Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Rajat ylittävää taideyhteistyötä

Taide ei elä vain inspiraatiosta. Siksi tarvitaan vahvaa uskoa ja panostusta taiteilijakoulutukseen ja nousevien kykyjen nostamiseen kohti kansainvälistä tietoisuutta.

Saastamoisen säätiö tukee vahvasti Taideyliopiston Kuvataideakatemian kansainvälistymisohjelmaa, erityisesti sen Prognostics- sekä Saastamoinen Foundation Keynote -luentosarjaa, valmistuneiden kuvataiteilijoiden residenssiohjelmia Suomessa ja ulkomailla sekä maisteriopiskelijoiden mentorointiohjelmaa.

 

Kuva: Petteri Summanen, ©Kuvataideakatemia

Saastamoinen Foundation Keynote -luentosarja taiteen kansainvälistymisen asialla

Saastamoinen Foundation Keynote -luentosarja on tärkeä osa Kuvataideakatemian kansainvälistymisohjelmaa. Keynote -luento keskittyy taidekasvatuksen mahdollisuuksiin saada aikaan muutoksia sekä sen rooliin demokratian ja globaalin

→ Lue lisää

Valmistuvien kuvataitelijoiden mentorointi

Kuvataideakatemian kansainvälinen mentoriohjelma toteuttaa uudenlaista ohjaus- ja opetusmallia, jossa kansainvälisesti menestyneet taiteentekijät tukevat opiskelijoiden kasvua taiteilijoiksi ja auttavat heitä kehittymään myös kansainvälisessä

→ Lue lisää

Residenssit Suomessa

Resident Fellow -ohjelma toimii kohtaamispaikkana Kuvataideakatemian opiskelijoille, opettajille sekä residenssissä vieraileville taiteilijoille ja kirjoittajille.

→ Lue lisää

Residenssit ulkomailla

Kuvataideakatemia käynnisti vuonna 2015 Saastamoisen säätiön tuella Kuvataideakatemiasta valmistuneille taiteilijoille suunnatun alumniresidenssi-ohjelman. Ohjelma tukee stipendein kuvataiteilijoiden jatko-opintoja korkeatasoisissa

→ Lue lisää