Säätiö lahjoittaa miljoona euroa Taideyliopistolle

”Luovuus on ainoa keino, jolla hyvinvointi-Suomi pärjää”

Tekniset korkeakoulut ovat perinteisesti pärjänneet taidealoja paremmin varainkeruussa, ja Taideyliopistollakin on vielä matkaa kolmen miljoonan euron tavoitteeseen.

 SAASTAMOISEN säätiö tekee Taideyliopistolle miljoonan euron lahjoituksen. Lahjoitus liittyy Taideyliopiston käynnissä olevaan varainkeräyskampanjaan, jonka keräystavoitteena on kolme miljoonaa euroa.

 Saastamoisen säätiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Karttunen kertoo, että säätiö haluaa kantaa vastuuta siitä, että Taideyliopiston kaltaiset korkealaatuiset yliopistot pärjäävät jatkossakin.

”Kyllähän meidän on huolehdittava siitä, että koulutus kehittyy, vaikka julkinen rahoitus vähenee. On tärkeää, että myös taidemaailma saa tukea, vaikka se on yritysmaailmasta sivussa. Luovuus on kuitenkin ainoa keino, jolla hyvinvointi-Suomi pärjää pitkällä tähtäimellä”, Karttunen sanoo.

Tekniseen ja kaupalliseen koulutukseen keskittyvät korkeakoulut ovatkin pärjänneet selvästi paremmin varainkeruussa kuin esimerkiksi Taideyliopisto. Esimerkiksi vuosi sitten Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto saivat Teknologiateollisuus ry:ltä yhteensä 11 miljoonan euron lahjoituksen.

SAASTAMOISEN SÄÄTIÖN lahjoituksella kasvatetaan Taideyliopiston pääomaa, ja valtio tukee kampanjaa jopa kolmen euron lahjoituksella jokaista keräyksessä saatua euroa kohti. Taideyliopisto siis saa Saastamoisen säätiön miljoonan euron lahjoituksen ansiosta lisää rahaa myös valtiolta.

Vuonna 2010 voimaan tulleen lain myötä yliopistojen rahoitus muuttui. Yliopistojen rahoituksesta pääosa tulee yhä valtiolta, mutta lisäksi yliopistojen on hankittava lahjoituksia. Valtio maksaa yliopistojen hankkimille lahjoituksille niin sanottua vastinrahaa kannustaakseen yliopistoja itsenäiseen varainhankintaan.

Valtio on jakanut vastinrahaa yliopistojen omille varainkeruuhankkeille aiempinakin vuosina. Nykyisestä varainkeruukierroksesta päätettiin vuonna 2014 ja aikaa on vuoden 2017 loppuun. Valtio on luvannut vastinrahaa kolminkertaisena 150 miljoonaan euroon asti. Jos yliopistot saavat lahjoituksina enemmän kuin 50 miljoonaa euroa, kerroin pienenee. HS:n viimevuotisen selvityksen mukaan 50 miljoonaa euroa tuli täyteen jo vuosi sitten, eli näillä näkymin vastinrahan kerroin tulee olemaan pienempi kuin kolme.

 TAIDEYLIOPISTON hallituksen puheenjohtajan Karri Kaitueen mukaan Saastamoisen säätiön lahjoitus auttaa huomattavasti keräyskampanjan tavoitteen saavuttamista, mutta myöntää myös, että matkaa on vielä. Tällä hetkellä koossa on 1,6 miljoonaa euroa.

Kampanja alkoi kuluvan vuoden alussa, eli huomattavasti myöhemmin kuin muilla yliopistoilla, ja jatkuu vuoden 2017 puoliväliin.

Kaitue sanoo haastavansa myös yritysmaailmaa aiempaa enemmän yhteistyöhön taidemaailman kanssa. ”Taiteen tuotteistaminen on yksi asia, mutta vielä mielenkiintoisempaa olisi saada taideyhteisö ja elinkeinoelämä symbioosiin. Taide-elämän metodeja, kuten improvisointia, voisi käyttää bisneselämässä nykyistä enemmän esimerkiksi strategisessa suunnittelussa.”

Saastamoisen säätiön lahjoitus kattaa kolmanneksen Taideyliopiston keräyskampanjan tavoitteesta.

Muut lahjoittajat ovat olleet etupäässä yksityishenkilöitä, mutta Saastamoisen säätiön lisäksi muutama muukin säätiö ja yhteisö on osallistunut kampanjaan. Lisäksi lahjoittajien joukossa on muutamia yrityksiä.

SAASTAMOISEN SÄÄTIÖ on vuonna 1968 Kuopiossa perustettu tiede- ja taidesäätiö. Jo aiemmin se on tukenut Kuvataideakatemiaa, joka nykyisin on osa Taideyliopistoa, ja säätiön taidekokoelma on esillä Espoon modernin taiteen museossa Emmassa.

Tämän lisäksi säätiö tukee Aalto-yliopistoa ja Itä-Suomen yliopistoa. Apurahoina säätiö jakaa vuosittain noin 2,5–3 miljoonaa euroa.

Alkuperäinen uutinen: Helsingin Sanomat 9.12. 2016