Tiziano Cruz voitti järjestyksessään 10. ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinnon

Tiziano Cruz on valittu vuoden 2023 ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinnon voittajaksi lauantaina 16.9. ANTI Prize Party -tapahtumassa Kuopiossa.

Palkinto on arvoltaan 30 000 euroa, mikä tekee siitä yhden Suomen suurimmista kulttuuripalkinnoista. Palkinnon mahdollistaa Saastamoisen Säätiön tuki. Maailman ainoa kansainvälinen live art -palkinto jaettiin Kuopiossa 10. kerran.

Palkinnonsaajaehdokkaina oli joukko kansainvälisesti menestyneitä, loistavia taiteilijoita. Ehdolla olivat Tiziano Cruz (Argentina), Autumn Knight (Yhdysvallat), Jota Mombaça (Brasilia) ja Joshua Serafin (Filippiinit/Belgia).

Vuonna 2023 kolmihenkisen palkintoraadin puheenjohtajana toimi taiteilija Cassils (Kanada/Yhdysvallat), ja sen muut jäsenet olivat kuraattorit Giovanna Esposito Yussif sekä Adelaide Bannerman. Bannerman osallistui raadin työskentelyyn etäyhteyksin. Kansainvälinen raati tarkasteli ehdokkaiden työtä viimeisten kolmen vuoden ajalta ja koki heidän esityksensä Shortlist LIVE! -ohjelmistossa yhdessä muiden yleisöjen kanssa.

Raati kirjoittaa voittajasta:

”Tizianon työ nostaa esiin koloniaalisen väkivallan seurauksia Argentiinassa. Hän nostaa työssään esiin niitä seurauksia, jotka tällä hetkellä vaikuttavat alkuperäiskansoihin, rodullistettuihin ja marginalisoituihin yhteisöihin monentasoisen näkymättömäksi tekemisen, syrjinnän ja alkuperäiskansoja sortavan maankäytön kautta. Laajemmassa perspektiivissä koloniaalinen väkivalta kertoo hallinnasta, joka suosii erilaisuuden katoamista ja valkoisuutta normina. Tämä ilmiö näkyy Amerikoissa ja muualla maailmassa monella eri tasolla. Tizianon työ antaa arvostusta alkuperäiskansoille, jotka sinnikkäästi mikropoliittisin keinoin vastustavat tällaisia jatkuvan alistamisen muotoja, yrittäen samalla luoda maailmoja, joissa moninaisuus saisi arvoa ja kunnioitusta. Soliloquy -esityksessä Tizianon voimakas ja poeettinen puhe taltioi henkilökohtaista ja reflektoi sitä paikallisiin ja alueellisiin suhteisiin sekä kulttuurisiin perinteisiin. Cruz luo kollektiivista ja yhteisöllistä taidetta, joka ei perustu kulutukselle vaan yhteisöjen voimaantumiselle ja historiallisesti vaille jääneiden yhteisöjen tunnustamiselle. ”Kyseessä ei ole minun spektaakkelini”, Tiziano sanoo. Nämä sanat kuvaavat käytäntöjä, joiden avulla liikutaan kohti hierarkioita ja dominanssia purkavia työskentelytapoja, joilla on mahdollista luoda huolellisesti tehtyjä teoksia, jotka samanaikaisesti sekä tallentavat että uusintavat kollektiivista kulttuurista muistia.”

Tiziano Cruz 

Tiziano Cruz on kotoisin San Francisco -nimisestä kaupungista, joka sijaitsee Valle Granden alueella Jujuyn maakunnassa Argentiinan pohjoisosassa. Hän syntyi ja kasvoi Chilen ja Bolivian välisellä raja-alueella, jonka kautta on aikojen saatossa kulkenut yhdeksän eri alkuperäisyhteisöä: atacamat, kollat, guaranit, tobat, ocloyat, omaguacat, tilianet ja toarat. Cruz nostaa nyt taiteen ja yhteisöjen parissa tekemänsä työn kautta esille näiden sorrettujen yhteisöjen tarinoita. Hän yhdistää taiteellisessa työssään visuaalisuutta ja teatterin kieltä, esitystaidetta ja julkisen tilan taiteellisia interventioita.

Cruz voitti 15 000 euron rahapalkinnon lisäksi samansuuruisen tuotantoavustuksen uuden teoksensa tuomiseksi ANTI-festivaalille vuonna 2024.

Kuva: Mariano Barrientos