Apurahojen haku ja yhteistyömallit

Saastamoisen säätiö tekee tavoitteellista yhteistyötä useiden tieteen, koulutuksen, taiteen ja kulttuurin saralla toimivien kumppaneiden kanssa. Kaikessa toiminnassa edistetään kansainvälisyyttä ja avoimuutta.

Apurahojen jakamisen osalta Saastamoisen säätiön tehtävänä on:

• Ylläpitää, kehittää ja asettaa näytteille taidekokoelmaa, ja tätä kautta tukea taidetta ja taiteilijoita niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Säätiön taidekokoelma on pysyvästi näytteillä Espoon modernin taiteen museossa EMMAssa ja sitä kehitetään aktiivisesti

• Tukea tiedettä ja koulutusta yhteistyössä muun muassa Itä-Suomen yliopiston, Aalto-yliopiston sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa. Tavoitteena on kansainvälisen tutkimuksen, koulutuksen ja verkostoitumisen edistäminen

Saastamoisen säätiön yhteistyömallit ja apurahan jako noudattavat selkeitä ja yksinkertaisia periaatteita. Säätiö antaa paljon vastuuta yhteistyökumppaneilleen pitäen kuitenkin päätöksenteon kaikissa tilanteissa säätiön hallituksella. Säännöllisissä kumppanitapaamisissa keskustellaan meneillään olevista hankkeista sekä tulevien apurahojen painopistealueista.

Säätiö pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään kansainvälisyyttä ja avoimuutta sekä viemään määrätietoisesti eteenpäin kumppaneiden kanssa yhdessä sovittuja painopistealueita. Apurahojen suuntaus on kasvavassa määrin suuremmissa yksittäisissä panostuksissa ja pidempiaikaisissa hankkeissa, joissa toiminnan kehittämiseen sitoudutaan 3–5 vuoden tähtäimellä.

Saastamoisen säätiön tavoite on olla merkittävä taiteellisen työn mahdollistaja. Kuvataiteen apurahojen osalta Saastamoisen säätiön tehtävänä on edistää sekä suomalaisen kuvataiteen kansainvälistä näkyvyyttä, että julkaisutoimintaa. Säätiö tekee yhteistyötä Espoon modernin taiteen museo EMMAn sekä taiteilijoiden, taiteen ystävien ja muiden taidemuseoiden kanssa.

Tieteen ja koulutuksen puolella pääyhteistyökumppaneita ovat Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto ja Taideyliopiston Kuvataideakatemia ja niiden yhteydessä toimivat
hakijat. Myös muut yliopistot, korkeakoulut ja niiden tutkijat ja opiskelijat ovat säätiölle tärkeitä sidosryhmiä.

Säätiö on mukana myös muissa hankkeissa, joista esimerkkeinä voidaan mainita koululaisille ja nuorille suunnattu Yrityskylä sekä yläkoululaisten kanssa sosiaalisia keksintöjä kehittävä Gutsy Go -hanke. Yhteistyötä tehdään myös muiden rahastojen ja säätiöiden kanssa. Saastamoisen säätiö on mukana muun muassa rohkeita tutkimusideoita esittelevässä Skolar Award -hankkeessa.

Apurahan hakeminen

Säätiön hallitus kokoontuu n. 6-8 kertaa vuodessa, joista kahdessa tapaamisessa (helmi- ja elokuu) käsitellään apurahoja.

Apurahojen hakuprosessiin liittyvissä asioissa pyydämme olemaan yhteydessä säätiöön sähköpostitse: apurahat@saastamoinenfoundation.fi.

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa, Itä-Suomen yliopistossa tai Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa opiskelevat tai työskentelevät hakijat saavat lisätietoa oman yliopistonsa hakuprosessista apurahatoimistosta tai lähimmältä professorilta tai esimieheltä.

Kuva: Kimmo Syväri, Aalto EE