Taimiteko

Suomen hiilinielut kasvavat 4H-nuorten istuttamilla taimilla

Taimiteko on 4H-järjestön ja Best-Caravanin käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on luoda Suomeen 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Tarkoituksena on kasvattaa Suomeen hiilinieluja alueille, jotka eivät ole vuosikymmeniin olleet aktiivisessa metsä- ja maatalouskäytössä. Metsistä koostuvat hiilinielut ovat hyviä hiilikompensaatiokohteita, sillä ne ovat pitkäikäisiä ja aktiivisia. Yritykset voivat kompensoida hiilidioksidipäästöjään maksamalla istutettavat taimet. Taimiteko-sivustolla on laskuri, jonka avulla yritykset voivat päästöjensä perusteella laskea paljonko kompensaatio maksaisi.

Hanketta luotsaavan 4H-järjestön toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen tarjoamalla monipuolista toimintaa. Elämän hallintaan, sosiaalisiin taitoihin, vastuullisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät teemat ovat olennainen osa 4H-yhdistysten toimintaa. Taimiteko-toimintamalli työllistää ja aktivoi nuoria ympäri Suomea rekrytoimalla ja kouluttamalla nuoria taimien istutustyöhön. Nuoret saavat istutustyöstä palkkaa ja oppivat samalla luonnosta, metsien tärkeydestä ja kestävästä kehityksestä. Monille taimien istuttaminen on myös ensimmäinen kesätyö.

Vuosille 2024 ja 2025 säätiö myönsi Taimiteolle yhteensä 180 000 euron tuen. Rahoituksen avulla istutetaan yhteensä 60 000 taimea ja työllistetään nuoria 600 työtuntia sekä luodaan Suomeen 30 hehtaaria uutta metsää.

Kuva: Tiina Rinne

Taimiteko-kumppanuusvideo