Uusia teoksia Kosketus-kokoelmanäyttelyssä –Outi Heiskasen taiteilijadokumentti Heiskuja sekä laaja grafiikan kokonaisuus esillä EMMAssa

Saastamoisen säätiön taidekokoelmaa esittelevä Kosketus-näyttely päivittyy teos teokselta ja osio osiolta. Näyttelyn osioon Ihminen ja luonto on lisätty Outi Heiskasen taidegrafiikkaa sisältävä kokonaisuus sekä hänen elämäänsä ja työskentelyään kuvaava taiteilijadokumentti. Ripustusta on päivitetty lisäksi kahdella vuorovaikutteisella installaatiolla: Lauri Astalan mediateoksella Pieni spektaakkeli kohtaamisesta ja Pors & Raon ääniin reagoivalla kineettisellä teoksella.

Kosketus-näyttelyyn lisätty Outi Heiskasen (s. 1937) teoskokonaisuus rakentuu Saastamoisen säätiön tukeman, taiteilijan elämää ja työtä neljän vuoden ajan seuraavan dokumentin Heiskuja (2021) ympärille. Arkkitehti ja elokuvantekijä Georg Grotenfeltin (s. 1951) ohjaama taiteilijadokumentti on kuvattu Lallukan taiteilijakodissa vuosina 2012–2015, juuri ennen taiteilijan muuttoa lapsuuden maisemiin Vehmaalle. Dokumentti oli ensiesityksessä Docpoint-festivaalissa alkuvuonna 2021.

Maamme tunnetuimpiin taiteilijoihin kuuluvan Outi Heiskasen tarinallisten teosten ydinhahmoja ovat nainen ja lapsi sekä ihmiselle eri tavoin läheiset eläimet, kuten apina, karhu, koira ja hevonen. Teoksissa ihminen ja muut eläimet ovat tasavertaisia olentoja, ne mukailevat toistensa muotoja ja sulautuvat yhteen. Useat hahmot ovat lähtöisin Heiskasen elämänhistoriasta, mutta ennen kaikkea teokset viestivät yleisinhimillisestä olemisesta ja alitajunnan maailmasta. Taiteilija kuvailee käyttämäänsä taidegrafiikan tekniikkaa sanalla kompiisi, jossa hän vedostaa useita grafiikan laattoja yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin Heiskanen tuo yhteen hahmoja ja kuvia eri aikakausilta ja luo niiden välille uusia suhteita.

Heiskuja-dokumentti avaa Outi Heiskasen merkittävää, yli 50-vuotista taiteilijauraa koskettavalla tavalla. Kansan rakastaman taiteilijan dokumentin tukeminen on ollut Saastamoisen säätiölle tärkeä projekti ja on hienoa saada se yleisön nähtäville näyttelyyn taidegrafiikan kokonaisuuden yhteyteen. Tämä kokonaisuus antaa katsojille myös ainutlaatuisen mahdollisuuden syventyä taiteilijan tuotantoon jo kesän aikana, ennen syksyllä Ateneumissa avautuvaa Heiskasen retrospektiivistä näyttelyä,” iloitsee Saastamoisen säätiön Päivi Karttunen.

Syksyllä 2020 avautuneen Ihminen ja luonto -osion ripustukseen on lisätty myös kaksi teosta, jotka ovat vuorovaikutuksessa suhteessa katsojaan. Lauri Astalan (s. 1958) teos Pieni spektaakkeli kohtaamisesta (2010) herää henkiin katsojan istuutuessa videoteoksen edessä olevaan tuoliin. Teos pohtii kohtaamista ja sen mahdottomuutta sekä ihmisen suhdetta ympäröivään tilaan. Pors & Raon muodostavan taiteilijaparin Søren Porsin(s. 1974) ja Aparna Raon (s.1978) robotiikkaa hyödyntävä installaatio Nimetön (2017) reagoi sitä ympäröiviin ääniin. Teos käsittelee alkukantaisia vaistoja, jotka ovat yhteisiä kaikille eläimille, myös ihmiselle. Nimetön kuvaa herkkiä elämänmuotoja, jotka kukoistavat hiljaisuudessa, ja jotka melu ja kovat äänet saavat piiloutumaan.

Saastamoisen säätiön kokoelma on merkittävimpiä suomalaisen ja kansainvälisen taiteen kokoelmia, johon hankitaan jatkuvasti uusia teoksia. Kokoelman teoksia esittelevä Kosketus-näyttely uudistuu säännöllisesti eri teoksin ja kokonaisuuksin, jotka pohtivat ihmisyyttä ja elämän peruskysymyksiä eri näkökulmista. Uusin teoksin päivitetty Ihminen ja luonto -osio käsittelee luonnollisen ja luonnottoman hämärtyvää suhdetta sekä tasapainoa ihmisen ja elinympäristön välillä. Seuraava laaja uudistus näyttelyssä avautuu syksyllä 2021. Kokoelmanäyttelyn suunnittelusta ja teosvalinnoista vastaavat EMMAn ja Saastamoisen säätiön asiantuntijat.

Kuva: Outi Heiskasen grafiikkakokonaisuus Saastamoisen säätiön Kosketus-kokoelmanäyttelyssä EMMAssa.
Kuvaaja: Paula Virta / EMMA