MBA-stipendiaatit

Opiskelu Aalto Executive MBA- ja MBA-ohjelmissa tarjoaa näkemystä ja valmiuksia johtamiseen sekä tulevaisuuden päätöksentekoon. EMBA -ohjelmassa huomiota kiinnitetään strategiaan ja johtamiseen globaalissa toimintaympäristössä. MBA -opinnot vahvistavat liiketoimintaosaamista sekä ongelmanratkaisu- ja johtamistaitoja.

Molemmissa ohjelmissa Saastamoisen säätiön tuella on merkittävä rooli johtamisen elinikäisen oppimisen varmistamisessa ja kansainvälisyyden vahvistamisessa. Säätiö tukee MBA-opintoja myöntämällä stipendejä parhaille opiskelijoille ja turvaa vuosittaista kansainvälistä opiskelijavaihtoa ohjelman 130:een eri yhteistyöyliopistoon. Näiden lisäksi säätiö mahdollistaa EMBA- ja MBA-opiskelijoille vuosittain opintomatkoja Bostoniin Harvardin professorien sekä Palo Altoon Stanfordin professorien oppiin.

Saastamoisen säätiön MBA-stipendiaatti 2018 Aku Wilenius, Caidio:

MBA-ohjelmissa syntyy lupaavia start-up yrityksiä. Aku Wileniukselle Aalto MBA tasoitti tietä yrittäjyyteen. Startupin kehittäminen käsi kädessä MBA-opintojen kanssa tarjosi mahdollisuuden viedä kaikki opit suoraan käytäntöön. Wileniuksen yrityksen ensimmäisiä pilottihankkeita on käynnistetty Suomessa ja Kiinassa.

Saastamoisen säätiön MBA-stipendiaatti 2017 Kevin Eboigbodin, Orion Diagnostica Oy

“Tiede on luonnollisesti minkä tahansa lääkkeen tai diagnostisen testin kehittämisen perusta ja kivijalka. Loppupeleissä jonkun on kuitenkin ostettava tuotteesi. Markkinointi, rahoitus ja henkilöstöjohtaminen – näitä kaikkia vaaditaan tämän päämäärän saavuttamiseen,” Kevin Eboigbodin selittää. “Johtoasemaan nousemisen jälkeen on tärkeää astua mukavuusalueen ulkopuolelle ja avartaa roimasti näkemyksiään,” Eboigbodin lisää.

Saastamoisen säätiön MBA-stipendiaatti 2016 Saku Viita-aho, Futurice:

Saku Viita-aho kertoo MBA-opintojen auttaneen häntä ymmärtämään ja vertaamaan eri toimialoja ja liiketoimintalogiikoita globaalilla tasolla yli odotusten. ”Olen nyt sekä pätevämpi että rohkeampi arvioimaan liiketoimintapäätöksiä.” Viita-aho osallistui opiskelijavaihtoon keväällä 2018 Seattlessa, jossa hän opiskeli muun muassa markkinointia ja yrittäjyyden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. ”Opetuksella niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin oli omat erityisvahvuutensa. On hienoa, että tällainen mahdollisuus on olemassa.”

Kuva: Aalto EE