Business of Culture -ohjelma

Kulttuuriala on nopeassa kasvussa ja muutoksessa. Sosiaaliset, taloudelliset ja teknologiset trendit luovat uusia haasteita ja vaikuttavat yleisön tapaan kuluttaa ja kokea kulttuuria. Kulttuurin aseman vahvistamiseksi tulee myös kulttuurijohtajien kasvattaa taitoja, joiden avulla he voivat vaikuttaa myös oman organisaationsa ja alansa ulkopuolella sekä yhteiskunnassa laajemmin. Tarvitsemme uusia johtamistapoja ja käsityksiä johtajuudesta.

Saastamoisen säätiö tukee Aalto EE:n pohjoismaisia ja baltialaisia The Business of Culture -osallistujia, tavoitteena kasvattaa ja kehittää kulttuurialan asiantuntijoiden ymmärrystä siitä, miten tehokkaalla johtajuudella ja syvällisellä liikealan tuntemuksella voidaan uudistaa organisaatioita. Ohjelmassa tutkitaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan taiteelle ja kulttuurille – mikä on kulttuurin arvo digitalisoituvassa maailmassa ja muuttuko alan identiteetti? Tuleeko taiteen ja kulttuurin kokeminen olemaan kenties yksi niistä harvoista kokemuksista, jota ei voi tulevaisuudessa automatisoida? Ohjelma tarkastelee kysymyksiä monesta eri näkökulmasta, kuten innovaatioiden, johtamisen, designin ja strategian kautta.

Säätiön tuen avulla mahdollistetaan viiden opiskelijan osallistuminen koulutukseen. Ohjelman muita tukijoita ovat muun muassa AKO Foundation ja Förening Konstsamfundet. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä BI Norwegian Business Schoolin kanssa.

Lue lisää Business of Culture -ohjelmasta täältä.

 

Aalto EE:n Business of Culture -blogeja:

Ville Eloranta ja Risto Sarvas: Ekosysteemit ovat elinvoiman lähde myös kulttuurialalla

Karri Kaitue ja Nana SalinTaiteen itseisarvo ja taideorganisaation johtaminen ovat kaksi eri asiaa – siksi kulttuurialankin täytyy ymmärtää bisnestä

Laura Hirvi: Learning from and with one Another

 

Kuvat: Aalto EE