Tukea pelastustoiminnalle Järvi-Suomessa

Meripelastustoiminta on oiva esimerkki yksityisen ja julkisen sektorin tehokkaasta yhteistyöstä. Merkittävää työtä tuetaan laajasti sekä säätiöiden ja rahastojen että elinkeinoelämän puolesta. Kansainvälisesti toiminta tunnetaan kirjaimista SAR (Search and Rescue), jotka koristavat myös pelastusaluksia ympäri maailmaa.

Suomen sisävesillä meripelastustyötä tekee Kuopion Järvipelastajat ry, joka on jo vuosikymmenet ollut Saastamoisen säätiön yhteistyökumppani. Säätiö tukee vuosittain yhdistyksen toimintaa rahallisella tuella.

Säätiön ja yhdistyksen välinen yhteistyö heijastelee Saastamoisen suvun kantaisän, Herman Saastamoisen, toimintaa laivanvarustajana 1800-luvun loppupuolen Kuopiossa. Kuopioon perustettiin pian Saimaan kanavan valmistuttua vuonna 1856 useita kauppiaiden omistamia varustamoja, joiden laivat kulkivat maailman merillä kuljettaen sekä vienti- että tuontirahtia. Herman Saastamoisen yritystoimintaan liittyvään kauppalaivastoon kuului runsaat viisi höyryalusta, jotka mahdollistivat tehokkaan jakeluverkoston ja tuonnin tukkuliikkeelle.

Herman Saastamoisen 1800-luvun loppupuolen laivanvarustustoiminta ja niin myös Kuopion Järvipelastajat ry:n toiminta keskittyy Saimaan pohjoisosiin. Yhdistyksen komentoalus, PV Herman Saastamoinen, onkin saanut nimensä samoilla vesillä toimineen Saastamoisen suvun kantaisän mukaan.

Kuva: ©Kuopion Järvipelastajat, hätärakettien ammuntaharjoitus