Apurahat

Saastamoisen säätiö myönsi vuonna 2022 apurahoja yhteensä n. 6,5 miljoonaa euroa. Vuosittain tieteelle ja taiteelle jaettavan tuen määrä kasvaa jatkuvasti.

Tieteen puolella Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja Taideyliopiston Kuvataideakatemia ovat säätiön suurimpia tuen saajia. Kokonaisvarainkäytöstä tieteen toimijoille kohdistuva on noin 70 %. Vuosien aikana säätiö on mahdollistanut tieteellistä tutkimusta muun muassa vesitutkimukseen, bioinformatiikkaan, kantasolututkimukseen, ympäristönmuutokseen, biotalouteen ja epilepsiatutkimukseen liittyen. Kuvataiteen ja kaupallisen koulutuksen puolella säätiö on edistänyt kansainvälistymistä ja kansainvälistä verkottumista mahdollistamalla luennoitsija- ja professorivierailuja sekä tukemalla vaihto-ohjelma- ja residenssitoimintaa.

Tieteen lisäksi säätiön tärkeimpiin tehtäviin kuuluu ylläpitää ja kehittää taidekokoelmaa, ja sitä kautta tukea taiteilijoita niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tärkeinä tuen saajina ovat myös nuorisolle suunnatut yhteiskunnalliset hankkeet, lasten ja nuorten kulttuurihankkeet ja valikoidut urheilutoimijat.

Kuva: Jan van Eyck Academy, Valokuvaaja: Werner Mantz Lab, Van Eyck