Inka Nieminen

View full image

Liito, 2014
puuveistos, video
225×56 x35 cm

Valokuvaaja: Ari Karttunen, EMMA

Puu on taipuisan luun oloista tämän veistäjän käsissä. Teoksessa yhdistyy väri, liike ja ääni. Salaperäinen muistuma ikiaikaisesta rituaalista, tanssillisen kepeä liito.

Tacita Dean

Elmgreen & Dragset

Grönlund & Nisunen

Jussi Goman

Kaisaleena Halinen

Ulla Jokisalo

Sanna Kannisto

Matti Kujasalo

Pink Twins

Teoskuvia kokoelmasta