Apurahojen haku ja yhteistyömallit

Saastamoisen säätiö tekee yhteistyötä useiden tieteen, koulutuksen, taiteen ja kulttuurin saralla toimivien kumppaneiden kanssa. Säätiö pyrkii toiminnallaan edistämään etenkin kansainvälisyyttä ja avoimuutta.

Apurahojen jakamisen osalta Saastamoisen säätiön tehtävänä on:

  • tukea taidetta ja taiteilijoita niin Suomessa kuin kansainvälisesti,
  • tukea tiedettä ja koulutusta yhteistyössä muun muassa Itä-Suomen yliopiston, Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa, sekä
  • tukea Suomen talouselämää ja yhteiskuntaa kehittäviä hankkeita,
  • tukea lasten ja nuorten kulttuurihankkeita sekä perheyrityksen historiaan liittyviä kulttuuriprojekteja.

Säätiön toiminnan tavoitteena on myös kansainvälisen tutkimuksen, koulutuksen ja verkostoitumisen edistäminen.

Saastamoisen säätiön yhteistyömallit ja apurahan jako noudattavat selkeitä ja yksinkertaisia periaatteita. Apurahan saajan on täytettävä hankkeen sisältöä, kestoa ja kohderyhmää koskevat kriteerit. Aloite apurahan myöntämiseen voi tulla joko suoraan apurahan hakijalta tai säätiön omasta aloitteesta. Säätiö antaa paljon vastuuta apurahojen kohdentamisessa myös yhteistyökumppaneilleen pitäen kuitenkin päätöksenteon kaikissa tilanteissa säätiön hallituksella.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahaa voi hakea Y-tunnuksellinen yhteisö, työryhmä tai yksityishenkilö.

Apurahojen suuntaus on kasvavassa määrin suuremmissa yksittäisissä panostuksissa ja pidempiaikaisissa hankkeissa, joissa toiminnan kehittämiseen sitoudutaan 3–5 vuoden aikavälillä. Apurahojen hankekohtainen summa voi vaihdella tuhansista euroista miljoonaan euroon.

Kuvataiteen apurahojen osalta Saastamoisen säätiön tehtävänä on edistää sekä suomalaisen kuvataiteen kansainvälistä näkyvyyttä että julkaisutoimintaa. Säätiö tekee yhteistyötä Espoon modernin taiteen museon EMMAn sekä taiteilijoiden, taiteen ystävien ja muiden taidemuseoiden kanssa.

Tieteen ja koulutuksen puolella pääyhteistyökumppaneita ovat Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto ja Taideyliopiston Kuvataideakatemia ja niiden yhteydessä toimivat hakijat. Myös muut yliopistot, korkeakoulut ja niiden tutkijat ja opiskelijat ovat säätiölle tärkeitä sidosryhmiä.

Apurahan hakeminen

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa, Itä-Suomen yliopistossa tai Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa opiskelevat tai työskentelevät hakijat saavat lisätietoa oman yliopistonsa hakuprosessista apurahatoimistosta tai lähimmältä professorilta tai esimieheltä.

Muussa tapauksessa apurahan hakija lähettää Saastamoisen säätiölle sähköpostitse apurahahakemuksen joko suomeksi tai englanniksi, jossa on liitettynä

  • projektisuunnitelma,
  • yhteistyö- ja/tai rahoitusmalli,
  • budjetin kuluerittely,
  • tiedot mahdollisista muista samaan hankkeeseen saaduista apurahoista tai jätetyistä apurahahakemuksista sekä
  • hakemuksesta riippuen myös portfolio tai hakijoiden ansioluettelot.

Hankkeisiin myönnettävän apurahan suuruus ja käyttötarkoitus määräytyy hankkeen työskentelymallin ja sisällön mukaan. Apurahanhakijan tulee toimittaa säätiölle tarkka ja selkeä erittely apurahan käytön suunnitellusta sekä toteutuneesta käytöstä.

Säätiön hallitus käsittelee apurahoja noin 6 kertaa vuodessa.

Tiedustelut ja hakemukset: apurahat@saastamoinenfoundation.fi

Apurahan myöntäminen

Apurahan myöntäminen edellyttää, että hakija sitoutuu Saastamoisen säätiön apurahan myöntämisen ehtoihin. Ehtoihin sisältyy, että apurahansaaja

1) raportoi apurahan käytöstä ja hankkeen etenemisestä tietyin väliajoin hankkeen aikana toimittamalla kuluseurantaraportteja, sekä koostaa hankkeen päätyttyä Saastamoisen säätiölle hankkeen loppuraportin

2) mainitsee Saastamoisen säätiön viestiessään hankkeesta, mukaan lukien niin sosiaalisen kuin perinteisen median kanavat. Sosiaalisessa mediassa käytetään joko aihetunnistetta #saastamoisensaatio tai #saastamoinenfoundation sekä Facebook-julkaisujen yhteydessä merkitään säätiön käyttäjätili @saastamoisensaatio.

Apurahan myöntämisen kriteereitä ovat myös hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, vastuullinen ja kestävä toteutus sekä kansainvälisyyden ja avoimuuden edistäminen. Päätöksessä otetaan huomioon myös apurahanhakijan oma näkemys hankkeen vastuullisuudesta, esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta.

Apurahapäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse.

Usein kysytyt kysymykset

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahaa voi hakea Y-tunnuksellinen yhteisö, työryhmä tai yksityishenkilö.

Mihin apurahaa myönnetään?

Saastamoisen säätiö tukee suomalaista tiedettä ja taidetta sekä etenkin kansainvälisyyttä ja avoimuutta edistäviä hankkeita. Lisäksi tuemme vahvasti muun muassa nuorisolle suunnattuja hankkeita.

Miten haen apurahaa?

Apurahan hakija lähettää Saastamoisen säätiölle sähköpostitse apurahahakemuksen, jossa on liitettynä muun muassa projekti- ja rahoitussuunnitelma. Lisätietoa hakemisesta ja liitteistä löytyy Apurahan hakeminen -osiosta.

Voiko ulkomaalainen hakea apurahaa?

Kyllä.

Miten apurahaa maksetaan?

Apurahan maksamisesta sovitaan erikseen apurahaa haettaessa, kuitenkin viimeistään apurahan myöntämisen yhteydessä.

 Mitä velvoitteita minulle syntyy, jos saan Saastamoisen säätiön apurahan?

Apurahan saajan odotetaan raportoivan apurahan käytöstä ja hankkeen etenemisestä tietyin väliajoin hankkeen aikana.

Voiko säätiö myöntää samalle hakijalle useamman apurahan? Jos, niin kuinka pitkä aika pitäisi olla myönnettyjen apurahojen välissä?

Samalla hakijalle on mahdollista myöntää useampi apuraha. Myönnettyjen apurahojen välistä aikaa ei ole erikseen määritelty, vaan apurahan myöntäminen perustuu hankkeen sisältöön.

Kuva: Kimmo Syväri, Aalto EE