Palkitut taiteilijat

Maailman ainoa live art -palkinto jaetaan 10. kerran vuonna 2023, ja juhlavuoden kunniaksi raadin puheenjohtajana toimii palkinnon kaikkien aikojen ensimmäinen voittaja Cassils (CA/US). Palkinto on arvoltaan 30 000 euroa, mikä tekee siitä yhden Suomen suurimmista kulttuuripalkinnoista. ANTI Festival International Prize for Live Art jaetaan vuosittain yhdelle live art -taiteen kentällä toimivalle, poikkeuksellisen vahvalle taiteilijalle tai ryhmälle. Palkinnon ja siihen liittyvän taiteellisen ohjelmiston rahoittaa Saastamoisen Säätiö.

Vuoden 2023 voittaja: Tiziano Cruz (Argentina)

Ehdolla olivat Tiziano Cruz (Argentina), Autumn Knight (Yhdysvallat), Jota Mombaça(Brasilia) ja Joshua Serafin (Filippiinit/Belgia).

Jury kirjoittaa voittajasta:

”Tizianon työ nostaa esiin koloniaalisen väkivallan seurauksia Argentiinassa. Hän nostaa työssään esiin niitä seurauksia, jotka tällä hetkellä vaikuttavat alkuperäiskansoihin, rodullistettuihin ja marginalisoituihin yhteisöihin monentasoisen näkymättömäksi tekemisen, syrjinnän ja alkuperäiskansoja sortavan maankäytön kautta. Laajemmassa perspektiivissä koloniaalinen väkivalta kertoo hallinnasta, joka suosii erilaisuuden katoamista ja valkoisuutta normina. Tämä ilmiö näkyy Amerikoissa ja muualla maailmassa monella eri tasolla. Tizianon työ antaa arvostusta alkuperäiskansoille, jotka sinnikkäästi mikropoliittisin keinoin vastustavat tällaisia jatkuvan alistamisen muotoja, yrittäen samalla luoda maailmoja, joissa moninaisuus saisi arvoa ja kunnioitusta. Soliloquy -esityksessä Tizianon voimakas ja poeettinen puhe taltioi henkilökohtaista ja reflektoi sitä paikallisiin ja alueellisiin suhteisiin sekä kulttuurisiin perinteisiin. Cruz luo kollektiivista ja yhteisöllistä taidetta, joka ei perustu kulutukselle vaan yhteisöjen voimaantumiselle ja historiallisesti vaille jääneiden yhteisöjen tunnustamiselle. ”Kyseessä ei ole minun spektaakkelini”, Tiziano sanoo. Nämä sanat kuvaavat käytäntöjä, joiden avulla liikutaan kohti hierarkioita ja dominanssia purkavia työskentelytapoja, joilla on mahdollista luoda huolellisesti tehtyjä teoksia, jotka samanaikaisesti sekä tallentavat että uusintavat kollektiivista kulttuurista muistia.”

Vuoden 2022 voittaja: Latai Taumoepeau (Tonga/Australia)

Ehdolla olivat River Lin(Taiwan), Zinzi Minott (Iso-Britannia), Liz Rosenfeld (Yhdysvallat/Saksa) ja Latai Taumoepeau (Tonga/Australia).

Jury kirjoittaa voittajasta:

”Mitä ikiaikaisempi olen, sitä nykyaikaisempaa työni on.”

"Tämä Latai Taumoepeaun lause tiivistää kiehtovalla tavalla hänen taiteellisen työskentelynsä perustaa, jossa hän haluaa nostaa esille alkuperäiskansojen tavan ymmärtää tieto ja se mihin tieto perustuu. Raati oli vaikuttunut siitä, kuinka hän käsittelee taiteessaan kysymyksiä kuten ilmastonmuutos ja ikiaikaisista paikoista huolehtiminen. Raati oli erityisen vaikuttunut siitä, kuinka Latain ajattelussa taiteilija voi liikkua hyvin laajalla alueella, mukaan lukien maankäytön ja yhteiskunnallisten kysymysten työstämiseen. Kaikissa kohtaamisissa Latain ja hänen taiteensa kanssa vahvistui kuva taiteilijasta, joka vie eteenpäin ainutlaatuista työskentelyään laajentaen sitä aidosti yhä uusiin suuntiin."

