Saastamoisen säätiöltä merkittävä rahoitus 4H-järjestön Taimiteko-toimintaan

Saastamoisen säätiö rahoittaa Taimiteko-toimintaan tänä kesänä 15 hehtaarin edestä taimia. Taimiteko-toiminnassa luodaan uusia hiilinieluja ja työllistetään nuoria taimien istuttajina.

Saastamoisen säätiölle istutetaan 4H-järjestön Taimiteko-toiminnassa tänä vuonna 30 000 taimea. Taimilla istutetaan kesäkuussa 2021 uutta metsää Suomeen neljälle eri paikkakunnalle, ja niiden istuttajina työllistyy suomalaisia nuoria. 4H-järjestö ja Saastamoisen säätiö ovat sopineet rahoituksesta kolmelle vuodelle. Saastamoisen säätiön myöntämän rahoituksen määrä on 75 000 euroa joka vuosi, vuosina 2021–2023. Saastamoisen säätiö on toista vuotta mukana Taimiteko-toiminnassa. Vuonna 2020 Saastamoisen säätiön tuella istutettiin 10 hehtaaria eli 20 000 taimea. Näistä taimista istutettiin Utajärvelle viisi hehtaaria ja Simoon viisi hehtaaria. Istutuksissa työllistyi 20 paikallista nuorta.

”Tekemällä oppii parhaiten, mikä on myös 4H-järjestön slogan Taimiteossa. Tekeminen kohdistuu monille tärkeään asiaan, ympäristöön, ja nuoret pääsevät suoraan vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin”, sanoo Saastamoisen säätiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Karttunen.

Taimiteossa työllistetään pääosin peruskoulunsa päättäviä nuoria. Nuorten palkkauksen lisäksi rahaa kuluu muassa muun maanhankintaan, taimien ostoon, maanmuokkaukseen, nuorten rekrytointeihin, työnohjaukseen ja markkinointiin. Taimiteon istutusten avulla lisätään nuorten tietoutta metsien roolista ilmastonmuutoksessa. Nuoret saavat Taimiteossa tehdä konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoidosta. Monille istutustöissä työllistyvistä nuorista Taimiteko on ensimmäinen työkokemus.

”On äärimmäisen hienoa, että Saastamoisen säätiö on antanut Taimiteko-toiminnalle tukensa niin monelle vuodelle eteenpäin. Säätiö on yksi Taimiteon suurimmista tukijoista ja oleellisessa roolissa toiminnan jatkuvuuden kannalta. Taimiteko onnistui mainiosti viime vuonna, ja odotamme innolla tämän kesän istutuksia. Saastamoisen säätiö tukee tätä tärkeää työtä niin ilmaston kuin nuorten työllistymisen hyväksi”, sanoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Liisa ja Osmo P. Karttusen yli 50 vuotta sitten perustama Saastamoisen säätiö on tullut tunnetuksi suomalaisen yhteiskunnan tieteen ja taiteen toimijoiden työn sekä yhteiskunnallisten hankkeiden tukijana. Saastamoisen säätiö jakaa vuosittain apurahoja noin 4 miljoonan euron edestä.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole enää aktiivisen metsä- ja maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. Lue lisää: www.taimiteko.fi ja www.4h.fi.

Kuva: Tiina Rinne