Saastamoinen Foundation Keynote 5.9.2019

Saastamoinen Foundation Keynote 5.9.2019

 Saastamoisen säätiö edistää vastuullista osaamista sekä ajattelua yhdessä Aalto EE:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota kansainvälisiä näkökulmia ja ajattelua vastuullisuuden ja kestävän tulevaisuuden kehittämiseksi yhteiskunnan eri alueilla.

Vuonna 2019 Saastamoisen säätiön keynote-puhujaksi kutsuttiin London Business Schoolista professori Ioannis Ioannoun. Puheenvuoronaiheena oli organisaatio, joka integroi ESG-kysymykset (environmental, social and governance) aidosti liiketoimintamalliinsa sekä strategiaansa.

Professori Ioannou on strategiatutkija, joka keskittyy yritysten kestävään kehitykseen, hyvään hallintoon ja sosiaaliseen vastuuseen. Hän pyrkii ymmärtämään, myötävaikuttaako moderni vastuullisuus ajattelu yrityksen menestymiseen eri kriteereillä mitattuna. Professori Ioannou puhui viimeaikaisesta tutkimuksestaan yritysvastuun alueella, joka tarjoaa empiiristä näyttöä ”kestävän organisaation” menestymisestä. Sen mukaan nykyaikainen organisaatio integroi ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset aidosti ja tehokkaasti liiketoimintaan, strategiaan ja organisaatiorakenteeseen ja menestyy tällä.

Muutospaineet eivät tule enää vain osakkeenomistajilta, organisaatioiden on otettava vastuu kaikista sidosryhmistään menestyäkseen

Vastuullisuus on yksi yritysten ja organisaatioiden suurimmista muutoshaastaja. Menestystä mitataan entistä voimakkaammin kyvyllä toimia vastuullisesti suhteessa ympäristöön, yhteistyökumppaneihin, työntekijöihin ja asiakkaisiin. Professori Ioannoun osoittaa, että mikä on hyvä sidosryhmille, on hyvä myös yrityksen taloudelliselle menestykselle.

Tuottaakseen menestystä, ESG asioiden pitää olla osa organisaatioiden strategisia toimenpiteitä ja pitkäntähtäimen ajattelua. Yritysten ei ole järkevää leikata tutkimuksesta, toiminnan kehityksestä tai yhteiskuntavastuusta edes taloudellisesti haastavina aikoina. Kestävä liiketoimintamalli on strategia, joka synergisesti tuottaa taloudellista sekä sosiaalista ja ympäristöarvoa, mahdollistaen kannattavuuden lisäksi myös jatkuvan positiivisen ympäristövaikutuksen ja sosiaalisen arvon luomisen.