Nuorten yrittäjyys ja talous NYT – koululaisten oma yhteiskunta

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT innostaa lapsia ja nuoria löytämään vahvuutensa.

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT tarjoaa työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille. Tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori lähtökohdista riippumatta saa mahdollisuuden oppia tulevaisuutensa kannalta tärkeitä taitoja. NYT vahvistaa osaltaan lasten ja nuorten valmiuksia muuttuvan työelämän tarpeisiin, oman arjen hallintaan ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Saastamoisen Säätiö on merkittävällä tuella mukana, kun NYT jalkauttaa koko peruskoulun ja toisen asteen kattavat palvelut sisältävän palvelupolun ympäri Suomen vuosina 2022-24.  

Palvelupolun avulla jokainen nuori oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan, innostuu tulevaisuudestaan sekä rohkaistuu tavoittelemaan unelmiaan. Talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitojen lisäksi palvelupolku vahvistaa osallisuuden tunnetta sekä kannustaa nuoria toimimaan yhdenvertaisemman ja kestävämmän yhteiskunnan hyväksi. Kumppanina NYTillä on yli 260 suomalaista kuntaa.

Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus. NYT Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yritteliäisyyteen kannustava yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus. Yrityskylän toimintaan osallistuu n. 90 % kuudesluokkalaisten ja 88 % yhdeksäsluokkalaisten ikäryhmästä vuosittain.

Saastamoisen säätiö on NYT Yrityskylä Alakoulun pitkäaikainen ja merkittävä yhteistyökumppani. Yrityskylän oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, joka simuloi yhteiskunnan toimintaa ja eri toimijoiden roolia kansantaloudessa. Yrityskylässä oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristöjä löytyy lukuvuonna 2023-24 jo 11 paikkakunnalta ja yli 50 000 kuudesluokkalaista vierailee niissä vuosittain. Saastamoisen säätiön rahoituksella tuetaan myös Yrityskylä Alakoulun laajentumista uusille alueille, jotta entistä useampi oppilas kokee saaneensa sellaiset tiedot ja taidot, joilla menestyä työelämässä.

Saastamoisen säätiön valtakunnallinen tuki vuosina 2022-24 toteutuu artLAB-nimisen toiminnallisen pisteen kautta jokaisessa Yrityskylä Alakoulussa. artLAB tarjoaa monipuolisia taide- ja kulttuurielämyksiä kuudesluokkalaisille. artLABin taidepisteellä oppilaat pääsevät ihailemaan virtuaalista taidetta tai ryhtyvät halutessaan itse taiteilijoiksi. Yrityskylässä artLAB on luovista aloista kiinnostuneiden kohtaamispaikka, jossa jokainen voi vapauttaa oman luovuutensa.  Taidepisteellä työskentelevät kulttuurituottaja, elämysopas ja taiteilija. artLABissä on esillä Pinktwinsin mediataideteos Paranometronomicon, jonka innoittamana oppilaat voivat tehdä oman kolmiulotteisen digitaideteoksen huimalla VR-sovelluksella.

Säätiön rahoituksella mahdollistetaan lisäksi Espoon modernin taiteen museo EMMAn toiminta Yrityskylä Espoossa ja Saastamoisen Säätiön Taidemuseon toiminta Yrityskylä Itä-Suomessa. Museot ovat osa Yrityskylän pienoisyhteiskuntaa. ArtLab piste toimii näissä Yrityskylissä pienoismuseoiden yhteydessä. Pienoismuseoissa museojohtaja ja museotyöntekijä suunnittelevat näyttelyn ja avajaiset muille Yrityskylässä päivän aikana työskenteleville oppilaille. Päivän aikana järjestetään myös opastettuja kierroksia ja lainataan teoksia muille Yrityskylän yrityksille.

Kuva: Lauri Rotko, Yrityskylä, alakoulu Tekniikan museolla Viikissä.