SAASTAMOINEN FOUNDATION KEYNOTE -LUENTOSARJA TAITEEN KANSAINVÄLISTYMISEN ASIALLA

View full image
Saastamoinen Foundation Keynote -luentosarja on tärkeä osa Kuvataideakatemian kansainvälistymisohjelmaa. Keynote -luento keskittyy taidekasvatuksen mahdollisuuksiin saada aikaan muutoksia sekä sen rooliin demokratian ja globaalin oikeudenmukaisuuden saavuttamisessa. Luentosarja tuo vuosittain Helsinkiin kansainvälisesti tunnetun kuraattorin, taiteilijan tai tutkijan avaamaan keskustelua nykytaiteen mielenkiintoisista ja ajankohtaisista teemoista. Luennolla keskitytään tiedon karttumiseen, joka määrittää taiteilijoiden moninaiset urapolut ympäri maailmaa, ja siinä pohditaan taiteilijoiden erilaisia luovia reaktioita globalisoidun maailman haasteisiin.