Johtamiskoulutuksen kehittäminen

Saastamoisen säätiö tekee yhteistyötä Aalto EE:n kanssa eri alojen johtamiskoulutuksen kehittämiseksi.

 

Future Artpreneurship -projekti 2020-2022

Aalto EE:n ja Aalto-yliopiston Future Artpreneurship -projekti kartoitti luovien alojen osaamisen nykytilannetta ja tulevaisuuden oppimistarpeita. Tavoitteena oli saada aikaan tarvittavaa muutosta koulutustarjontaan luovien toimialojen vahvistamiseksi osana elinvoimaista ja monitieteistä yhteiskuntaa.

 

Leading Radical Creativity -projekti 2023-2024

Luovuus on olennainen osa innovaatiokulttuuria. Organisaatioiden ja yksilöiden menestys yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa edellyttää uusia luovia ajattelutapoja ja menetelmiä. Aalto EE:n ja Aalto- yliopiston Leading Radical Creativity in Ecosystems -projektin tavoitteena on kehittää ja etsiä tulevaisuuden malleja, oppimisratkaisuja ja työkaluja johtamiskoulutukselle, jotka vahvistavat radikaalia luovuutta organisaatioiden sisäisissä ja ulkoisissa monialaisissa yhteistyöverkostoissa.

 

Kuva: Otso Alasko, Aalto EE