Biotalous on tärkeä osa Suomen menestystä tulevaisuudessa

Biotalouden avulla rakennetaan vähähiilisempää ja energiatehokkaampaa yhteiskuntaa. Itä-Suomen yliopiston biotalousohjelman tavoitteena on edistää biotalouden kasvua ja puupohjaisten materiaalien hyödyntämisen uusia innovaatioita. Tutkimus kohdistuu biotalouden ekologisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, kuten uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen.

Saastamoisen säätiö tukee Itä-Suomen yliopiston biotalousohjelman toteuttamista runsaalla miljoonalla eurolla vuosina 2016—2021. Rahoitus kattaa viisivuotisen metsäbiotalouden alan professuurin sekä viisivuotisen biotalousohjelman koordinaattorin kustannukset.

Yliopiston biotalouden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen keskiössä ovat erityisesti metsät, puu ja maankäyttö. Biotalouteen panostaminen on osa yliopiston antamaa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Menestyvä metsäntutkimus ja akateeminen metsäkoulutus ovat Itä-Suomen yliopiston kilpailuetu kansallisesti ja kansainvälisesti.

Päämääränä on, että Itä-Suomeen muodostettu osaamiskeskittymä on Euroopan halutuin akateeminen kumppani metsään, puuhun ja maankäyttöön liittyvässä biotaloustutkimuksessa ja -opetuksessa.

Monitieteinen biotalouden koulutus, korkeatasoinen tutkimus ja tiivistyvä yritysyhteistyö parantavat yliopiston ja koko Itä-Suomen vetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Biotalouden tutkimus on tärkeää myös koko Suomen kilpailukyvyn kannalta, sillä biotalouden tuotteiden käytännön kysyntä ja sosiaalinen tilaus ovat kasvussa.

Saastamoisen säätiö tukee biotalousohjelman toteuttamista

Käytännön esimerkki biotalousohjelman toteuttamisesta on vastikään aloitettu laaja metsäbiotalouden FORBIO eli kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous -tutkimushanke, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen Tutkimuksen Neuvosto.

FORBIO on näyttö kampusseudun eri toimijoiden eli yliopiston, LuonnonvarakeskuksenEuroopan Metsäinstituutin, Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen onnistuneesta yhteistyöstä ja eri tieteenalojen synergiasta.

Biotalousohjelman odotetaan konkretisoituvan poikkitieteellisinä avauksina, joissa yhdistyvät useiden tieteenalojen, kuten yhteiskunta- ja kauppatieteiden, oikeustieteiden, kemian, fysiikan, biologian ja maantieteen näkökulmat metsien ja puun tutkimukseen.

Metsäbiotalousprofessuuri ja metsäbiotaloussymposium

Metsäbiotalouden ennakoimisen ja liiketoimintamallien monitieteisen tutkimuksen merkitys korostuu tulevaisuudessa. Digitalisaation merkitys metsäbiotalouden tulevaisuudelle ja palveluliiketoiminnalle on yksi metsäbiotalousprofessuurin mielenkiintoisista tutkimusaiheista.

Tutkimukseen liittyvien rekrytointien lisäksi Itä-Suomen yliopistossa pidetään tärkeänä vauhdittaa biotalousohjelman toteutusta kansainvälisellä toiminnalla, ja sen näkyvyyden parantamisella. Rahoitusta on tarkoitus käyttää kansainväliseen professorivaihtoon, kansainvälisen työseminaarin järjestämiseen hankkeen alussa sekä kansainvälisen biotaloussymposiumin järjestämiseen hankkeen loppupuolella.

Kuva: Raija Törrönen, Itä-Suomen yliopisto, biotalousohjelma