Itä-Suomen yliopiston yhteisrahoituksella yliopistoon saapuu vuosittain kaksi yhdysvaltalaista huippututkijaa.

Fulbright Saastamoinen Foundation Distinguished Chair in Health Sciences -ohjelman apurahat kohdennetaan terveystieteisiin, erityisesti sydän- ja verisuonitautien sekä aineenvaihduntasairauksien tutkimukseen. Tutkimus on yksi yliopiston strategiassa määritellyistä kansainvälisistä huippututkimusalueista.

Vuoteen 2023 mennessä ohjelman kautta on vieraillut kaikkiaan kuusi huippututkijaa Itä-Suomen yliopistossa. Lukuvuosille 2023-25 stipendi on myönnetty kahdelle tutkijalle. Julie Goodwin Yale yliopistosta saapuu lastentautien yksikköön ja Anthony Hackney North Carolinan yliopistosta biolääketieteen yksikköön.

Lue lisää Fulbright-Saastamoinen -stipendiohjelmista:

Fulbright-Saastamoinen Foundation Grant in Health and Environmental Sciences

Fulbright-Saastamoinen Foundation Distinguished Chair in Health Sciences

Professori Shalom Michaeli, kuva: Raija Törrönen