Upside Down esittelee Saastamoisen säätiön nykytaiteen kokoelmaa Kuopion taidemuseossa 21.9.2018–3.2.2019

Kuopion taidemuseon syksyn päänäyttely Upside Down esittelee Saastamoisen säätiön nykytaidetta 2010-luvulta. Saastamoisen säätiön taidekokoelma on kasvanut kuopiolaisen Saastamoisen teollisuussuvun kotikokoelmasta yhdeksi maamme merkittävimmistä taidekokoelmista.

Upside Down on toteutettu yhteistyössä EMMA – Espoon modernin taiteen museon kanssa. Näyttelyn kuratoinnista on vastannut Saastamoisen säätiön taidevaliokunnan puheenjohtaja Päivi Karttunen yhdessä kuvataiteilija Anna Tuorin kanssa.

Teosvalinnat eivät pohjaudu yhteen teemaan, vaan on valittu näyttelyyn itsenäisinä teoksina. Kokonaisuutena teosten välinen vuoropuhelu luo siltoja erilaisten lähestymistapojen kautta ihmisen ja luonnon suhteeseen.

– 2000-luvun taiteilijat eivät rakenna luontokuvauksellaan kansallista identiteettiä, vaan luonto voi näyttäytyä romanttisena tai vieraannutettuna. Ihmisen jälki voi olla geometria, kosketusta pinnalla tai kuva ihmisestä. Luonto voi olla sisäistä tai ulkoista, inhimillistä olemista. Maisema voi olla kuollut, elävä, kylmä tai lämmin. Elävä olento on aina suhteessa ympäröivään. Sen taiteilijat näyttävät meille kukin omalla ilmaisullaan, Karttunen ja Tuori taustoittavat.

Suomalaisista taiteilijoista näyttelyssä ovat mukana muun muassa Jenni Eskola, Markus Rissanen, Jani Leinonen, Leena Nio, Maiju Salmenkivi ja Camilla Vuorenmaa. Ulkomaisia taiteilijoita edustavat islantilainen Eggert Pétursson, englantilainen Chantal Joffe sekä ruotsalaiset Ernest Billgren ja Roland Persson.

Näyttely on tänä vuonna 50 vuotta täyttävän Saastamoisen säätiön ensiesiintyminen Kuopiossa sen jälkeen, kun kokoelma siirtyi EMMA – Espoon modernin taiteen museoon 2000-luvun alussa.

Lisätietoja:
Kuopion taidemuseon johtaja Aija Jaatinen, aija.jaatinen@kuopio.fi, p. 044 718 2634
Kuopion taidemuseon intendentti Marja Louni, marja.louni@kuopio.fi, 044 718 2639
Saastamoisen säätiö, Päivi Karttunen, paivi.karttunen@saastamoinenfoundation.fi, 040 529 2544

Photo: EMMA – Espoon modernin taiteen museo / Timo Vaittinen