Accelerate Suomi: Avoin haku taiteilija-residenssiin CERNiin

Accelerate Suomi: Avoin haku taiteilijaresidenssiin CERNiin

Viimeinen hakupäivä 4 marraskuuta, 2019

Esittely

Accelerate Suomi on suomalaisille tai Suomessa asuville taiteilijoille kohdistettu tutkimusresidenssi CERNissä, Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa Sveitsissä. Residenssi tarjoaa taiteilijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä omaa taiteellista tutkimustaan huippututkimuksen kehdossa dialogissa CERNin tutkijoiden, insinöörien ja muun henkilökunnan kanssa.

Avoimen haun toteuttaa Arts at CERN yhteistyössä suomalaisen Capsula ry:n kanssa. Residenssi kestää kuukauden ja se tapahtuu vuoden 2020 aikana. Accelerate-ohjelma pyrkii tukemaan taiteilijoita yhdistämään oman taiteellisen työnsä hiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimukseen.

CERN tunnetaan World Wide Webin syntykotona. Siellä sijaitsee Large Hadron Collider, maailman tehokkain hiukkaskiihdytin, jonka avulla tutkijat hakevat vastauksia suuriin maailmankaikkeutta koskeviin kysymyksiin. CERNissä tehdään huippututkimusta ja luodaan aikalaiskulttuuria. Se on yksi maailman johtavista tutkimuslaboratorioista, joka tarjoaa stimuloivan ympäristön myös taiteelliselle tutkailulle ja ilmaisulle.

2. Avoin projektihaku taiteilijoille

Accelerate Suomi hakee taiteilijoita ja taiteilijayhmiä, joita kiinnostaa työskentely taiteen ja fysiikan rajapinnalla. Odotamme lennokkaita projektiehdotuksia, joista voi lukea, miten työ saa vaikutteita CERNin hiukkasfysiikan ja -tekniikan tutkimuslaboratorioista ja niissä tehdyistä havainnoista ja tutkimuksesta.

2.1 Kuka voi hakea?

-Suomen kansalaiset tai Suomessa vakituisesti asuvat taiteilijat.
-Nuoret sekä jo vakiintuneet taiteilijat.
-Hakijoilta vaaditaan hyvää englannin kielitaitoa.
-Hakijoilta edellytetään tutkimuksellista otetta taiteen tekemiseen.

2.2 Hakukriteerit

Projektiehdotuksesta odotetaan käyvän ilmi, miten taiteilijan työ vaikuttuu CERNin tutkimuksesta ja sen laboratorioissa tehdystä työstä. Asiantuntijoista koostuva jury arvioi hakemukset ja valitsee niistä yhden. Valinta perustuu seuraaviin kriteereihin:

-Ehdotuksen omaperäisyys ja linkittyminen CERNissä tehtävään tieteeseen, insinööritaitoon ja laboratorioyhteisöön.
-Aiheen kytkeytyminen nykytieteeseen ja sen kulttuurisiin merkityksiin
-Luova kunnianhimoisuus ja kielen ja ilmaisun innovatiivisuus
-Taiteen ja tieteen välisen dialogin omaperäinen käsittely
-Hankkeen soveltuvuus ja sen mahdollisuudet kehittyä CERNissä yhden kuukauden aikana.

3. Hakemuksen sisältö

Haku tapahtuu online-lomakkeella, jossa hakijalta pyydetään:

-Nimi, osoite ja yhteystiedot. Jos kyseessä on ryhmä, yksi ryhmän jäsenistä valitaan sen edustajaksi.
-Korkeintaan neljän minuutin pituinen video, jossa hakija kertoo henkilökohtaisesti omasta motivaatiostaan hakea residenssiä CERNissä. Videon voi kuvata millä tahansa kameralla.
-CV ja portfolio, jossa valikoima teoksia tai projekteja, jotka tukevat erityisesti tätä residenssihakemusta.
-Lyhyt kuvaus projektista, jonka taiteilija aikoo toteuttaa CERNissä ja projektin aikataulu.

Hakemus lähetetään englannin kielellä, linkki: https://arts.cern/open-call-entries-accelerate-finland

Hakuohjeet löytyvät täältä

Hakemukset lähetetään viimeistään 4. marraskuuta, 2019.

4. Residenssin ehdot

Accelerate Suomi palkitsee residenssitaiteilijan seuraavasti:

-Tutkimus- ja tuotantoapuraha 5000 CHF
-Matkat, majoitus ja ylläpito (rajallinen summa, joka hallinnoidaan CERNin kautta)
-Jos kyseessä on ryhmä taiteilijoita, tuki jaetaan korkeintaan kolmen taiteilijan kesken. Yksi jäsenistä tulee nimetä edustamaan ryhmää.
-Residenssin aikataulusta päätetään valitun taiteilijan ja Arts at CERNin välillä. Työskentelyjakson tulee ajoittua vuodelle 2020.

5. Jury ja valintaprosessi

Residenssitaiteilijan tai -taiteilijat valitsee kulttuurin ja tieteen edustajista valittu asiantuntijaraati. Arts at CERN julkaisee juryn päätöksen tammikuussa 2020. Vain valitulle taiteilijalle / taiteilijaryhmälle ilmoitetaan päätöksestä. Juryn päätös on lopullinen ja päätöksiä ei perustella jälkikäteen.

6. Lisätietoja

Info.arts@cern.ch

https://arts.cern/

Kuraattori Ulla Taipale / Capsula
ulla.taipale@capsula.fi

Saastamoisen säätiö ja Tiedonjulkaisemisen neuvottelukunta (TJNK) tukevat Capsulaa haun toteuttamisessa yhteistyössä Art at CERNin kanssa.

CERNin tutkimuksesta inspiroituneesta taiteesta on kirjoitettu lukemattomia artikkeleita maailman arvostetuimmissa medioissa. Tässä linkki muutamiin:

Wired, 12.9.2017
CERN isn't just colliding particles. It's welcoming artists

The New York Times Styles Magazine, 12.9.2017
Are Artists the New Interpreters of Scientific Innovation?

 Financial Times, 8.6.2018
Art Basel installation turns particle physics into art

The Guardian, 22.5.2018
The big bangers: grime smashes into the Hadron Collider

Forbes, 29.8.2018
Creating Art At The World's Largest Particle Accelerator

Kuva: Arts at Cern