Tai­dey­li­opis­tol­le 1,5 mil­joo­naa euroa ku­va­tai­teen kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on saanut Saastamoisen säätiöltä 1,5 miljoonan euron lahjoituksen, joka mahdollistaa pitkäjänteisen tuen kuvataiteen opiskelijoiden, tutkijoiden ja alumnien kansainvälistymiselle.

Taideyliopiston Kuvataideakatemia ja Saastamoisen säätiö ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2014 asti. Kansainvälistymiseen liittyvä kumppanuus jatkuu vuosina 2021–2025, ja sen myötä jo käynnissä olevat ohjelmat täydentyvät useilla uusilla kokonaisuuksilla.

Avauksia kansainvälisten verkostojen luomiseksi

Syksyllä 2021 käynnistyvä Ac/kademie Talks -keskustelusarja edustaa uudenlaista etäpedagogiikkaa. Kuvataideakatemia järjestää sen yhdessä alankomaalaisten Jan van Eyck Academien ja Rijksakademien kanssa, jotka molemmat kuuluvat Euroopan merkittävimpiin taiteilijoiden jatko-opintoja tarjoaviin akatemioihin. Akatemiat avaavat studioidensa ovet kerran kuussa järjestettävissä virtuaalisissa tilaisuuksissa, joissa keskustellaan taiteellisesta työskentelystä aina eri taiteilijan työhuoneella. Keskustelut ovat avoimia kaikille taiteesta kiinnostuneille.

Kuvataideakatemiassa vierailee vuosittain lukuisia kansainvälisiä professoreita, jotka ovat eturivin taiteilijoita ja taiteen asiantuntijoita. Saastamoisen säätiön lahjoitus mahdollistaa vierailijaprofessoriohjelman pitkäjänteisen kehittämisen. Lahjoituksen turvin luodaan myös uusi vaihto-ohjelma taiteellisen tutkimuksen tohtoriopiskelijoille ja tutkijoille.

”Taiteeseen ja sen kehitykseen liittyvät keskustelut ja verkostot ovat luonteeltaan kansainvälisiä. Saastamoisen säätiön lahjoituksen vaikutus on merkittävä, sillä sen turvin voimme tarjota opiskelijoillemme ainutlaatuisia mahdollisuuksia kansainvälisten yhteyksien ja näkökulmien syntymiseen jo opintojen aikana”, kiittää Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.

”Uudet avaukset kansainvälisten verkostojen luomiseksi eivät olisi mahdollisia ilman pitkäaikaista sitoutumista ja jatkuvaa yhteistyötä Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön välillä. Olemme iloisia voidessamme jatkaa toimivaa ja hedelmällistä kumppanuutta”, sanoo Taideyliopisto-yhteistyöstä vastaava Marja Karttunen Saastamoisen säätiöstä.

Uusi residenssikohde Kuvataideakatemian alumneille

Saastamoisen säätiön ja Kuvataideakatemian aiemman yhteistyön aikana käynnistetyt kokonaisuudet eli opiskelijoiden kansainvälistymistä tukeva mentorointiohjelma, alumneille suunnattu residenssiohjelma sekä vuosittaiset, merkittävien taiteilijoiden ja taidealan toimijoiden Keynote-luentovierailut jatkuvat. Yhteistyö on tuonut Suomeen luennoimaan Martha Roslerin ja Okwui Enwezorin kaltaisia taidemaailman supervaikuttajia ja mahdollistanut noin kahdenkymmenen Kuvataideakatemiasta valmistuneen jatko-opinnot maineikkaissa kansainvälisissä residensseissä.

Alumniresidenssiohjelman piiriin tulee uusi, etenkin kuvanveistäjille suunnattu residenssi Skotlannissa, missä yhteistyökumppanit ovat Cove Park ja Scottish Sculpture Workshop. Jo aiemmin ohjelmaan on kuulunut viisi tunnettua residenssikeskusta: Jan van Eyck Academie Maastrichtissa, ISCP – International Studio & Curatorial Program New Yorkissa, LIFT Liaison of Independent Filmmakers of Toronto Torontossa, SPACE Lontoossa sekä Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdamissa.

”Korkeatasoinen kansainvälinen residenssi antaa taiteilijalle uudenlaisia näkökulmia sekä tilaa ja aikaa syventyä omaan työskentelyyn. Olemme todella iloisia, että voimme Saastamoisen säätiön tuen turvin tarjota alumneillemme tällaisia mahdollisuuksia”, sanoo Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson.

Saastamoisen säätiö on Taideyliopiston pitkäaikainen ja merkittävä tukija. Viime vuonna Saastamoisen säätiö teki yliopistolle lahjoituksen, joka mahdollistaa viisivuotisen taiteilijapedagogiikan professuurin. Professorina aloitti helmikuussa 2021 brittiläinen Magnus Quaife. Lahjoitusprofessuuri mukaan luettuna säätiön viimeaikainen tuki Taideyliopistolle nousee kahteen miljoonaan euroon.

Saastamoisen säätiön tukemaan kansainvälistymisohjelmaan kuuluvat vuosina 2021–2025 residenssit Kuvataideakatemian alumneille, mentorointiohjelma opiskelijoille, vierailijaprofessoriohjelma, Keynote-luennot, Ac/kademie Talks -keskustelusarja sekä vaihto-ohjelma taiteellisen tutkimuksen tohtoriopiskelijoille ja tutkijoille.

Lue lisää Kuvataiteen kansainväliset verkostot -hankkeesta

Lue lisää yhteistyöstä

Magnus Quaife Taideyliopiston taiteilijapedagogiikan professoriksi

Alumniresidensseihin Britt Al-​Busultan, Yas­si­ne Kha­led, Anssi Pulk­ki­nen ja Tiina Pyyk­ki­nen

Rijksakademien residenssi tarjoaa tilaa, tukea ja kontakteja

Kuva: Taideyliopiston Kuvataideakatemia muuttaa uudisrakennukseen Sörnäisiin kesällä 2021. Kuvassa rakennuksen pääaulan portaikko.
Kuvaaja: Petri Summanen.