Aalto MBA- ja Executive DBA -stipendiaatit

Aalto MBA- ja Executive DBA -ohjelmat tarjoava näkemystä ja valmiuksia johtamiseen sekä tulevaisuuden päätöksentekoon. Ohjelmat haastavat ja inspiroivat uudenlaiseen johtajuuteen.

 

Aalto MBA -ohjelma

MBA-opinnot on suunniteltu tukemaan osallistujien henkilökohtaisia muutostarpeita kehittämällä heidän tietojaan ja taitojaan eri liikkeenjohdon aihealueisiin liittyen sekä tukemalla heidän kasvuaan johtajina ja yksilöinä. Kokonaisuus vahvistaa myös osallistujien strategista ajattelua sekä ymmärrystä eri toimialojen ja organisaatioiden muutostarpeista, ja näin ollen kehittää osallistujien kykyjä toimia muutosagentteina omassa organisaatiossaan. Saastamoisen säätiö tukee Aalto MBA -opiskelijoita myöntämällä stipendejä.

Lue lisää Aalto MBA -ohjelmasta täältä.

 

Aalto Executive DBA -stipendiaatti

Aalto Executive Doctor of Business Administration (DBA) on kokeneille johtajille suunnattu kauppatieteellinen tohtorikoulutusohjelma.

Aalto Executive DBA -opiskelija kirjoittaa opintojensa osana DBA-väitöskirjan (180 ECTS-opintopistettä), joka on tiiviisti yhteydessä liike-elämään ja käytännön johtamistyöhön. DBA-väitöskirjassa yhdistyvät huippuluokan akateeminen asiantuntijuus ja itsenäinen ajattelu. Väitöskirjatyötä ohjaavat alansa terävintä kärkeä edustavat Aalto-yliopiston professorit.

Saastamoisen säätiö tukee yhtä DBA-opiskelijaa opinnoissaan noin joka kolmas vuosi.

Lue lisää Aalto Executive DBA -stipendiaatista täältä.

 

Saastamoisen säätiön stipendiaatteja

Natalia Vyslovska, Vaisala Oyj (2022)

Vaikka minulle on selvää, että suurimmat saavutukseni ovat vielä edessä päin, voin jo nyt soveltaa saamaani tietoa työssäni: organisatorisesti, ihmisten välisissä suhteissa, strategisessa ajattelussa ja tietysti kestävässä lähestymistavassa työhön. Aiemmin keskityin kapeasti päivittäisiin tehtäviini, kun taas nyt olen oppinut laajentamaan näkökulmaani nähdäkseni asioiden isomman kuvan, sekä valmistautumaan epävarmuuksiin ja näkemään niissä mahdollisuuksia. Olen aidosti kiinnostunut kestävän ajattelutavan luomisesta. Luottamuksen ja yhteistyön avulla kannustan työtovereitani tekemään samoin. Uskon vahvasti, että työtavoissa ja ihmisten johtamisessa on paljon parannettava, jotta voimme luoda onnellisemman työympäristön. Keskittymällä jokaisen omiin vahvuuksiin, omaksumalla avoimen työkulttuurin, olemalla avoin innovaatioille ja kommunikoimalla selkeästi tämän vision, voimme saavuttaa merkittäviä tuloksia niin liiketoiminnassa, ilmastonmuutoksen torjunnassa, kuin myös yhteiskuntamme toiminnan kehittämisessä. 

 

Aku Wilenius, Caidio (2018):

MBA-ohjelmissa syntyy lupaavia start-up yrityksiä. Aku Wileniukselle Aalto MBA tasoitti tietä yrittäjyyteen. Startupin kehittäminen käsi kädessä MBA-opintojen kanssa tarjosi mahdollisuuden viedä kaikki opit suoraan käytäntöön. Wileniuksen yrityksen ensimmäisiä pilottihankkeita on käynnistetty Suomessa ja Kiinassa.

 

 Kevin Eboigbodin, Orion Diagnostica Oy (2017):

“Tiede on luonnollisesti minkä tahansa lääkkeen tai diagnostisen testin kehittämisen perusta ja kivijalka. Loppupeleissä jonkun on kuitenkin ostettava tuotteesi. Markkinointi, rahoitus ja henkilöstöjohtaminen – näitä kaikkia vaaditaan tämän päämäärän saavuttamiseen,” Kevin Eboigbodin selittää. “Johtoasemaan nousemisen jälkeen on tärkeää astua mukavuusalueen ulkopuolelle ja avartaa roimasti näkemyksiään,” Eboigbodin lisää.

 Kuva: Kimmo Syväri, Aalto EE