Yrityskylä – koululaisten oma yhteiskunta

Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus. Yrityskylän kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnatut oppimiskokonaisuudet muodostavat työelämän, talouden ja yhteiskunnan teemoja käsittelevän oppimispolun. Näiden teemojen ohella Yrityskylä kannustaa nuoria yritteliäisyyteen.  

Yrityskylän missiona on, että jokaisella suomalaisella olisi rohkeutta ja intoa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Yrityskylä toimii valtakunnallisesti kolmellatoista paikkakunnalla ja kumppanina meillä on yli 210 suomalaista kuntaa. Yrityskylä tavoittaa yli 97 000 oppilasta lukuvuodessa.

Saastamoisen säätiö on Yrityskylä Alakoulun pitkäaikainen ja merkittävä yhteistyökumppani. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, joka simuloi yhteiskunnan toimintaa ja eri toimijoiden roolia kansantaloudessa. Yrityskylässä oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Saastamoisen säätiön valtakunnallinen tuki toteutuu artLAB-nimisen toiminnallisen pisteen kautta jokaisessa Yrityskylä Alakoulussa. artLABin kautta taide ja kulttuuri tuodaan oppilaille monipuolisella ja mielenkiintoisella tavalla tutuksi. Oppilaat pääsevät mm. osallistumaan taidetyöpajaan. Virtuaalitodellisuuden avulla oppilas tutustuu ensin videoteokseen saaden siitä inspiraatiota, minkä jälkeen oppilas luo oman audiovisuaalisen taideteoksensa virtuaalilasien avulla. Pisteellä työskentelevien oppilaiden tehtävänä on päivän aikana mm. innostaa kaikkia yrityskyläläisiä osallistumaan työpajaan vapaa-ajallaan.

Saastamoisen säätiö on tukenut vahvasti Yrityskylä Itä-Suomen alueellista toimintaa ja jatkuvuutta jo vuodesta 2011 lähtien. Vuosittain Yrityskylässä Kuopiossa vierailee noin 8 300 itäsuomalaista kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista opettajineen. Yrityskylässä pidetään tärkeänä taide- ja kulttuurikasvatuksen edistämistä ja Yrityskylä Itä-Suomen pienoiskaupungissa onkin alusta lähtien löytynyt Saastamoisen Säätiön Taidemuseo, jossa oppilaat vierailevat opastetuilla taidenäyttelykierroksilla sekä pääsevät osallistumaan julkisen taideteoksen julkistamisjuhlallisuuksiin. Myös Yrityskylä Itä-Suomen pienoismuseosta löytyy artLAB-piste syyslukukaudesta 2019 lähtien!

Yrityskylä Alakoulu Espoossa taide ja kulttuuri on otettu mukaan osaksi pienoisyhteiskuntaa artLABin lisäksi paikallisen toimijan, Espoon modernin taiteen museo EMMAn muodossa. Pienoismuseossa pystytetään näyttely, järjestetään näyttelyn avajaiset ja lainataan taideteoksia muille Yrityskylän toimijoille. Museossa järjestetään myös opastettuja kierroksia ja luodaan itse taidetta artLABin avulla.

Yrityskylä tarjoaa kunnille ja kouluille laadukkaan ja oppimisen iloa tulvivan, opetussuunnitelmaa toteuttavan oppimiskokonaisuuden jo vuodesta 2010 lähtien. Toiminnan takana on Talous ja Nuoret TAT ry. 

Kuva: Lauri Rotko, Yrityskylä, alakoulu Tekniikan museolla Viikissä