IHMEen uusi toimintamalli yhdistää taiteen ja tieteen

IHMEen toiminta jatkuu vuodesta 2020 alkaen uudenlaisena. Tulevassa toimintamallissa siirrytään entistä vahvemmin tukemaan taiteen ja tieteen asiantuntijoiden yhteistyötä. Avauksen tarkoitus on pohtia tulevaisuutta ja tarjota osallistujille välineitä kriittiseen ajatteluun.

“IHME on aina halunnut yllättää teoksen kokijan ja haastaa häntä ajattelemaan uusilla tavoilla. Olemme keskellä planeettamme kestävyyskriisiä, joka heijastuu ihmislajin kaikkiin elämän osa-alueisiin. Haluamme antaa taiteen ja tieteen yhteistyölle alustan työskennellä tämän aikamme suuren kysymyksen parissa ja katsoa mihin se johtaa”, selittää Taidesäätiö Pro Arten puheenjohtaja Tuula Arkio.

Ylirajaisuutta ja uusia avauksia tuetaan myös selvittämällä tuotannollisten ja sisällöllisten kumppanuuksien laajentamista ulkomaille.

Saastamoisen säätiö mukaan tukijaksi

IHMEen toiminnan kehittämisen mahdollistavat kolme suomalaista säätiötä. IHMEen perustaneen Taidesäätiö Pro Arten ja vuodesta 2015 alkaen tukijana toimineen Koneen säätiön lisäksi rahoittajaksi on lähtenyt Saastamoisen säätiö.

"Tieteen ja taiteen tukeminen on Saastamoisen säätiön ydintoimintaa. Siksi päätimme olla mahdollistamassa IHMEen uutta toimintamallia, jossa asiantuntijat kummaltakin alueelta voivat luoda uutta yhteistyön kautta", sanoo Päivi Karttunen Saastamoisen säätiön hallituksesta.

IHMEessä Saastamoisen säätiön lähteminen mukaan uuteen toimintamalliin on koettu merkittäväksi tuen osoitukseksi.

“Sekä Koneen säätiö että Saastamoisen säätiö ovat merkittäviä yhteiskunnallisia toimijoita taiteen ja tieteen saralla. Se, että he ovat lähteneet tukemaan työtämme, osoittaa meidän olevan tämän hetken ydinkysymysten äärellä ja että taiteella on annettavaa pyrkiessämme vastaamaan niihin. Taiteilijoiden työ synnyttää parhaimmillaan ns. hiljaisia signaaleja, uusia ajattelemisen ja toiminnan tapoja. Tätä tarvitaan juuri nyt kun ihmisen ajattelun ja toiminnan pitäisi radikaalisti muuttua arvomaailmaltaan toiseksi. Taiteessa on muutoksen potentiaalia”, toteaa Paula Toppila.

IHMEen ydinarvot näkyvät edelleen

Uudessa toimintamallissa on tuttuja elementtejä IHME-nykytaidefestivaalin konseptista. Jatkossakin keskitytään vain yhteen teokseen, jonka toteuttajaksi kutsutaan kansainvälisesti tunnettu, IHMEen asiantuntijatyöryhmän edelläkävijäksi määrittelemä taiteilija. Taiteilijalla on edelleen keskeinen rooli ja vapaus määritellä teokselleen tarkoituksenmukaisin toteutumistapa ja tapahtumapaikka yhdessä IHMEen henkilökunnan kanssa.

“Sovimme valitun tekijän kanssa joistain reunaehdoista, mutta meille on ensiarvoisen tärkeää säilyttää taiteilijan vapaus tehdä ehdotus, jota lähdemme yhdessä viemään eteenpäin ja etsimään kumppaneita, nyt myös tieteen parista. Tieteen ja taiteen omaehtoisuutta on tärkeää tukea ajassamme, jossa markkinoiden ehdot määrittelevät usein kaiken tekemisen tavat ja päämäärät”, jatkaa Taidesäätiö Pro Arten toiminnanjohtaja Paula Toppila.

IHMEen tarkoituksena on tulevaisuudessakin edistää taidetta yhtenä demokraattisen yhteiskunnan olennaisena voimavarana. Toiminnassaan säätiö keskittyy kuvataiteeseen ja huomioi sen eri muodot, erityisesti uudet ja kriittiset taiteen ilmaisut.

Vuonna 2019 IHMEessä siirrytään uuteen toimintamalliin ja valmistellaan hankkeita vuosille 2020-22. Siksi IHME-tapahtumia ei järjestetä vuonna 2019.

Lisätietoa Koneen säätiöstä
Lisätietoa Saastamoisen säätiöstä

Vuoden 2018 IHME-teos, Henrik Håkanssonin THE BEETLE esitettiin Kino Myyrissä 1.6.2018. Elokuva on katsottavissa Yle Areenassa toukokuuhun 2019 asti: https://areena.yle.fi/1-4424485

Filipa Ramos, Jörg Heiser, Henrik Håkansson ja Jussi Parikka keskustelivat Håkanssonin THE BEETLE -teoksesta Korjaamon IHME-festivaalilla. Keskustelu on katsottavissa Yutubessa: https://www.youtube.com/watch?v=wsr83HmjdmE