Kuvataidea­katemian alumneja residensseihin New Yorkiin, Maastrichtiin, Lontooseen ja Torontoon

Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta valmistuneet alumnit Anna Estarriola, Minna Långström, Niina Tervo ja Milja Viita on valittu maineikkaisiin residensseihin New Yorkiin, Maastrichtiin, Lontooseen ja Torontoon.

Taideyliopiston Kuvataideakatemia tarjoaa yhdessä Saastamoisen säätiön kanssa akatemian alumneille erilaisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen muun muassa residenssistipendien muodossa. Taiteilijat saavat usean kuukauden mittaisesta residenssistä otolliset olosuhteet taiteelliseen työskentelyyn sekä mahdollisuuden keskusteluihin, kohtaamisiin ja verkostojen luomiseen uudessa ympäristössä.

Kuvanveiston ja installaation uudistajat kansainvälistyvät New Yorkissa ja Maastrichtissa

Vuonna 2009 Kuvataideakatemiasta valmistunut Anna Estarriola on esiintynyt lukuisissa näyttelyissä Suomessa ja Pohjoismaissa. Estarriola tulee työskentelemään ISCP:n residenssissä New Yorkissa tammikuusta kesäkuuhun 2020.

”Aion valmistella tulevia Suomessa ja Ruotsissa järjestettäviä näyttelyjäni ja kehitellä teosideoita ja konsepteja. Residenssi on minulle inspiroiva ympäristö tähän työhön. Pidän siitä, että ISCP:ssä on samaan aikaan kuraattoreja ja kuvataiteilijoita. Olen ollut aiemminkin residensseissä, muun muassa Pohjoismaissa ja Espanjassa, ja ne ovat aina olleet työskentelylleni hyödyllisiä. On mahtava mahdollisuus päästä työskentelemään juuri New Yorkiin. Käsittelen teoksissani todellisuuden ja havainnon sekä käyttäytymisen ja kommunikaation teemoja. Aion edelleen työstää samoja aiheita: tällä hetkellä minua kiinnostaa tieteellinen tieto ja totuuden tulkitseminen. Tavoitteenani on New Yorkin aktiivisen taidemaailman lisäksi tutustua taidekenttään myös muualla Yhdysvalloissa.” Pidempi jakso Yhdysvalloissa mahdollistaa Estarriolalle myös syvemmän tutustumisen Yhdysvaltojen taidemaailmaan.

Kuvanveiston ja installaation kanssa työskentelevä Niina Tervo valittiin Jan van Eyck Academien residenssiin Maastrichtiin. Tervo työskentelee monimediallisesti ja hänen teoksissaan materiaalisuus yhdistyy poikkitieteellisiin pohdintoihin elämästä ja energiasta. Tervo on valmistunut Kuvataideakatemian lisäksi myös luonnontieteiden kandidaatiksi Oulun yliopistosta. Residenssijakson aikana Tervo aikoo muun muassa tutkia uusia medioita.

”Haluan laajentaa tekemisen tapoja sekä löytää jonkinlaista uutta nopeutta työskentelyyn. Rytmi on ollut jo jonkin aikaa minua kiinnostava asia. Tutkin myös uusia medioita, kuten ääntä, jolla tuoda teoreettisia pohdintoja osaksi teoksia. Residenssi auttaa taiteilijaa laajentamaan kokemuspiiriään ja ajatteluaan, sekä mahdollistaa toisiin ihmisiin ja kulttuureihin tutustumisen. Se antaa erinomaisen mahdollisuuden keskittyä kokopäiväisesti työskentelyyn ja antaa tilaa katsoa tekemistään toiselta kannalta. Myös yhteydet ulkomaille ovat ammatillisesti kiinnostavia.” Tervon mielestä residenssi on mahdollisuus rauhoittaa aikaa työskentelylle ja saada uusia näkökulmia. Residenssin sosiaalinen ympäristö tarjoaa myös mahdollisuuksia oman työskentelyn kehittämiselle.

