Saastamoisen Säätiö osallistuu Taimitekoon ja hiilinielujen lisäämiseen istuttaen 30 000 taimea

Tänäkin kesänä 4H ja Taimiteko-kumppanit työllistävät satoja alle 18-vuotiaita nuoria, jotka istuttavat satoja tuhansia puun taimia ympäri Suomen – jo viidettä kesää peräkkäin. Saastamoisen Säätiö tukee Taimiteko-hankkeen kautta tehtävää työtä ilmastonmuutoksen torjumisen eteen.

4H-järjestön Taimiteossa tehdään konkreettista työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi lisäämällä hiilinieluja, jotka kompensoivat hiilidioksidipäästöjä. Taimiteossa istutetaan kuusen ja männyn taimia alueille, jotka eivät ole enää aktiivisen turvetuotannon tai metsä- ja maatalouden piirissä. Tällaisia maa-alueita Suomessa on tälläkin hetkellä n. 100 000 hehtaaria odottamassa uusien hiilinielujen istuttamista.

Hiilinielujen lisäämisen ohella Taimiteko työllistää satoja suomalaisia nuoria, erityisesti yhdeksäsluokkalaisia, joilla voi ikänsä vuoksi olla haastavaa löytää kesätyöpaikkaa. Monelle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyö, ja palkan lisäksi nuoret pääsevät oppimaan kestävästä kehityksestä sekä metsien tärkeydestä. Nuoret työllistyvät paikkakuntien omien 4H-yhdistysten kautta, jotka toimivat vastuullisina työnantajina kouluttaen nuoret taimien istutukseen ja maksaen heille urakkapalkkaa istutetuista taimista.

Alkava kesä on viides peräkkäinen kesä Taimiteko-hankkeelle ja jo ensimmäisen neljän kesän aikana istutetut puut tulevat seuraavien 55 vuoden aikana sitomaan noin 141 miljoonaa kiloa hiilidioksidia. Taimiteon tavoitteena on istuttaa vuoteen 2030 mennessä noin 20 miljoonaa taimea, joista kasvaa 10 000 hehtaaria uutta metsää.

Taimitekoja voi tehdä jokainen organisaatio ja yksityishenkilö. Saastamoisen Säätiön lahjoituksella istutetaan 30 000 taimea Kemijärvelle. Istutuksia ovat tekemässä Sallan ja Sodankylän 4H-yhdistysten työllistämät nuoret.


Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen ja männyn taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. www.taimiteko.fi

 

Kuvat: 4H