Talous

Säätiön arvot ohjaavat sijoitustoimintaa

Säätiön taloudenhoidon ja sijoitustoiminnan tehtävänä on mahdollistaa toiminnan jatkuvuus nyt ja tulevaisuudessa. Arvot, kuten pitkäjänteisyys, ammattitaito ja ennakkoluulottomuus ohjaavat kaikkea toimintaamme.
Säätiön hallitus vastaa varojen huolellisesta hoidosta vuosittain vahvistettavan sijoitusstrategian mukaan. Säätiön taloutta ja sijoituksia seurataan jatkuvasti. Taloudellista tilannetta sekä sijoitusten nykytilannetta käsitellään muun muassa jokaisessa säätiön hallituksen kokouksessa.
Lisätietoja: Klas Eklundin materiaali linkkinä

Saastamoisen säätiön talouden avainlukuja

• Taseen loppusumma 152 miljoonaa euroa
• Vuosittaiset apurahat n. 4 miljoonaa euroa
• Sijoitussalkun arvo 180 miljoonaa euroa

 

Sijoitusstrategia ja salkku

 Säätiön sijoitusstrategian avulla pyritään sijoitusomaisuuden johdonmukaiseen ja suunnitelmalliseen hoitamiseen siten, että omaisuus tuottaisi säätiölle tarpeellisia tuloja toimintaa varten. Pitkällä aikajänteellä sijoitustoiminnan tulisi

→ Lue lisää

Apurahat

Saastamoisen säätiö myönsi vuonna 2018 apurahoja yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. Vuosittain tieteelle ja taiteelle jaettavan tuen määrä on jatkuvassa kasvussa. Tieteen puolella Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja

→ Lue lisää