Yliopistotutkimus versoo kasvuyrityksiä

Tutkimus ja opetus kuuluvat yliopiston perustehtäviin. Tutkimustuloksista jalostuu kuitenkin myös huomattava määrä kaupallisia ideoita ja menestyviä yrityksiä. Tutkimuksen kaupallistaminen tuo taloudellista kasvua Suomeen, lisää yritysten ja yliopistojen yhteistyötä sekä edistää työpaikkojen syntymistä ja yhteiskunnan hyvinvointia.

Itä-Suomen yliopiston ensimmäinen innovaatiojohtamisen ja tutkimuksen kaupallistamisen professuuri, Professor of Practice, perustettiin vuonna 2014. Tehtävään valittiin vuosiksi 2014—2017 filosofian tohtori Anssi Lehikoinen, jonka fysiikan alan väitöstutkimuksesta syntyi kaksi uutta kuvantamis- ja mittaustekniikkaa hyödyntävää yritystä, Rocsole ja Numcore. Numcoren toiminnan osti myöhemmässä vaiheessa Outotec.

Professor of Practise -tehtävässään Lehikoinen osallistuu Itä-Suomen yliopiston kaupallistamisprosessin suunnitteluun ja jalkauttamiseen. Tutkimuksen kaupallistamisprosessi tarjoaa mielenkiintoisia työtehtäviä, joissa yhdistyvät teknologia, myynti ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien rakentaminen. Lehikoinen korostaa, että onnistumisen mahdollistavat monialaiset tiimit ja kova työ yhteisen tavoitteen eteen.

Innovaatioaihiosta tositoimiin

Tutkijatohtori Tero Montonen tekee kaupallistamistutkimusta ja osallistuu Lehikoisen kanssa innovaatioaihioiden etsimiseen yliopiston tutkimusryhmistä sekä aihioiden edelleen kehittämiseen. Saastamoisen säätiö tukee Montosen työtä yhden vuoden palkkarahoituksella.

Yliopistotutkimus tuottaa runsaasti tuloksia ja osaamista, joissa on mahdollisuuksia kaupalliseen hyödyntämiseen. Hyvä innovaatioaihio on avain asiakkaan ongelman uudenlaiseen ratkaisuun.

Tutkimustiedon kaupallistaminen voi tapahtua sekä olemassa olevien yritysten kautta että perustamalla uusia yliopistolähtöisiä yrityksiä. Haasteiden ylittämiseksi tarvitaan uusia kaupallistamisalustoja ja ohjattuja kaupallistamispolkuja.

Lisäksi yliopistolle tarvitaan uudenlainen toimintamalli ja kannustinjärjestelmä, jotka motivoivat tutkijoita oman tutkimuksensa kaupallistamiseen.

Yrittäjyyttä, työtä ja hyvinvointia

Tutkimuksen kaupallistaminen ja akateeminen yrittäjyys synnyttävät uusia työpaikkoja ja vahvistavat samalla taloudellista hyvinvointia koko yliopiston vaikutusalueella. Varsinkin nopeasti kasvavat ja kansainväliset liiketoiminnan alueet ovat maakunnan talouden kannalta keskeisiä. Saastamoisen säätiön tuki kohdistuu Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen kaupallistamiseen, kasvuyritysten synnyttämiseen ja yritystoiminnan vahvistamiseen erityisesti Pohjois-Savossa.

Tutkimuslähtöisiä yrityksiä

Aurealis Pharma, tulehdus- ja syöpälääkkeitä kehittävä bioteknologiayritys

Bone Index, osteoporoosin diagnosointiin ja seulontaan tarkoitettuja mittalaitteita kehittävä yritys

Nanocomp, mikro- ja nano-optiikan suunnittelija ja valmistaja

Rocsole Oy, teollisia mittalaitteita kehittävä teknologiayritys

Kuva: Kimmo Syväri, Itä-Suomen yliopisto