Prognostics-luentosarja

View full image
Prognostics-sarjan luennoilla kartoitetaan ajankohtaisen uuden taiteen alueita ja uusia tekemisen ja esille asettamisen muotoja, jotka haastavat paitsi vakiintuneita taiteen muotoja myös ravistuttavat yhteiskunnallisia normeja ja poliittista ajattelua. Luentosarja haastaa pohtimaan toimintatapoja, joiden avulla uusi taiteilijasukupolvi vastaa aikamme taiteellisiin, yhteiskunnallisiin ja poliittisiin haasteisiin. Saastamoisen säätiön tuella luentosarja esittelee nuoria, uransa nousuvaiheessa olevia kansainvälisiä taiteilijoita. Vuoden 2019 Prognostics-ohjelmassa näkyy ympäristötietoisuus. Yhä useampi taiteilija kieltäytyy lentämästä kokonaan tai ainakaan tekemästä lyhytaikaisia lentomatkoja ilmastonmuutoksen takia. Huomioimme tämän järjestämällä taiteilijoille myös muuta opetusta Kuvalla ja mahdollista pidempää oleskelua Helsingissä sekä suosimalla taitelijoita, jotka voivat kulkea maateitse. Prognostics-luentoja