Saastamoisen säätiön taidekokoelman teoksia Espoon perhekeskukseen

Espoon ensimmäinen perhekeskus on hiljattain avautunut Espoon keskuksessa. Perhekeskus kokoaa alueen lasten, nuorten ja perheiden palvelut saman katon alle. Espoon kaupunki tilasi taidekokonaisuuden EMMA – Espoon modernin taiteen museolta perhekeskuksen rakenteilla oleviin tiloihin. Taiteen avulla pyritään tuomaan iloa tiloissa asioiville ja työskenteleville ihmisille.

Espoon keskuksen perhekeskuksessa voi nyt nähdä runsaasti suomalaisten taiteilijoiden teoksia eri aikakausilta. EMMAn kuratoima kokonaisuus sisältää 44 teosta Saastamoisen säätiön taidekokoelmasta sekä uuden perhekeskukseen suunnitellun teoksen, jonka on valmistanut taiteilija Jasmin Anoschkin. Taidetta on sijoiteltu perhekeskuksen jokaiseen kerrokseen.

”Espoon keskuksen perhekeskus kokoaa yhteen ihmisiä, perheitä, aikuisia ja lapsia hyvin erilaisista elämäntilanteista ja kulttuuritaustoista. Siksi onkin ollut erityisen arvokasta kuratoida tämä taidekokonaisuus uuteen perhekeskukseen,” kuraattori ja EMMAn amanuenssi Laura Eweis kertoo.

Taide voi herättää katsojassa voimakkaitakin tunteita, mielikuvia tai muistoja. EMMAlla on entuudestaan paljon kokemusta hankkeista, jossa taidetta on sijoitettu julkisiin tiloihin, kuten sairaaloihin, päiväkoteihin tai palvelutaloihin. Kuratoinnin lähtökohtana on ollut tilojen viihtyisyyden lisääminen sekä hyvän mielen tuottaminen keskuksen käyttäjille. Ripustukseen on valittu teoksia, joiden aiheissa korostuvat vahvat värit sekä luonto-, eläin- ja kasviaiheet. Teosvalinnat on tehty yhteistyössä EMMAn asiantuntijoiden ja perhekeskuksen työntekijöiden kanssa. Tärkeänä tekijänä teosten sijoittelussa on ollut myös perhekeskuksen toimintojen eri kerrokset.

”Perhekeskuksen taideprojektilla on tärkeä tehtävä tuoda taide osaksi julkisia tiloja, joissa asiakkaamme liikkuvat. Perhekeskuksessa nähtävä taide voi olla joillekin asiakkaille ensimmäinen kosketus taiteisiin tai herättää kiinnostuksen taiteita kohtaan. Taide on universaalia. Yhdelle se voi tuoda lohtua tai antaa voimaa vaikeuksien keskelle ja toiselle toimia voimaannuttavana elementtinä, herättää iloa, rakkautta tai uteliaisuutta”, toteaa terveydenhoidon asiantuntija Minna Eväsoja Espoon kaupungilta.

Perhekeskuksen sisääntuloaulassa kävijän vastaanottaa kuvanveistäjä Jasmin Anoschkinin uusi teos Satunnaislajikkeiden synty. Aulan seinälle rakennettu leikkisä teos koostuu kirjavasta joukosta erilaisia keramiikasta valmistettuja olentoja. Yhteistä olennoille on se, että ne elävät teoksessa sopusoinnussa keskenään ja pitävät hauskaa. Jasmin Anoschkin valittiin tilausteoksen tekijäksi yhdessä perhekeskuksen henkilökunnan kanssa. Teos ottaa aulan korkean tilan haltuunsa ja saa katsojien mielikuvituksen liikkeelle.

Perhekeskuksen taidekokonaisuus sisältää teoksia Saastamoisen säätiön taidekokoelman taiteilijoilta Eeva-Leena Eklund, Erik Granfelt, Reijo Hukkanen, Kirsi Jokelainen, Auli Järvelä, Johanna Koistinen, Inari Krohn, Pirkko Lepistö, Leena Nio, Mikko Oinonen, Outi Pienimäki, Per Stenius, Marja-Terttu Pitkänen, Jenni Rope, Tuomo Saali, Risto Suomi, Kirsi Tapper, Katja Tukiainen, Sinikka Tuominen, Reijo Viljanen, Veikko Vionoja ja Jim Wichmann. Teoksissa yhdistyvät ilo, valo ja lapsuuden eri teemat. Merkityksellistä on myös se, että tämän kokonaisuuden myötä perhekeskuksessa on tällä hetkellä suurin julkisessa tilassa esillä oleva kokonaisuus Saastamoisen säätiön taidekokoelmasta EMMAn ulkopuolella.

Espoon keskuksen perhekeskuksen uudet tilat ovat avoinna kaikille ke 14.9.2022 klo 15–17 osoitteessa Kamreerintie 6. Tervetuloa tutustumaan!

Espoon keskuksen perhekeskus kokoaa saman katon alle lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Lisäksi erilaiset järjestöt tarjoavat perhekeskuksen tiloissa erilaista toimintaa lapsiperheille. Ensi vuoden alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Lisätietoja perhekeskuksen palveluista löydät Espoon kaupungin sivuilta.

EMMA – Espoon modernin taiteen museo esittelee kotimaista ja kansainvälistä modernismia, nykytaidetta sekä muotoilua. Museo sijaitsee professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelemassa teollisen arkkitehtuurin merkkirakennuksessa Näyttelykeskus WeeGeessä Espoon Tapiolassa. Pelkistetty moderni arkkitehtuuri tukee EMMAn, sekä yhteistyökumppaneiden Collection Kakkosen, Saastamoisen säätiön ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmien sekä vaihtuvien näyttelyiden kokemuksellista esittämistä. Espoon julkinen taide on osa museon EMMA-kokoelmaa.

Saastamoisen säätiö on tieteen, taiteen ja yhteiskuntahankkeiden tukija ja mahdollistaja. Suomessa ja kansainvälisesti Saastamoisen säätiö tunnetaan erityisesti 2.600 teoksen taidekokoelmastaan, joka on maamme merkittävimpiä yksityisiä kokoelmia. Säätiön taidekokoelman painopiste on suomalaisessa ja kansainvälisessä nykytaiteessa ja se on pysyvästi näytteillä Espoon modernin taiteen museossa EMMAssa. Säätiön toiminnan tavoitteena on myös kansainvälisen tutkimuksen, koulutuksen ja verkostoitumisen edistäminen sekä yhteiskunnallisten, etenkin nuorisolle suunnattujen hankkeiden tukeminen.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt
Iris Suomi, markkinointiviestinnän suunnittelija
EMMA – Espoon modernin taiteen museo
iris.suomi@emmamuseum.fi

Kuva: Reijo Hukkanen, Terve metsä, terve vuori, 1994 © Paula Virta / EMMA