Yrityskylä – koululaisten oma yhteiskunta

Talous ja nuoret TATin tavoitteena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. TAT tekee töitä nuorten työelämä- ja taloustaitojen eteen yhdessä koulujen, yliopistojen, yritysten, kuntien ja säätiöiden kanssa. TAT tarjoaa kunnille ja opetusalan ammattilaisille kattavan palvelupolun, joka tarjoaa sisältöjä ja materiaaleja alakoulusta toiselle asteelle – aivan jokaiselle nuorelle. Saastamoisen säätiö on merkittävällä tuella mukana, kun TAT jalkauttaa koko peruskoulun ja toisen asteen kattavat palvelut sisältävän palvelupolun ympäri Suomen vuosina 2022-24.

Palvelupolun avulla jokainen nuori oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan, innostuu tulevaisuudestaan sekä rohkaistuu tavoittelemaan unelmiaan. Talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitojen lisäksi palvelupolku vahvistaa osallisuuden tunnetta sekä kannustaa nuoria toimimaan yhdenvertaisemman ja kestävämmän yhteiskunnan hyväksi. Kumppanina TAT:lla on yli 240 suomalaista kuntaa.

TAT Yrityskylä on maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus. TAT Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yritteliäisyyteen kannustava yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus. Yrityskylän toimintaan osallistuu yli 86 % kuudesluokkalaisten ja 81 % yhdeksäsluokkalaisten ikäryhmästä vuosittain.

Saastamoisen säätiö on TAT Yrityskylä Alakoulun pitkäaikainen ja merkittävä yhteistyökumppani. Oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, joka simuloi yhteiskunnan toimintaa ja eri toimijoiden roolia kansantaloudessa. Yrityskylässä oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristöjä löytyy jo 10 paikkakunnalta ja yli 50 000 kuudesluokkalaista vierailee niissä vuosittain. Saastamoisen säätiön rahoituksella tuetaan myös Yrityskylä Alakoulun laajentumista uusille alueille, jotta entistä useampi oppilas kokee saaneensa sellaiset tiedot ja taidot, joilla menestyä työelämässä.

Saastamoisen säätiön valtakunnallinen tuki vuosina 2022-24 toteutuu artLAB-nimisen toiminnallisen pisteen kautta jokaisessa Yrityskylä Alakoulussa. artLAB tarjoaa monipuolisia taide- ja kulttuurielämyksiä kuudesluokkalaisille. artLABin taidepisteellä oppilaat pääsevät ihailemaan virtuaalista taidetta tai ryhtyvät halutessaan itse taiteilijoiksi. Yrityskylässä artLAB on luovista aloista kiinnostuneiden kohtaamispaikka, jossa jokainen voi vapauttaa oman luovuutensa. Taidepisteellä työskentelevät kulttuurituottaja, elämysopas ja taiteilija. artLABissä on esillä Pinktwinsin mediataideteos Paranometronomicon, jonka innoittamana oppilaat voivat tehdä oman kolmiulotteisen digitaideteoksen huimalla VR-sovelluksella.

Säätiön rahoituksella mahdollistetaan lisäksi Espoon modernin taiteen museo EMMAn toiminta Yrityskylä Espoossa ja Saastamoisen säätiön Taidemuseon toiminta Yrityskylä Itä-Suomessa. Museot ovat osa Yrityskylän pienoisyhteiskuntaa. ArtLab piste toimii näissä Yrityskylissä pienoismuseoiden yhteydessä. Pienoismuseoissa museojohtaja ja museotyöntekijä suunnittelevat näyttelyn ja avajaiset muille Yrityskylässä päivän aikana työskenteleville oppilaille. Päivän aikana järjestetään myös opastettuja kierroksia ja lainataan teoksia muille Yrityskylän yrityksille.

Kuva: Lauri Rotko, Yrityskylä, alakoulu Tekniikan museolla Viikissä.