Vastuullista edelläkävijyyttä

Globaalit muutokset muokkaavat kaikkien organisaatioiden toimintaympäristöä ja edellytyksiä pitkällä tähtäimellä. Kestävä tulevaisuus on organisaatioiden ymmärrystä vastuullisuudesta osana niiden eri toimintoja ja vaikuttavia ratkaisuja maailman haasteisiin.

Saastamoisen säätiö edistää vastuullista osaamista ja ajattelua yhdessä Aalto EE:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota kansainvälisiä näkökulmia ja ajattelua vastuullisuuden ja kestävän tulevaisuuden kehittämiseksi yhteiskunnan eri alueilla.

Vuonna 2019 Saastamoisen säätiön Keynote-puhujaksi kutsuttiin London Business Schoolista professori Ioannis Ioannoun.  Puheenvuoronaiheena oli organisaatio, joka integroi ESG-kysymykset (environmental, social and governance) aidosti liiketoimintamalliinsa sekä strategiaansa.

Kuva: Aalto EE