Hyvä hallintotapa

Hallinnon ei tarvitse olla pelkkää byrokratiaa tai sääntöjä. Hyvä hallintotapa ohjaa Saastamoisen säätiön toimintaa yhteiskunnan hyväksi.

Saastamoisen säätiön toiminta on yleishyödyllistä. Säätiö on hallinto-ohjeessaan asettanut toiminnalleen korkeat tavoitteet myös hyvän hallintotavan noudattamisessa. Tavoitteet koskevat sekä lain ja sääntöjen tarkoittamaa hyödyllisyystehtävää että säätiön muuta toimintaa.

Saastamoisen säätiön hallinto-ohjeissa on asetettu tarkat normit sen takaamiseksi, että kaikki toiminta on avointa ja täyttää laatukriteerit. Säätiön hallinto-ohjeet noudattelevat Säätiöt ja Rahastot ry:n julkaisun Säätiön hyvä hallinto linjauksia.

Uusi säätiölaki (no 487/2015), ja sen voimaanpanolaki (488/2015) astuivat voimaan 1.12.2015. Voimaanpanolain 4§:n mukaisesti on vanhan lain voimassa ollessa rekisteröityjen säätiöiden muutettava mahdollisesti uuden lain määräysten vastaisten sääntöjensä sisällöt 1.12.2018 mennessä. Saastamoisen säätiön säännöissä ei ole nykyisen lain vastaisia määräyksiä.

Varainhoidon, taloushallinnon ja tilinpäätöskäytännön ja säätiön yleisen toiminnan ohjeistavat määräykset sisältyvät säätiön hallinto-ohjeisiin. Näitä ovat muun muassa kirjanpitolaki, verotuksen ohjeet, kirjanpitokäytäntö ja tilintarkastuksen kansainväliset ja suomalaiset määräykset.

Saastamoisen säätiön tilintarkastajat ovat pätevyydeltään KHT-tasoisia. Toimintakertomukset kuvaavat säätiön toimintaa laajasti ja informatiivisesti. Tilintarkastusyhteisömme verkkosivut löytyvät tästä.

Kuva: Kimmo Syväri, Aalto EE