Vuoden 2021 voittaja: Alex Baczynski-Jenkins (PL/UK)

Ehdolla vuoden 2021 palkinnonsaajiksi olivat Keyon Gaskin (US), Florentina Holzinger (AT) ja Narcissister (US).

Kolmihenkisen palkintoraadin puheenjohtajana toimi kuraattori, kirjailija ja opettaja Maria Lind (SWE), professori Jenny Klein (US) ja tohtori Pilvi Polkola (FI).

Vuoden 2020 voittaja: Brian Fuata (AU)

Palkinnonsaajaehdokkaina oli joukko kansainvälisesti menestyneitä, lahjakkaita taiteilijoita ja kollektiiveja. Ehdolla palkinnonsaajiksi olivat Geumhyung Jeong (Etelä-Korea),
W A U H A U S (Suomi), Ingri Fiksdal (Norja) ja Brian Fuata (Australia).

Vuonna 2020 kolmihenkisen palkintoraadin puheenjohtajana toimi live art -taiteen pioneeri, taiteilija Kira O'Reilly (Irlanti/Suomi), ja muut jäsenet ovat kuraattori João Laia (Portugali/Suomi) ja ohjelmistopäällikkö Fiona Winning (Australia).

Jury kirjoittaa voittajasta:

"Brianin taiteellinen työskentely perustuu Australian kolonialistiseen fiktioon, nykyesitystaiteeseen, kuvataiteeseen ja live art -taiteeseen. Hänen esitystensä fyysisyys, kielensä musikaalisuus ja assosiaatioilla leikittely ovat nykyhetken keskiössä. Hänen töidensä teemoja ovat muun muassa hoiva ja huolenpito pandemian aikana, mitä on olla samoalais-australialainen queer taidemaailmassa ja Black Lives Matter -liike. Hän kehollistaa näkyjä, kulttuurimme aaveita – jotka tuovat esiin ihmeellisen ja sanoin kuvailemattoman. Hänen esityksensä ovat herkkiä ja eloisia – niistä huokuu kriittisyys, anteliaisuus, energia ja rakkaus."

Vuoden 2019 voittaja: Dana Michel (CA)

Palkinnonsaajaehdokkaina oli joukko kansainvälisesti menestyneitä, lahjakkaita taiteilijoita ja kollektiiveja. Ehdolla palkinnonsaajiksi olivat Cuqui Jerez (Espanja), Dana Michel (Kanada), Mammalian Diving Reflex (Kanada) ja Keijaun Thomas (Yhdysvallat).

Vuoden 2019 palkinnonsaajan valitsi kolmihenkinen jury, jota johti kansainvälisesti arvostettu kirjailija ja ohjaaja Saara Turunen (Suomi). Mukana olivat myös taiteellinen johtaja ja kulttuurialan edelläkävijä Daniel Brine (Iso-Britannia), sekä juhlistettu professori, akateemikko ja taiteilija Thomas F. DeFrantz (Yhdysvallat).

Jury kirjoittaa voittajasta:

"Jatkuvia Yllätyksiä - intiimiyttä ja pieniä eleitä. Voimaa ja fyysistä kyvykkyyttä, oletusten vastustamista ja testaamista. Dana Michel työskentelee nähdäkseen ja tietääkseen paremmin. Hän tutkii arkistoja, ja elävöittää niitä esityksen keinoin. Ikuisuuksien edestä eläväksi luotuja kokemuksia. Interiöörejä. Intuitiivista tekemistä esineiden kanssa, jotka … Vapautuvat! Merkittävää liikkeen ja kuvallisuuden poetiikkaa sidottuna eettisyyteen kytkeytyvään tekemisen ja jakamisen lähestymistapaan. Vaatimaton ja tarkka, harkittu ja jäsentynyt. Horjuva epäröinti eteenpäin menemisen muistutuksena. Unenomainen henkilö - karismaattinen ja absurdi. Ylistämme identiteettiin sidottua selkää esiintymistä … Unenomaista ja koskettavaa omalla tavallaan. Vahva naisvartalon läsnäolo."

