Professuurit

Aalto MBA 2019

Kansainvälinen makrotaloustiede

Khaled Soufani, Judge Business School, Cambridgen yliopisto, Iso-Britannia, (vuodesta 2005)

Khaled Soufani kuuluu Cambridgen yliopiston Judge Business Schoolin opetushenkilökuntaan. Soufanilla on maisterintutkinto soveltavasta taloustieteestä sekä tohtorintutkinto rahoitusteoriasta.Soufani on julkaissut monia varainhoitoon, yritysten uudelleenjärjestelyyn, fuusioihin ja yrityskauppoihin, pääomasijoituksiin sekä pk-yritysten talouteen liittyviä julkaisuja. Organisaatiot kuten EU, OECD ja Institute of Directors ovat lainanneet Soufanin julkaisuja raporteissaan. Soufani istuu useiden kansainvälisten akateemisten julkaisujen toimituskunnassa.

 

Rahoituslaskenta

Jan Barton, apulaisprofessori, Goizueta Business School, Emority University, Yhdysvallat, (vuodesta 2013)

Jan Bartonin erikoisaloihin kuuluvat taloudellinen raportointi, taloudelliset analyysit ja design thinking. Barton tutkii tällä hetkellä kognitiivisen neurotieteen avulla, miten ihmiset prosessoivat ja käyttävät taloustietoa tehdessään taloutta koskevia päätöksiä. Bartonin tutkimuksia ja artikkeleita on julkaistu arvostetuissa tieteellisissä julkaisuissa, kuten The Accounting Review, Journal of Accounting and Economics, Contemporary Accounting Research ja Journal of Business Finance and Accounting. Hän on myös ollut mukana useiden akateemisten julkaisujen toimituskunnissa ja arvioinut niissä julkaistavia tutkimusraportteja. Bartonin tutkimus tuloksenjärjestelyn rajoitteista voitti vuonna 2005 American Accounting Associationin parhaan tutkimuksen palkinnon (Best Paper Award). Bartonilla on laskentatoimen tohtorintutkinto Alabaman yliopistosta ja maisterintutkinto vero-oikeudesta Villanovan yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta.

 

Johdon laskentatoimi

Daniel W. Law, Laskentatoimen professori, School of Business Administration, Gonzaga University, Yhdysvallat, (vuodesta 2009)

Daniel Law on opettanut pääasiallisesti kandidaatti- ja maisteritason laskentatoimen ja kustannuslaskennan kursseja Gonzaga Universityssä jo seitsemäntoista vuoden ajan. Hän on myös kehittänyt ja opettanut laskentatoimen tutkimuksen kurssia yhdessä kollegansa kanssa Creighton Universityn Doctoral of Business Administration -ohjelmassa. Law on opettanut Aalto-yliopistossa vuodesta 2009 asti ja ohjannut kursseja myös Taiwanissa ja Italiassa. Law on keskittynyt tutkimuksessaan tilintarkastajilla ja liiketalouden opiskelijoilla esiintyvään työuupumukseen, ja hän julkaissut aiheesta useita artikkeleita. Law on lisäksi julkaissut useita kirjanpitoa käsitteleviä artikkeleita. Law’lla on tutkinnot sekä Brigham Young Universitystä että Washington State Universitystä.

 

Sisäinen yrittäjyys

Alex F. DeNoble, Johtamisen ja yrittäjyyden professori, San Diego State University, Yhdysvallat (vuodesta 2008)

Alex F. DeNoble on johtamisen ja yrittäjyyden professori San Diego State Universityssä ja Lavin Entrepreneurship Centerin johtaja. Hän on myös International Council for Small Businesses -järjestön (ICSB) hallituksen jäsen. DeNoblen erikoisalueisiin kuuluvat yrittäjyys ja yritysinnovaatiot, teknologian kaupallistaminen ja strateginen johtaminen. Hän on myös tehnyt aiheista tutkimusta ja opettanut niiden tiimoilta kursseja yliopiston kandidaatti-, maisteri- ja MBA-ohjelmissa. Hänen artikkeleitaan on julkaistu tieteellisissä julkaisuissa, kuten Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of Small Business Management, IEEE Transactions on Management, Journal of Business Venturing, Journal of High Technology Management Research ja Journal of Technology Transfer.

 

Kasvuyrityksen johtaminen

Uday Phadke, toimitusjohtaja, Cartezia, (vuodesta 2008)

Uday Phadke on yli 30-vuotisella urallaan työskennellyt kaupallisten tiede- ja teknologiayritysten parissa, opettanut ja tehnyt akateemista tutkimusta teknologiasta ja liiketoiminnasta sekä suunnitellut ja edistänyt kansallisia ja kansainvälisiä innovaatiohankkeita. Hän on myös johtanut Cambridgesta lähtöisin olevaa Cartezia-yritystä, joka kehittää teknologiapainoitteisia yrityksiä. Phadke toimi vuosina 2011-2016 Entrepreneur in Residence -virassa Cambridgen yliopiston Judge Business Schoolissa ja on työskennellyt myös laajasti ympäri Eurooppaa, Aasiaa ja Pohjois-Amerikkaa tieteen ja teknologian kaupallistaminen parissa. Phadke on kirjoittanut kaksi kirjaa, joista ensimmäinen, Camels, Tigers & Unicorns: Rethinking Science and Technology-enabled Innovation, käsittelee tiedettä ja teknologiaa hyödyntävien tuotteiden, palveluiden ja konseptien kaupallistamista. Hänen toinen kirjansa, The Scale-up Manual, tarjoaa käytännön ohjeita kasvuyritysten johtajille.

Kuva: Aalto EE