Punainen / Rött / Red  (2010—2012) näyttelyn nelisenkymmentä teosta toivat esiin punaisen värin monimuotoisuuden pinkin sävyistä caput mortumiin. Näyttelytilaa ja teemaa yhdisti ja käsitteellisti punaisista pigmenteistä koostettu elementti, joka havainnollisti näyttelyvieraille konkreettisesti, mistä ja miten väri syntyy. Näyttely nosti pohdintaan myös punaisen värin herättämät hyvinkin ristiriitaiset sisällöt.

Valokuvaaja: Ari Karttunen, EMMA

Leena Luostarinen

Tiina Itkonen

Anish Kapoor

Santeri Tuori

Punainen interiööri

Punainen interiööri

Punainen interiööri

Punainen interiööri