Saastamoisen säätiön apurahat ja koronavirusepidemia

Maailmaa ja Suomea ravisuttava koronavirusepidemia on johtanut suuriin muutoksiin kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Monia Saastamoisen säätiön tukemia, tiedettä, taidetta ja yhteiskuntaa edistäviä hankkeita saatetaan joutua rajoittamaan tai jopa kokonaan siirtämään koronavirusepidemian vuoksi.  Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen apurahaa ei välttämättä pystytä käyttämään kevään tai kesän aikana siihen tarkoitukseen, mihin se on alun perin myönnetty. Mahdollisista peruuntumisista huolimatta Saastamoisen säätiö pitää kuitenkin ehdottoman tärkeänä, että kaikki säätiön apurahansaajat ja kumppanit noudattaisivat tarkasti Suomen hallituksen ja viranomaisten antamia ohjeita ja säädöksiä.

Nopeasti leimahtanut epidemia asettaa monet apurahansaajat ymmärrettävästi vaikeaan asemaan. Kehotammekin apurahansaajiamme ottamaan säätiöön yhteyttä omatoimisesti konkreettisten muutosehdotusten muodossa. Mikäli vallitseva tilanne estää apurahaa saaneen hankkeen etenemisen tai järjestämisen, apurahan muutostarpeissa- ja ehdotuksissa voi olla yhteydessä säätiöön osoitteessa apurahat@saastamoinenfoundation.fi.

Haastavista olosuhteista huolimatta Saastamoisen säätiö haluaa toiminnallaan varmistaa taiteen ja tieteen kukoistuksen Suomessa myös tulevina vuosina. Yhdessä takaamme, että innovatiiviset hankkeet kehittävät suomalaista kulttuuri- ja tiedekenttää tulevaisuudessakin – pidetään siis huolta toisistamme!

Kuva: Joanna Kosinska