Saastamoisen Säätiöltä jo 30 vuotta tukea Itä-Suomen yliopiston kehittämiselle ja kansain­välistymiselle

Saastamoisen Säätiö on tukenut merkittävästi Itä-Suomen yliopiston tieteellistä toimintaa ja kansainvälistymistä jo vuodesta 1987 alkaen. 30-vuotista yhteistyötä juhlistettiin Kuopiossa 19. toukokuuta. Juhlassa myös jaettiin kaikkiaan 100 000 euroa apurahoja yliopiston tutkijoiden työskentelyyn ulkomailla.

– Haluan kiittää Itä Suomen yliopistoa ja sen henkilökuntaa hedelmällisestä ja hyvin sujuneesta yhteistyöstä läpi vuosien. Yliopisto pärjää erinomaisesti monilla mittareilla ja on vahvuusalueillaan kansainvälistä huipputasoa. Uskon että yhteistyömme jatkuu näissä hyvissä merkeissä myös tulevaisuudessa, totesi Saastamoisen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Karttunen.

Juhlassa oli paikalla säätiön edustajia, ylipiston nykyistä ja entistä johtoa sekä tutkijoita, joiden omaa tai tutkimusryhmien toimintaa säätiö on tukenut. Juhlaesitelmän piti geenitutkija, professori Aarno Palotie, jolla on tälläkin hetkellä yhteistyötä säätiön rahoittamien tutkimushankkeiden kanssa muun muassa MIT:n ja Harvard-yliopiston Broad-instituutissa USA:ssa.

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen loi juhlassa katsauksen Saastamoisen Säätiön ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyön vaiheisiin ja tähdensi, että säätiön tuki on ollut yliopistolle ensiarvoisen tärkeää tutkimuksen vahvuuksien kehittämisessä. – Saastamoisen säätiö on tällä hetkellä yliopistomme suurin yksittäinen tukija.

Saastamoisen Säätiö on kaikkiaan tukenut Itä-Suomen yliopistoa yli 8,3 miljoonalla eurolla. Säätiö on vuosien mittaan rahoittanut tieteellisiä avauksia Itä-Suomen yliopistossa muun muassa geeni- ja molekyylilääketieteen tutkimuksessa, ympäristö- ja ilmastonmuutostutkimuksessa, bioinformatiikassa sekä kantasolututkimuksessa.

Viime vuonna yliopisto sai säätiöltä tukea 1 155 000 euroa yliopiston biotalousohjelman toteutukseen ja 1 000 000 euroa kansallisen epilepsiatietovarannon rakentamiseen. Säätiö myös lahjoitti 500 000 euroa yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -varainhankintakampanjaan. Säätiöltä saatiin tukea yliopiston pääomittamiseen myös edellisellä yliopistojen varainhankintakaudella.

Säätiön myöntämillä apurahoilla on tuettu pitkäjänteisesti nuorten tutkijoiden tutkimustyötä ulkomailla ja yhdysvaltalaisten professorien työskentelyä Itä-Suomen yliopistossa. Viime vuonna Saastamoisen Säätiö, Fulbright Center ja Itä-Suomen yliopisto myös sopivat uudesta Fulbright Saastamoinen Distinguished Chair -stipendiohjelmasta, joka tuo erityisesti sydän- ja verisuonitautien sekä aineenvaihduntasairauksien amerikkalaisia huippututkijoita Itä-Suomen yliopistoon.

 

Kuva: Tuija Hyttinen.