Vuoden 2018 voittaja: Sonya Lindfors (FI)

Sonya Lindforsin lisäksi palkinnonsaajaehdokkaina oli joukko muita kansainvälisesti menestyneitä, lahjakkaita taiteilijoita: All The Queens Men (Australia), Nic Green (Iso-Britannia) ja Jeanne van Heeswijk (Hollanti). Näiden ylistettyjen taiteilijoiden teokset käsittelevät aikamme ajankohtaisia kysymyksiä: inkluusiota, tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä, monimuotoisuutta, feminismiä, valtaa ja mustuutta.

Vuoden 2018 palkinnonsaajan valitsi kolmihenkinen palkintoraati, jota johtaa yksi aikamme merkittävimmistä ja vaikutusvaltaisimmista filosofeista, Jacques Rancière (Ranska). Mukana ovat myös Eisa Jocson (Filippiinit) ja Lois Keidan (Iso-Britannia). Keidan, joka on toista vuotta raadissa, on yksi Lontoon Live Art Development Agencyn perustajista. Eisa Jocson on tunnettu filippiiniläinen koreografi.

Jury kirjoittaa voittajasta:

”Sonya Lindforsin taide on elintärkeää lähiympäristölleen. Hänen työnsä antavat muille mahdollisuuden työskennellä ja luoda tiloja vuoropuhelua varten sellaisiin ympäristöihin, joista ne ovat aiemmin puuttuneet. Hänen tärkeä panoksensa taiteelle ja kulttuurille on löytämässä nopeasti jalansijaa: siitä on tulossa välttämätöntä sosiaaliselle keskustelulle tasa-arvosta, monimuotoisuudesta, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta.”

Vuoden 2017 voittaja: Tania El Khoury (LB)

Tania El Khoury jätti taakseen muut upeat nykytaiteilijat ja ehdokkaat: Sethembile Msezanen (Etelä-Afrikka), The vacuum cleanerin (Iso-Britannia) ja Alexandra Piricin (Romania).

Vuoden 2017 palkinnonsaajan valitsi kolmihenkinen jury, jonka puheenjohtajana toimii Fiona Winning (AU), entinen Sydney Opera Housen ohjelmajohtaja. Raadin muut jäsenet ovat Live Art Development Agencyn perustajajäsen Lois Keidan (UK) ja Pariisissa asuva taiwanilainen taiteilija ja kuraattori River Lin (TW).

Jury kirjoittaa voittajasta:

”Herkkyys, jolla Tania ohjaa yleisökokemusta, on ainutlaatuista. Kokemus pysyy meissä, ja joskus se kirjoitetaan meihin – sananmukaisesti. Hän on tuonut esille aikamme polttavia kysymyksiä luomalla resonoivia kokemuksia, jotka herättävät keskustelua ja mielenpiteiden vaihtoa,”

Vuonna 2016 ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinnon ympärille rakennettiin oma tapahtumansa, ANTI Prize Weekend, joka järjestettiin 27.-29.10.2016. Tapahtumassa live art -palkinto jaettiin kolmannen kerran, ja voittajaksi julistettiin ensimmäisen kerran suomalainen taiteilija, Terike Haapoja.

Vuoden 2016 voittaja: Terike Haapoja (FI)

Vuoden 2016 muut kolme ehdokasta olivat Action Hero (UK),  My Barbarian (US) ja Public Movement (IL). Kolmihenkisen palkintoraadin puheenjohtajana toimi italialaisen Santarcangelon festivaalin taiteellinen johtaja Eva Neklyaeva (FI/BY). Muut jäsenet olivat esitystaiteen professori Heike Roms (UK/DE) ja teatteriohjaaja, taiteilijaprofessori Mikko Roiha (FI).