Kokeellisen elokuvan tekijät residensseihin Lontooseen ja Torontoon

Minna Långström valittiin SPACE-residenssiin Lontooseen syksyksi 2019. Tieteen kuvia ja maailmankuvaa tutkiva Långström käyttää työskentelyssään liikkuvaa kuvaa, dokumenttia ja installaatiomuotoa. Långström on valmistunut Kuvataideakatemiassa vuonna 2003, minkä jälkeen hän on myös opettanut tila-aikataiteiden opetusalueella.

”Taiteelliseen työskentelyyni kuuluvat elokuva-installaatiot, lyhyet kokeelliset fiktiot ja dokumentit. Monet teoksistani ovat laajan taustatutkimuksen tuloksia ja niitä usein yhdistää kysymys mitä lopulta voimme tietää maailmasta ja toisistamme kuvien kautta. Tammikuussa valmistuneessa teoksessani Other Side of Mars tutkin Mars-tutkimusohjelmien kuvien monia merkityksiä. Tällä hetkellä suunnittelen uutta elokuvaa, joka jatkaa näitä pohdintoja. Syksyn aikana aion työskennellä futuristisen elokuvainstallaation parissa, joka käsittelee välittyneitä totuuksia ja edustusta kansallisissa kertomuksissa. Työskentelen Lontoossa teoksen suunnitelman ja koekuvausten parissa. Iso-Britannian nykyinen mediaympäristö ja poliittiset keskustelut antavat antoisan kontekstin elokuvan kehittämiseen. Haluan Lontoossa myös pohtia, miten ylipäätänsä suhtaudumme tänä päivänä tulevaan.” Lontoon residenssiä varten Långströmillä on uuden elokuvan alkutuotantoon liittyviä tavoitteita.

Milja Viita on taiteilija, joka yhdistää teoksissaan kokeellisia ja dokumentaarisia elementtejä. Viitan teoksia on esitetty suomalaisissa taidemuseoissa ja gallerioissa sekä elokuvafestivaaleilla ja televisiossa. Viita sai teoksestaan Eläinsilta U-3033 Suomen elokuvasäätiön Risto Jarva -palkinnon alkuvuodesta 2019. Viita valittiin Torontossa sijaitsevaan liikkuvan kuvan kanssa työskenteleville taiteilijoille suunnattuun LIFT-residenssiin.

”Tällä hetkellä minua kiinnostaa materiaalisuus ja aineettomuuden illuusio. Konkreettisemmin sanottuna työskentelen 35mm-elokuvaprojektorille rakennettavan filmi-installaation kanssa. Tulen tarkentamaan katseen elokuvafilmin rakenteeseen, sen ruumiiseen. Tarkastelun kohteena on Disneyn klassikkoanimaatio Bambi. Teos syntyy yhteistyössä DNA-tutkimuksiin erikoistuneen rikoskemistin kanssa. Aion työstää edellä mainittua installaatiota myös Toronton residenssissä. Perinteinen elokuva on taidemuotona yhteisöllinen: ohjaaja on osa tuotantoryhmää, missä jokaisen antama panos vie projektia eteenpäin. Mediataiteilijoille ei tällaista työskentely-ympäristöä välttämättä kehity, eikä sitä monet tokikaan edes kaipaa. Kuitenkin on hyvä joskus kokea kuuluvansa johonkin. LIFT-residenssi on arvokas mahdollisuus liikkuvan kuvan kanssa työskentelevälle kuvataiteilijalle päästä osaksi samalla tavoin työskentelevien yhteisöä. Residensseissä yleisesti on myös vahva uuden näkökulman tai ehkä kokonaan uuden maailman löytämisen mahdollisuus.” Viitan mielestä residenssi antaa erityisesti mediataiteilijalle ainutlaatuisen yhteisöllisen työskentely-ympäristön kokemuksen.