Ilmakehän hiukkasten ja epigeeniterapian tutkijoille Saastamoisen Säätiön suurimmat apurahat

Saastamoisen Säätiö tukee tänä vuonna Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden jatko-opintoja ja tutkimustyötä ulkomaisissa yliopistoissa 100 000 eurolla. Saastamoisen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Karttunen ja akateeminen rehtori Jaakko Puhakka jakoivat apurahat 19. toukokuuta samalla, kun juhlistettiin säätiön ja yliopiston 30-vuotista yhteistyötä. Saastamoisen Säätiö on tukenut Itä-Suomen yliopiston tieteellistä toimintaa ja kansainvälistymistä jo vuodesta 1987 alkaen.

Saastamoisen Säätiön Itä-Suomen yliopistolle tekemästä lahjoituksesta tuetaan tänä vuonna kaikkiaan yhdeksän Itä-Suomen yliopiston post doc -tutkijan ja 14 jatko-opiskelijan tutkimustyötä ulkomailla. Suurimmat apurahat myönnettiin FT Mika Ihalaiselle ja FT Tiia Turuselle.

Uusi laite simuloi hiukkasmuodostusta

Filosofian tohtori Mika Ihalainen ympäristö- ja biotieteiden laitokselta sai Saastamoisen Säätiön suurimman, 16 000 euron apurahan Minnesotan yliopistossa tehtävään post doc -tutkimukseen.

Ilmakehän orgaanisilla aerosolihiukkasilla on tärkeä vaikutus niin ilmastoon kuin ihmisten terveyteenkin. Vaikka suurin osa ilmakehän orgaanisista aerosoleista muodostuu jo päästölähteissään, niin merkittävä osa niistä muodostuu vasta ilmakehässä kaasumaisista orgaanisista yhdisteistä muun muassa auringon uv-valon vaikutuksesta. Näiden sekundaaristen orgaanisten aerosolien (SOA) muodostumisreitit ovat monitahoisia ja muodostuminen ilmakehässä voi kestää minuuteista jopa viikkoihin.

Säätiön tuella Ihalainen jatkokehittää Itä-Suomen yliopiston pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratoriossa kehitettyä laitetta, joka simuloi ilmakehän SOA-hiukkasten muodostumista. Laitteen avulla tutkimuslaboratoriossa päästään arvioimaan erilaisten prosessien, esimerkiksi moottoreiden ja puun pienpolton SOA-päästöjen määrää sekä niiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Kehitetyn menetelmän etuna on sen nopea vaste, mutta samalla reaktorin virtausdynamiikan ymmärtäminen nousee tärkeään rooliin.

Tutkijavierailullaan Minnesotan yliopistoon Ihalainen keskittyy kyseisen laitteen virtaus- aerosolidynamiikan mallinnukseen ja optimointiin käyttäen malleja, jotka edustavat tämänhetkistä huippuosaamista. Laitteen kehitystyö auttaa tulevaisuudessa arvioimaan polttoperäisten päästölähteiden vaikutuksia ilmanlaatuun, terveyteen ja ympäristöön.  Hanke toteutetaan yhteistyössä professori Sean Garrickin kanssa, jolla on kattava osaaminen virtauksen numeerisesta mallintamisesta. Garrick työskentelee parhaillaan Itä-Suomen yliopistossa Fulbright-Saastamoinen Foundation -apurahalla.

Näköpiirissä uuden sukupolven geenilääkkeet

Filosofian tohtori Tiia Turunen A.I. Virtanen -instituutista sai 10 000 euron apurahan post-doc tutkimukseen Karoliinisessa instituutissa Tukholmassa. Tutkimuksessa analysoidaan, kuinka pienet RNA-molekyylit kulkeutuvat elimistössä soluista toisiin soluihin niin kutsuttujen eksosomien välityksellä. Eksosomit ovat hyvin pieniä, viruksen kokoisia luontaisesti esiintyviä partikkeleita, jotka kuljettavat signaaleja solujen välillä. Turunen toteuttaa tutkimuksen filosofian tohtori Samir EL Andaloussin tutkimusryhmässä, jossa on jo pitkään tutkittu eksosomien biologiaa.

Aikaisemmissa, väitöskirjaansa kuuluneissa tutkimuksissa Turunen kehitti uutta menetelmää, epigeeniterapiaa, jossa pienillä RNA-molekyyleillä saatiin aikaan verisuonen kasvutekijän aktivoituminen. Sydäninfarktin eläinmallissa tämä lisäsi verisuonitusta ja siten verenkierron lisääntymistä hoidettavassa kudoksessa ja pienensi infarktin kokoa merkittävästi hyvin nopeasti.

Turusen post-doc tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eksosomien ja niiden kuljettamien pienten RNA-molekyylien merkitys epigeeniterapian aikaansaamassa tehokkaassa hoitovasteessa. Lisäksi tutkimuksessa pyritään muokkaamaan eksosomeja keinotekoisesti siten, että hoitavat RNA:t saadaan kohdennetusti kuljetettua eksosomien välityksellä haluttuihin kohdesoluihin ja hoitoa saadaan näin tehostettua. Näiden luontaisten biologisten mekanismien tarkka ymmärtäminen ja tämän tiedon soveltaminen auttaa kehittämään uuden sukupolven geenilääkkeitä, joilla voi olla merkittävä rooli tulevaisuudessa vakavien kansanterveydellisten ongelmien, kuten sydän- ja verisuonitautien, hoidossa.