Raadin puheenjohtaja Eva Neklyaevan luonnehdinta voittajasta:

Tämän taiteilijan työ on merkittävän älykästä ja tunteellista. Taiteilija luo erilaisia ympäristöjä ja kokemuksia ja kertoo ikään kuin vetävänsä asioita todellisuuteen. Hän luo pohdiskelevia tarinoita, skenaarioita ja ympäristöjä. Näistä jokainen on ainutlaatuinen kokemus, matka ajassa, tilassa ja mielessä. Jokainen kokemus on taitavasti rakennettu, teatraalinen ja tapahtuu tässä ja nyt.

Vuoden 2015 voittaja: Willoh S. Weiland (AU)

ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinto jaettiin toisen kerran ANTI - Contemporary Art Festivalilla syyskuussa 2015. Voittajaksi valittiin australialainen Willoh S. Weiland. Palkitun taiteilijan uusi tilausteos, Artefact esiteltiin ANTI Prize Weekend -tapahtumassa lokakuussa 2016. Artefact on seremonia vanhentuneelle teknologialle. Se on monitaiteellinen, tapahtumallinen teos, jossa yhdistyvät esitys-, ääni- ja videotaide.

Vuoden 2015 muut viisi ehdokasta olivat Marilyn Arsem (US), Saara Hannula (FI), Myriam Lefkowitz (FR), Bob & Roberta Smith (UK) ja Voina Collective (RU). Voittajan valitsi kolmihenkinen raati, johon kuuluivat kuraattori Tang Fu Kuen (TH), arkkitehti Sami Rintala (FI/NO) ja puheenjohtajana nykytaidemuseo Kiasman johtaja Leevi Haapala (FI).

Raadin puheenjohtaja Leevi Haapalan luonnehdinta Willoh S. Weilandista:

"Vuoden 2015 voittaja on hämmästyttävän kunnianhimoinen taiteilija. Hänen tähänastinen tuotantonsa ei tunne rajoja: se juontaa juurensa yhtä lailla kaupungista, ja sen lähiöistä kuin luonnostakin. Ja henkii varmuutta, eleganssia, älykkyyttä ja voimaa."

Vuoden 2014 voittaja: Cassils (US/CA)

 Ensimmäisen ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinnon voitti kanadalais-amerikkalainen Cassils. Syyskuussa 2015 Cassils palasi Kuopioon ANTI-festivaalia varten valmistetulla teoksellaan The Powers That Be (210 Kilometers). Teos on väkivaltakohtaus, joka yhdistää moninaisia kulttuurisia konteksteja ja on yhtä aikaa kiinni tietyssä paikassa. Äänimaailmassa sekoittuvat uutistekstit, musiikki ja radiopuheet molemmilta puolin Suomen ja Venäjän rajaa.

Vuoden 2014 muut viisi ehdokasta olivat Franko B (UK/IT), Frog King/Kwok Mang-ho (HK), Saa Sanoa -tuotanto (FI), Gwendoline Robin (BE) ja Joshua Sofaer (UK). Raadin puheenjohtajana toimi kansainvälisen Holland Festivalin ja Lontoon Cultural Olympiad 2012 -tapahtuman johtaja Ruth Mackenzie (UK). Raatiin kuuluivat taiteilija Anssi Kasitonni (FI) ja arkkitehti Juhani Pallasmaa (FI).

Raadin puheenjohtaja Ruth Mackenzien luonnehdinta voittajasta:

 “Voittajan työ on vaikuttavaa, hienostunutta, omistautunutta sekä upeaa. Taiteilijan vartalo muuntuu illuusioksi: lihasta tulee marmoria ja marmorista lihaa. Voittajan kyky esittää ihmisruumis taiteena herättäisi asianmukaista kunnioitusta Michelangelossa seuraajineen – yhtä lailla kuin se herätti kunnioitusta tuomaristossa.

Kuva: Pekka Mäkinen Willoh S. Weiland, Artefact