Yrityskylä – koululaisten oma yhteiskunta

Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä on nuorten johtama maailma, jonka tavoitteena on olla kansainvälisesti mitattuna laadukkain yrittäjyyden, työelämän ja yhteiskunnan oppimisympäristö. Peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnatun oppimiskokonaisuuden tarina alkoi vuonna 2009.

Yrityskylän missiona on auttaa nuorta oivaltamaan oma roolinsa osana yhteisöä tarjoamalla positiivisia kokemuksia työelämästä ja yrittäjyydestä. Yrityskylä toimii valtakunnallisesti kahdeksalla alueella ja tavoittaa yli 45 000 oppilasta lukuvuodessa. Yrityskylä on laajentamassa toimintaansa myös Suomen ulkopuolelle. Tukholmaan avataan oma Yrityskylä tammikuussa 2017.

Saastamoisen säätiö tukee vahvasti Yrityskylä Itä-Suomen toimintaa ja jatkuvuutta. Yrityskylä Itä-Suomi on tavoittanut yhteensä jo yli 20 000 Itä-Suomen alueen kuudesluokkalaista ja vuosittain Yrityskylässä vierailee noin 4 300 itäsuomalaista kuudesluokkalaista. Yrityskylä Itä-Suomessa pidetään tärkeänä kuudesluokkalaisten taide- ja kulttuurikasvatuksen edistämistä. Toimintaan kuuluu Yrityskylän oma Taidemuseo, jossa oppilaat vierailevat opastetuilla taidenäyttelykierroksilla sekä osallistuvat taidetyöpajatyöskentelyyn.

Taidemuseon pedagogisen sisällön kehittämistä ja toteutusta suunnitellaan yhdessä Yrityskylä Espoon ja Espoon modernin taiteen museon EMMAN kanssa. Saastamoisen säätiön tuella edistetään myös Taidemuseon visuaalista ilmettä uusin kalusteratkaisuin.

Yrityskylä tarjoaa kunnille ja kouluille laadukkaan ja oppimisen iloa tulvivan, opetussuunnitelmaa toteuttavan oppimiskokonaisuuden. Toiminnan takana on Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. 

Kuva: Lauri Rotko, Yrityskylä, alakoulu Tekniikan museolla Viikissä