Vuoden 2017 apurahat Saastamoisen Säätiön Itä-Suomen yliopistolle tekemästä lahjoituksesta jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön ulkomailla

POSTDOC-APURAHAT

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

PhD Jinnan Gong, 5 400 – McGill University, Canada

“Modelling the effects of vegetation dynamics on the carbon exchanges of nothern peatlands”

FT Mika Ihalainen, 16 000 – Minnesotan yliopisto, USA

” SOA-hiukkasten muodostuminen läpivirtausreaktorissa: numeeristen menetelmien kehittäminen state-of-the-art virtausdynamiikkamalleilla”

PhD Maija Marushchak, 4 100 – Northeast Science Station, Cherskii, Sakha Republic, Russia

“Field expedition to study nitrous oxide emissions from yedoma permafrost soils”

 

Terveystieteiden tiedekunta

TtT Reeta Lamminpää, 8 000 – Pittsburgin yliopisto, USA

”Ravitsemusintervention vaikutus raskaudenaikaiseen painonnousuun ja raskausdiabeteksen ilmaantuvuuteen ylipainoisilla ja lihavilla odottavilla äideillä”

FT Tiia Turunen, 10 000 – Karolinska Institutet, Ruotsi

”Muokatut eksosomit terapeuttisten mikroRNA:iden kuljettimina”

 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Dr.SocSc Moritz Albrecht, 8 200 – Leuphana University of Lueneburg, Germany

”Sustainability governance of BioAssemblages: A trifold perspective on bioeconomy clusters in the making”

FT Harriet Lonka, 4 000 – Pekingin yliopisto, Kiina

”Innovative concepts for foodstuff export to China”

OTT Niko Soininen, 5 500 – Socio-Environmental Synthesis Center, Annapolis, Maryland, USA

“Vesivarojen adaptiivinen hallinta”

OTT Mika Sutela, 3 000 – Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Saksa

“ Syyttäjien ja tuomareiden väliset erot rangaistuksen määräämisessä”

 

JATKOKOULUTETTAVIEN APURAHAT

 

Filosofinen tiedekunta

MSc Richard Croft, 3 000 – Field research trip in Florida and Los Angeles, USA

“Unexpected religious identities: Cultural hybridity between Jewish, Christian an Muslim borders”

KM Raili Keränen-Pantsu, 4 800 – Malagan yliopisto, Espanja

”Kerron sinulle kertomuksen! Merkitykselliset kertomukset osana katsomusopetusta”

YTM Pauliina Lukinmaa, 6 200 – Pietari, Venäjä

” Transnationaalien suhteiden mahdolliset uudet toiminnan muodot pietarilaisessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavassa liikkeessä”

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

MSc Andrei Beliaev, 2 000 – National Taiwan University in Taipei, Taiwan

“New family of multipolar organophosphorus lightemitting molecular materials”

MSc Semen Chervinskii, 5 000 – University of Arizona, Tucson, USA

“Non-linear optical imaging of glassy materials modified by electric field”

FM Jenni Tick, 5 500 – Aucklandin yliopisto, Uusi-Seelanti

”Laskennallisia menetelmiä valoa ja ultraääntä hyödyntäviin käänteisongelmiin”

MVSc Shih-Yun Wu, 3 000 – National University of Tainan, Taiwan

“Animal welfare legistlation in Taiwan and China – A comparative and empirical legal study: the investigations in Taiwan”

 

Terveystieteiden tiedekunta

FM Riikka Lampinen, 5 300 – QIMR Berghofer Medical Research Institute, Australia

“Ainutlaatuinen tutkimusmalli aivorappeumasairauksien tutkimukseen”

FM Joanna Lempiäinen, 3 000 – Erasmus Medical Center, Rotterdam, Alankomaat

”SUMOylaation vaikutus glukokortikoidireseptorin proteiinivaikutuksiin”

FM Anssi Lipponen, 3 100 – San Servolo, Venetsia, Italia

”Identification of novel pharmacotherapies for traumatic brain injury using systems biology approach

 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

MA Meysam Haddadi Barzoki, 5 000 – University of Kathmandu, Nepal

“Women’s conditioning in the sexual consumer culture: Fragile self-esteem as the consequence of self-objectification”

YTM Mervi Leppäkorpi, 1 900 – Lupa- ja matkakustannukset Meksikossa

“Oikeudettomassa asemassa olevat siirtolaiset, vaihtoehtoiset järjestelmät ja palvelut”

MA Evgeny Manzhurin, 2 600 – Central archives in Moscow

“Imagining the Soviet borderlands: pasts, space and ideologies in late territorial symbols”

MVSc Shih-Yun Wu, 3 000 – National University of Tainan, Taiwan

“Animal welfare legislation in Taiwan and China – A comparative and empirical legal study: the investigations in Taiwan”

Kuva: Raija Törrönen.