Säätiö

Tieteen ja taiteen puolesta jo 50 vuotta

Saastamoisen säätiö tekee työtä suomalaisen tieteen ja taiteen hyväksi. Kuulumme Suomen merkittäviin taidehankkijoihin ja tieteellisen tutkimuksen mahdollistajiin.

Arvomme — avoimuus, kansainvälisyys, asiantuntevuus ja jatkuvuus — ohjaavat meitä tukemaan taiteilijoita, huippututkijoita, taideinstituutioita ja tieteen kärkihankkeita. Lisäksi tuemme vahvasti muun muassa nuorisolle suunnattuja hankkeita, kuten Yrityskylä, Someturva ja Gutsy Go. Olemme myös mukana rahoittamassa Skolar Award -tutkimusideakilpailua, joka tuo yhteen tutkijoita, taiteilijoita ja yrittäjiä.

Kuva: Kimmo Syväri

Säätiön ydin ja arvot

Saastamoisen säätiö on ankkuroinut itsensä osaksi suomalaista yhteiskuntaa edistämällä tieteen ja taiteen toimijoiden työtä ja verkostoitumista sekä Suomessa että kansainvälisesti.

→ Lue lisää

Kuopiosta maailmalle – säätiön tarina alkaa

Olipa kerran nuorukainen, joka halusi kauppamieheksi Saimaan kanava avattiin vuonna 1856. Tämä merkitsi tärkeää parannusta Itä-Suomen teollisuudelle ja kaupalle sekä suoraa meriyhteyttä Viipuriin ja maailmalle.

→ Lue lisää

Apurahojen haku ja yhteistyömallit

Saastamoisen säätiö tekee tavoitteellista yhteistyötä useiden tieteen, koulutuksen, taiteen ja kulttuurin saralla toimivien kumppaneiden kanssa. Kaikessa toiminnassa edistetään kansainvälisyyttä ja avoimuutta.

→ Lue lisää

Hyvä hallintotapa

Hallinnon ei tarvitse olla pelkkää byrokratiaa tai sääntöjä. Hyvä hallintotapa ohjaa Saastamoisen säätiön toimintaa yhteiskunnan hyväksi. Saastamoisen säätiön toiminta on yleishyödyllistä.

→ Lue lisää

Yliopistojen pääomittaminen

Suomalaisten yliopistojen pääomarakenne on perinteisesti rakentunut täysin julkisen rahoituksen varaan. Valtioneuvostolla on selkeä tahtotila lisätä yksityisen rahoituksen osuutta yliopistojen varainkeruussa.

→ Lue lisää

Yhteystiedot

Käynti- ja laskutusosoite Saastamoisen säätiö sr. Pieni Roobertinkatu 5 B 15 00130 Helsinki

→ Lue lisää

Käyttöoikeudet

Saastamoinenfoundation.fi -sivusto on kaikille avoin ja maksuton verkkopalvelu. Verkkopalvelun sisältöjä voi ladata väliaikaisesti henkilökohtaiseen käyttöön tarkoituksena niiden selaaminen ja katselu.

→ Lue lisää

Saastamoisen Säätiön residenssiohjelma

Säätiön residenssi on suljettuna 1.2.-31.8.2023. Residenssiin ei oteta tänä aikana hakemuksia vastaan. Saastamoisen säätiön residenssiohjelman tarkoituksena on tukea taiteilijoita ja tieteentekijöitä tarjoamalla heidän käyttöönsä 1–2 henkilölle

→ Lue lisää