Itä-Suomen yliopistolle 757 000 euron lahjoitus Saastamoisen Säätiöltä

Saastamoisen Säätiö lahjoittaa 757 000 euroa valtion vastinrahaan oikeuttavaan varainhankintaan. Lahjoitus on suurin yksittäinen lahjoitus, jonka yliopisto on saanut käynnissä olevaan kampanjaan. Lahjoitus kohdennetaan maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle.

– Näemme Itä-Suomen yliopiston keskeisenä toimijana maatalous- ja metsätieteellisellä koulutusalalla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Osallistuminen yliopiston pääomittamiseen on luonteva jatko Saastamoisen Säätiön ja Itä-Suomen yliopiston pitkäjänteiselle yhteistyölle muun muassa tällä koulutusalueella, perustelee Saastamoisen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Karttunen.

Saastamoisen Säätiö on tukenut Itä-Suomen yliopiston myös kahdella edellisellä yliopistojen vastinrahana oikeuttavalla varainhankintakaudella. Itä-Suomen yliopisto kiittää säätiötä saamastaan tuesta.

– Saastamoisen Säätiön tuki on Itä-Suomen yliopistolle erittäin merkittävää. Lahjoitusten turvin pystymme kehittämään tutkimuksemme strategisia vahvuuksia ja siten vahvistamaan asemaamme laadukkaiden tiedeyliopistojen joukossa, sanoo Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen.

Vastinrahakampanjassa jokainen euro kertautuu 2,5 euroon

Valtio pääomittaa yliopistoja vastinrahoituksella, joka jaetaan yliopistojen kesken suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan. Itä-Suomen yliopiston valtion vastinrahaan oikeuttava Tee tietoinen valinta -varainhankintakampanja on käynnissä ja keräysaika kestää 30.6.2022 saakka. Kampanjan aikana jokainen kerätty euro voi tuottaa vastinrahaa yliopistolle jopa 2,5 euroa.

Itä-Suomen yliopistoa voi tukea yksityishenkilönä tai yrityksenä/yhteisönä. Lisätietoja kampanjasta ja ohjeet lahjoittamiseen löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.uef.fi/lahjoita.

Lisätietoja:

Saastamoisen Säätiö, hallituksen puheenjohtaja Petteri Karttunen, p. 040 500 1053
Itä-Suomen yliopisto, rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057

Kuva: Itä-Suomen yliopisto