Fulbright-Saastamoinen -apuraha piristi toksikologian opetusta

Kokeneen toksikologin David Dormanin tulo Kuopion kampukselle Fulbright-Saastamoinen-apurahan turvin oli onnenpotku alan opetukselle farmasian sekä ympäristö- ja biotieteiden laitoksilla. Koronaviruspandemian vuoksi ilo jäi lyhyeksi, mutta yhteistyö jatkuu etänä.

Toksikologian osaamista tarvitaan muun muassa kemikaaleihin liittyvien riskien arvioinnissa. David Dorman toimii toksikologian professorina Pohjois-Carolinan osavaltionyliopistossa ja on tutkimuksessaan tarkastellut erilaisten kemikaalialtistusten vaikutuksia esimerkiksi aivojen kehitykseen ja kemikaalien kulkeutumista nenän kautta aivoihin. Yksi tutkimushaara liittyy koirien hajuaistiin: Dormanin ryhmä on tutkinut, miten koirat oppivat tunnistamaan haistamalla niin räjähdysaineita kuin syöpääkin.

Fulbright-Saastamoinen-apurahalla tuetaan amerikkalaisten terveys- ja ympäristötieteiden huippututkijoiden osallistumista Itä-Suomen yliopiston opetukseen ja tutkimushankkeisiin. Apuraha mahdollistaa puolen vuoden mittaisen vierailun, jonka Dorman aloitti tammikuussa. Kuopioon hänet houkutteli kansainvälinen toksikologian maisteriohjelma, joka on Suomessa ainoa laatuaan. Teemat ja opetus ovat osin yhteisiä ympäristöterveyden maisteriohjelman kanssa, joten Dormanin asiantuntemusta voitiin hyödyntää molemmissa.

–  Davidin ehdotus yhteistyöstä oli parasta, mitä voi tapahtua. Eläköitymisten vuoksi meillä on pulaa toksikologian opettajista ja tutkijoista. Uudet kansainväliset kontaktit ovat muutenkin arvokkaita, toteaa emeritusprofessori Matti Viluksela.

Systemaattinen katsaus kiinnostaa – ohjaus jatkuu verkossa

Dorman pääsi Kuopiossa heti opettamaan useammalla kurssilla ja aloittamaan uuden kurssin systemaattisen katsauksen hyödyntämisestä kemikaalien riskinarvioinnissa. – Vierailevalle professorille on ihanteellista, että voi todella olla hyödyksi ja vaikuttaa. Monet käyttävät systemaattista katsausta myös opinnäytetyössään, joten pystyin antamaan palautetta moniin projekteihin. Tätä voi onneksi jatkaa etänä, toteaa Dorman, joka joutui maaliskuussa keskeyttämään vierailunsa koronaviruspandemian takia.

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tutkimuskysymykseen haetaan vastausta käymällä järjestelmällisesti läpi aiempia tutkimuksia aiheesta. Toksikologiassa systemaattisen katsauksen käytäntöjä on Dormanin mukaan kehitetty erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana.

– Lääketieteessä systemaattiset katsaukset ovat keskeinen hoitosuositusten perusta. Nyt ajankohtainen kysymys on koronaviruksen aiheuttaman taudin hoito. Esimerkiksi malarialääke klorokiinia kokeillaan useissa tutkimuksissa ja systemaattinen katsaus tuloksiin auttaa aikanaan päättämään, kannattaako sitä käyttää.

Dorman on palkittu opettaja ja sai aktivoivasta opetustyylistään kiitosta myös Kuopiossa. – Amerikkalaisiin opiskelijoihin verrattuna suomalaiset osoittautuivat aika hiljaisiksi ja varautuneiksi, mutta kyllä hekin lämpenivät keskustelemaan, hän toteaa.

Yliopistotutkija Kati Huttusen mukaan Dorman antoi arvokkaan panoksen opetukseen muun muassa juuri uudistetulla ympäristön kemikaalien terveysvaikutuksia käsittelevällä kurssilla. – Davidin kurssimateriaaleille ja tallenteille tulee varmasti myöhemminkin käyttöä, vaikka hän ei itse pääsisi paikalle opettamaan. Sain itsekin luennoista hyvää oppia opiskelijoiden osallistamiseen.

Vierailun keskeytymisen vuoksi Dorman ei ehtinyt tutustua Itä-Suomen yliopistossa tehtävään syöpäkoiratutkimukseen eikä luennoida omasta koirien hajuaistiin liittyvästä tutkimuksestaan. Hän toivoo pääsevänsä jatkamaan yhteistyötä myöhemmin vaikkapa kuukauden jaksoissa vuosittain.

– Omassa koiratutkimuksessamme tärkeäksi on osoittautunut, että koiran etsiessä vaikkapa syöpää näytteiden joukosta myös koiran ohjaaja sokkoutetaan. Näin hän ei tule huomaamattaan ohjanneeksi koiran valintoja. Iso haaste puolestaan on se, että koiria on vaikea opettaa löytämään haju juuri halutussa yhteydessä – kun esimerkiksi etsitään tiettyä kemikaalia sisältäviä räjähteitä, mutta ei samaa kemikaalia sisältäviä lannoitteita.

David Dormanin toksikologipuoliso, Melanie Foster, oli Kuopiossa mukana vierailevana tutkijana. Dorman piti vierailun ajan blogia, jossa hän valotti pariskunnan kokemuksia suomalaisesta arjesta, yliopistomaailmasta ja matkoista lähialueille.

– Saastamoisen säätiö ja Fulbright Suomi -säätiö tekevät todella tärkeää työtä kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi. Tämä on varmasti rankkaa aikaa myös heille, kun pitkään suunniteltuja apurahakausia on jouduttu keskeyttämään ja perumaan, Dorman toteaa.

Blogi: Adventures in Finland by David Dorman

Teksti: Ulla Kaltiala Kuva NCSU
Kuva: Kimmo Syväri