Taimiteko

Suomen hiilinielut kasvavat 4H-nuorten istuttamilla taimilla

Taimiteko on 4H-järjestön ja Best-Caravanin käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on luoda Suomeen 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Tarkoituksena on kasvattaa Suomeen hiilinieluja alueille, jotka eivät ole vuosikymmeniin olleet aktiivisessa metsä- ja maatalouskäytössä. Metsistä koostuvat hiilinielut ovat hyviä hiilikompensaatiokohteita, sillä ne ovat pitkäikäisiä ja aktiivisia. Yritykset voivat kompensoida hiilidioksidipäästöjään maksamalla istutettavat taimet. Taimiteko-sivustolla on laskuri, jonka avulla yritykset voivat päästöjensä perusteella laskea paljonko kompensaatio maksaisi.

Hanketta luotsaavan 4H-järjestön toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen tarjoamalla monipuolista toimintaa. Elämän hallintaan, sosiaalisiin taitoihin, vastuullisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät teemat ovat olennainen osa 4H-yhdistysten toimintaa. Taimiteko-toimintamalli työllistää ja aktivoi nuoria ympäri Suomea rekrytoimalla ja kouluttamalla nuoria taimien istutustyöhön. Nuoret saavat istutustyöstä palkkaa ja oppivat samalla luonnosta, metsien tärkeydestä ja kestävästä kehityksestä. Monille taimien istuttaminen on myös ensimmäinen kesätyö.

Saastamoisen säätiö tukee hanketta 50 000 eurolla vuonna 2020. Rahoituksen avulla Suomeen voidaan istuttaa 20 000 uutta taimea ja luoda 10 hehtaaria uutta metsää, sekä työllistää hankkeen pariin kesäksi noin 100 nuorta.

Kuva: Tiina Rinne

Taimiteko-kumppanuusvideo