Apurahojen haku

Apurahojen haku ja yhteistyömallit

Saastamoisen säätiö tekee tavoitteellista yhteistyötä useiden tieteen, koulutuksen, taiteen ja kulttuurin saralla toimivien kumppaneiden kanssa. Kaikessa toiminnassa edistetään kansainvälisyyttä ja avoimuutta.

→ Lue lisää

Saastamoisen Säätiön residenssiohjelma

Säätiön residenssi on suljettuna 1.2.-31.8.2023. Residenssiin ei oteta tänä aikana hakemuksia vastaan. Saastamoisen säätiön residenssiohjelman tarkoituksena on tukea taiteilijoita ja tieteentekijöitä tarjoamalla heidän käyttöönsä 1–2 henkilölle

→ Lue lisää